Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně Pracoviště
Ředitelka krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová Profesní životopis 950 175 411 miriam.majdysova(a)uradprace.cz Zlín
ODBOR KANCELÁŘE KRAJSKÉ POBOČKY
Ředitelka odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jana Bundilová 950 175 221 jana.bundilova(a)uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Jana Zetíková 950 175 206 jana.zetikova(a)uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Ing. Lydia Doležalová, DiS. 950 175 125 lydia.dolezalova(a)uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Renata Fuksová 950 175 207 renata.fuksova(a)uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Vladimíra Ševelová 950 175 216 vladimira.sevelova(a)uradprace.cz Zlín
VDTP II - specialista veřejných zakázek PhDr. Luboš Kavan 950 175 190 lubos.kavan(a)uradprace.cz Zlín
EFES - administrátor projektu Mgr. Pavla Žáková Šupáková 950 175 524 pavla.zakova(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY, SEKRETARIÁT
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Bc. Bronislava Pavlíčková 950 175 413 bronislava.pavlickov(a)uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Jaroslava Holcová 950 175 328 jaroslava.holcova(a)uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Libuše Mikulcová 950 175 335 libuse.mikulcova(a)uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Eva Křížková 950 175 339 eva.krizkova(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC
Vedoucí oddělení majetku a investic Zlín
Referent majetkové správy Martina Martincová 950 175 329 martina.martincova(a)uradprace.cz Zlín
Referent majetkové správy Bc. Radka Grygová 950 175 235 radka.grygova(a)uradprace.cz Zlín
Referent majetkové správy Ing. Pavel Taťák 950 175 416 pavel.tatak(a)uradprace.cz Zlín
Hospodářský pracovník Juraj Landor 950 175 215 juraj.landor(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
Vedoucí oddělení ekonomického Jaroslava Vykoukalová 950 175 205 jaroslava.vykoukalov(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník rozpočtů Bc. Dana Holíková 950 175 204 dana.holikova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Mgr. Lenka Balajková 950 175 220 lenka.balajkova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Danuše Pavelková 950 175 230 danuse.pavelkova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Jana Nemášová 950 175 122 jana.nemasova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Dana Kadlčková 950 175 219 dana.kadlckova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Alena Marečková 950 175 266 alena.mareckova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Bc. Jaroslava Machalová 950 175 201 jaroslava.machalova(a)uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Zlín Bc. Anna Jasenská 950 175 238 anna.jasenska(a)uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Zlín Bc. Alžběta Brázdilová 950 175 526 alzbeta.brazdilova(a)uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Kroměříž Miluše Barotová 950 130 308 miluse.barotova(a)uradprace.cz Kroměříž
Finanční pracovník - Uherské Hradiště Ing. Lenka Hefková 950 170 220 lenka.hefkova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční pracovník - Vsetín Dana Ondrová 950 173 414 dana.ondrova(a)uradprace.cz Vsetín
Odborný účetní Zlín
ODDĚLENÍ INFORMATIKY
Vedoucí oddělení informatiky Ing. Jaroslav Mátl 950 175 322 jaroslav.matl(a)uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Natalie Bradová 950 175 160 natalie.bradova(a)uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Vyhnánek 950 175 319 jiri.vyhnanek(a)uradprace.cz Zlín
Referent ICT Martin Antoš 950 175 161 martin.antos(a)uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Novotný 950 130 328 jiri.novotny1(a)uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Ing. Zdeněk Zmeškal 950 130 312 Zdenek.Zmeskal(a)uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Pospíšil 950 130 313 jiri.pospisil(a)uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Dosoudil 950 170 245 jiri.dosoudil(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT Roman Rathúský 950 170 261 roman.rathusky(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT Bc. Filip Juříček 950 173 472 filip.juricek(a)uradprace.cz Vsetín
