Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Uherský Brod Pracoviště
ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Andrea Bartko Profesní životopis 950 170 350 andrea.bartko(a)uradprace.cz Uherský Brod
spisový pracovník Bc. Nikol Kašpárková 950 170 338 nikol.kasparkova(a)uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Veronika Kreislová 950 170 555 veronika.kreislova(a)uradprace.cz Uherský Brod
odborný poradce pro zprostředkování Věra Kyselová 950 170 546 vera.kyselova(a)uradprace.cz Uherský Brod
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Martináková 950 170 544 lenka.martinakova(a)uradprace.cz Uherský Brod
odborný poradce pro zprostředkování PaedDr. Iveta Miklášová 950 170 542 iveta.miklasova(a)uradprace.cz Uherský Brod
odborný poradce pro zprostředkování Romana Gardoňová 950 170 552 romana.gardonova(a)uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti PhDr. Vladimíra Horáková 950 170 554 vladimira.horakova(a)uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Renata Kadlčková 950 170 545 renata.kadlckova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Jana Hradílková 950 170 547 jana.hradilkova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Hana Mahdalová 950 170 553 hana.mahdalova1(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Hana Kočicová 950 170 541 hana.kocicova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Marie Cahlová 950 170 548 marie.cahlova(a)uradprace.cz Uherský Brod
poradce INFOcentra projektu "EFES" Marcela Pavelková 950 170 551 marcela.pavelkova1(a)uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Ing. Kateřina Kovářová 950 170 321 katerina.kovarova(a)uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Renata Řiháková 950 170 317 renata.rihakova(a)uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Petr Zikán 950 170 312 petr.zikan(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Jana Žáčková 950 170 320 jana.zackova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Ludmila Hurbišová 950 170 311 ludmila.hurbisova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Blažena Výmolová 950 170 316 blazena.vymolova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Jana Řezníčková 950 170 319 jana.reznickova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Renata Maršálková 950 170 339 renata.marsalkova(a)uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení hmotné nouze
vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Kateřina Myšinská 950 170 330 katerina.mysinska(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Bc. Hana Vaverková 950 170 337 hana.vaverkova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Denisa Jonášová 950 170 313 denisa.jonasova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Gabriela Pilátová 950 170 332 gabriela.pilatova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Taťána Milošová 950 170 333 tatana.milosova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Bc. Monika Strakošová 950 170 340 monika.strakosova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek hmotné nouze Marie Jančaříková 950 170 318 marie.jancarikova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek hmotné nouze Marta Zubíková 950 170 315 marta.zubikova(a)uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení PnP a DOZP
vedoucí oddělení PnP a DOZP Mgr. Věra Hloušková 950 170 324 vera.hlouskova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek PnP a DOZP Martina Halodová 950 170 331 martina.halodova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek PnP a DOZP Jitka Galásková 950 170 314 jitka.galaskova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Lucie Škarpová 950 170 329 lucie.skarpova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Ludmila Končitíková 950 170 323 ludmila.koncitikova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Anna Hankeová 950 170 334 anna.hankeova(a)uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Barbora Pačinková 950 170 335 barbora.pacinkova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek PnP a DOZP Jana Baxová 950 170 310 jana.baxova(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracovník dávek PnP a DOZP Martina Miklášová 775 415 266 martina.miklasova1(a)uradprace.cz Uherský Brod
pracoviště Bojkovice
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Marie Kunovská 950 170 342 marie.kunovska(a)uradprace.cz Bojkovice
sociální pracovník Bc. Dagmar Sojková 950 170 343 dagmar.sojkova(a)uradprace.cz Bojkovice