Referent ICT Ing. Miroslav Pilčík 950 173 744 Miroslav.Pilcik(a)uradprace.cz Valašské Meziříčí
Referent ICT Jaromír Příhoda 950 173 584 jaromir.prihoda(a)uradprace.cz Vsetín
ODBOR ZAMĚSTNANOSTI
Ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Lucie Topolánková Profesní životopis 950 175 415 lucie.topolankova(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
Vedoucí oddělení projektů EU Ing. Martina Baďurová 950 175 176 martina.badurova(a)uradprace.cz Zlín
Finanční manažer Ing. Marcel Adam 950 175 174 marcel.adam(a)uradprace.cz Zlín
Finanční manažer Ing. Věra Hanzalová 950 175 179 vera.hanzalova(a)uradprace.cz Zlín
Nová šance - projektový manažer Ing. Veronika Galová 950 175 178 veronika.galova(a)uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník financí Mgr. Denisa Snopková 950 175 172 denisa.snopkova(a)uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník pro administraci Ing. Lucie Kostíková 950 175 254 lucie.kostikova(a)uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník - Kroměříž Mgr. Ivana Vachová 950 130 330 ivana.vachova1(a)uradprace.cz Kroměříž
Nová šance - odborný pracovník - Uherské Hradiště Mgr. Eva Mlčková 950 170 226 eva.mlckova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Nová šance - odborný pracovník - Zlín Bc. Kateřina Plánková 950 175 253 katerina.plankova(a)uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník - Vsetín Bc. Dagmar Fialová 950 173 444 Dagmar.Fialova1(a)uradprace.cz Vsetín
Péče a příležitost - projektový manažer Ing. Petra Košaříková 950 175 175 petra.kosarikova(a)uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník financí Bc. Petra Kutrová 950 175 196 petra.kutrova(a)uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník Mgr. Tereza Kubíková 950 175 239 tereza.kubikova(a)uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník Mgr. Zuzana Doleželová 950 175 126 zuzana.dolezelova(a)uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník Ing. Lenka Cibulková 950 175 197 lenka.cibulkova(a)uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - projektový manažer Ing. Jitka Darmovzalová 950 175 173 jitka.darmovzalova(a)uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - koordinátor Ing. Marie Čevorová 950 175 261 marie.cevorova(a)uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník financí Bc. Eva Baďurová 950 175 255 eva.badurova(a)uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník pro administraci Ludmila Pánková 950 175 269 ludmila.pankova1(a)uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník - Uherské Hradiště Mgr. Milena Kročová 950 170 214 milena.krocova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Záruky pro mladé - odborný pracovník - Zlín Ing. Iveta Macek 950 175 256 iveta.macek(a)uradprace.cz Zlín
EFES - specialista ESF - Zlín Ing. Jaromíra Polednová 950 175 128 jaromira.polednova(a)uradprace.cz Zlín
EFES - specialista ESF - Kroměříž Mgr. Kateřina Králová 950 130 372 katerina.kralova(a)uradprace.cz Kroměříž
EFES - specialista ESF - Uherské Hradiště Ing. Jana Mandíková 950 170 264 jana.mandikova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
EFES - specialista ESF - Vsetín Pavla Zajíčková, DiS. 950 173 451 pavla.zajickova(a)uradprace.cz Vsetín
Bez překážek ve ZK - odborný pracovník projektu Ing. Dana Pospíšková 950 175 259 dana.pospiskova(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ METODIKY
Vedoucí oddělení metodiky Ing. Vladimíra Lutonská 950 175 510 vladimira.lutonska(a)uradprace.cz Zlín
KOMPAS - expert ÚP ČR Bc. Hana Černá 950 175 419 hana.cerna3(a)uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Mgr. Petra Matochová 950 173 426 petra.matochova(a)uradprace.cz Vsetín
Metodik evidence, PvN a zprostředkování Mgr. Michaela Burešová 950 175 506 michaela.buresova(a)uradprace.cz Zlín
Metodik poradenství a rekvalifikací Ing. Eva Zuzaníková 950 175 508 eva.zuzanikova(a)uradprace.cz Zlín
VDTP II - koordinátor aktivit projektu Ing. Leoš Odložilík, DiS. 950 175 523 leos.odlozilik(a)uradprace.cz Zlín
EFES metodik zprostředkování a poradenství Ing. František Štěrba 950 175 504 frantisek.sterba(a)uradprace.cz Zlín
PIPS - metodik IPS Mgr. Lucie Helisová 950 175 513 lucie.helisova(a)uradprace.cz Zlín
Analytik trhu práce Ing. Ivona Macůrková 950 130 319 ivona.macurkova(a)uradprace.cz Kroměříž
Analytik trhu práce Bc. Kamila Zahradníčková 950 130 318 kamila.zahradnickova(a)uradprace.cz Kroměříž
Metodik APZ Mgr. Jaroslava Jakešová 950 175 404 jaroslava.jakesova(a)uradprace.cz Zlín
Metodik monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Ing. Bc. Jana Smolková 950 175 251 jana.smolkova1(a)uradprace.cz Zlín
EFES metodik trhu práce Mgr. Iveta Žárská 950 175 502 iveta.zarska(a)uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Ing. Jana Fojtíková 950 175 326 jana.fojtikova(a)uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Barbora Bezslezinová 950 175 267 barbora.bezslezinova(a)uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Jana Landorová 950 175 267 jana.landorova(a)uradprace.cz Zlín
Koordinátor projektu OZP Zlín
ODBOR KONTROLNĚ PRÁVNÍ
Ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Pavel Široký 950 175 529 pavel.siroky(a)uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH KONTROL
Vedoucí oddělení specializovaných kontrol Mgr. Markéta Gajdošová 950 170 213 Marketa.Gajdosova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční kontrolor Bc. Sylva Zachovalová 950 175 401 Sylva.Zachovalova(a)uradprace.cz Zlín
Finanční kontrolor Ing. Lada Svobodová 950 173 436 Lada.Svobodova(a)uradprace.cz Vsetín
Finanční kontrolor Ing. Miroslav Strnadel 950 130 332 miroslav.strnadel(a)uradprace.cz Kroměříž
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
Vedoucí oddělení právního Mgr. Eva Prokešová 950 175 507 eva.prokesova(a)uradprace.cz Zlín
Právník JUDr. Zoja Horáková 950 175 515 zoja.horakova(a)uradprace.cz Zlín
Právník JUDr. Zlata Cilečková 950 170 250 zlatuse.cileckova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Právník Mgr. Hana Bisová 950 173 412 hana.bisova(a)uradprace.cz Vsetín
Právník JUDr. Iveta Polášková 950 173 416 iveta.polaskova(a)uradprace.cz Vsetín
Právník JUDr. Jindřiška Pavlíková 950 130 329 jindriska.pavlikova(a)uradprace.cz Kroměříž
Právník Mgr. Ing. Zuzana Valeriánová 950 175 511 zuzana.valerianova(a)uradprace.cz Zlín
Právník Mgr. Dana Bernátová 950 175 505 dana.bernatova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný právní pracovník Mgr. Irena Matulová 950 175 514 irena.matulova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný právní pracovník Mgr. Petra Šohajková 950 175 334 petra.sohajkova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník insolvence Jarmila Kubová 950 175 518 jarmila.kubova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník insolvence Marie Pobudová 950 175 521 marie.pobudova(a)uradprace.cz Zlín
Právník Zlín
ODDĚLENÍ EXEKUCÍ
Vedoucí oddělení exekucí Bc. Ivana Vaculínová 950 175 308 ivana.vaculinova(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zuzana Maňásková, DiS. 950 170 279 zuzana.manaskova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zdenka Otrubová 950 170 279 zdenka.otrubova(a)uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Věra Škrottová 950 173 533 vera.skrottova(a)uradprace.cz Vsetín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Nikola Zgarbová, DiS. 950 173 465 Nikola.Zgarbova(a)uradprace.cz Vsetín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Iva Pavlovská 950 175 306 iva.pavlovska(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Kroměříž
ODDĚLENÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Pavel Pinďák 950 175 120 pavel.pindak(a)uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník státní sociální podpory a kontroly SPVPP Mgr. Eva Hynčicová 950 175 131 eva.hyncicova(a)uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - hmotná nouze Ing. Bohdan Šafr 950 175 145 bohdan.safr(a)uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - příspěvek na péči a DOZP Mgr. Gabriela Šilháková 950 175 144 gabriela.silhakova(a)uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - příspěvek na péči a kontrola SPVPP Bc. Tereza Křůmalová 950 175 137 tereza.krumalova(a)uradprace.cz Zlín
PRACOVNÍK GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ ÚP ČR
Interní auditor Ing. Monika Tomšů 950 175 531 monika.tomsu(a)uradprace.cz Zlín