Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Pelhřimov Pracoviště
ředitel "vybraného" kontaktního pracoviště Bc. Josef Hejda Profesní životopis 950 145 300 josef.hejda(a)uradprace.cz Pelhřimov
referent majetkové správy Marie Suková 950 145 314 marie.sukova(a)uradprace.cz Pelhřimov
spisový pracovník Andrea Vránová 950 145 301 andrea.vranova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Blanka Hörnerová 950 145 317 blanka.hornerova(a)uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Ing. Marie Jenčová 950 145 420 marie.jencova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovnik evidence a podpor v nezaměstnanosti Markéta Horká 950 145 421 marketa.horka(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovnik evidence a podpor v nezaměstnanosti Naděžda Plocková 950 145 422 nadezda.plockova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Václav Bulant 950 145 410 vaclav.bulant(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení zprostředkování
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Veronika Rohová 950 145 414 veronika.rohova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Zdeněk Snížek 950 145 412 zdenek.snizek(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Marta Kosová 950 145 411 marta.kosova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Babická 950 145 413 lenka.babicka(a)uradprace.cz Pelhřimov
poradce prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Kateřina Blažková 950 145 311 katerina.blazkova(a)uradprace.cz Pelhřimov
INFOcentrum - poradce Květoslava Hernová 950 145 316 kvetoslava.hernova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Ing. Marie Brtnová 950 145 331 marie.brtnova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Bc. Miloslava Jandová 950 145 511 miloslava.jandova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Dagmar Jandová 950 145 513 dagmar.jandova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Ludmila Šilerová 950 145 319 ludmila.silerova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Lucie Pacnerová 950 145 512 lucie.pacnerova(a)uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Jana Příhodová 950 145 431 jana.prihodova(a)uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Mgr. Jana Pípalová 950 145 510 jana.pipalova1(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení hmotné nouze
Vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Jana Tomanová 950 145 502 jana.tomanova1(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - hmotná nouze Veronika Holubářová 950 145 221 veronika.holubarova(a)uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek HN Ing. Jana Hovorková 950 145 401 jana.hovorkova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - hmotná nouze Bc. Petra Pihávková 950 145 503 petra.pihavkova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení PnP a DOZP
vedoucí oddělení PnP a DOZP Bc. Jana Kasalá 950 145 520 jana.kasala(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - dávky pro osoby zdravotně postižené (DOZP) Magda Chlumová 950 145 521 magda.chlumova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - dávky pro osoby zdravotně postižené (DOZP) Bc. Soňa Kubánková, DiS. 950 145 524 sona.kubankova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Bc. Marcela Karásková 950 145 523 marcela.karaskova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Kateřina Kučerová, DiS. 950 145 522 katerina.kucerova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Michaela Weirichová, DiS. 950 145 517 michaela.weirichova(a)uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Jaroslav Vrba 950 145 466 jaroslav.vrba(a)uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek PnP a DOZP Pavla Svitáková, DiS. 950 145 525 pavla.svitakova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení trhu práce
vedoucí oddělení trhu práce Ing. Eliška Hošková 950 145 324 eliska.hoskova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (zaměstnávání OZP,SÚPM-SVČ) Jaroslava Valentová 950 145 325 jaroslava.valentova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (volná pracovní místa, monitoring) Petra Šímová 950 145 460 petra.simova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (ověřovatel APZ) Jitka Wastlová 950 145 450 jitka.wastlova(a)uradprace.cz Pelhřimov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Jitka Kosová 950 145 462 jitka.kosova(a)uradprace.cz Pelhřimov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Michaela Ptáková 950 145 330 michaela.ptakova(a)uradprace.cz Pelhřimov
PDU - poradce pro zaměstnavatele Irena Valentová 950 145 326 irena.valentova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Jitka Reichová 950 145 323 jitka.reichova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník rekvalifikací, poradce pro pracovní rehabilitace Bc. Hana Kosová 950 145 440 hana.kosova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník rekvalifikací Eva Rajčanová 950 145 415 eva.rajcanova(a)uradprace.cz Pelhřimov
PIPS - poradce IPS Barbora Nováková 950 145 322 barbora.novakova(a)uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník IPS Ludmila Šilerová 950 145 319 ludmila.silerova(a)uradprace.cz Pelhřimov
poradce pro OZP Tereza Čeplová 950 145 515 tereza.ceplova(a)uradprace.cz Pelhřimov
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Ing. Tomáš Dufek 950 145 321 tomas.dufek(a)uradprace.cz Pelhřimov
DP Kamenice nad Lipou
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Vladislava Marková 950 145 220 vladislava.markova(a)uradprace.cz Kamenice nad Lipou
DP Pacov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Marie Musilová 950 145 211 marie.musilova(a)uradprace.cz Pacov
sociální pracovník - hmotná nouze Jana Beranová, DiS. 950 145 210 jana.beranova1(a)uradprace.cz Pacov
sociální pracovník - PnP a DOZP Hana Šustrová 950 145 213 hana.sustrova(a)uradprace.cz Pacov
Krajská pobočka v Jihlavě - pracoviště Pelhřimov
Oddělení pohledávek a exekucí
odborný pracovník Ing. Petra Hrůzová 950 145 516 petra.hruzova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení ekonomické
finanční pracovník Zlatuše Vejvodová 950 145 315 zlatuse.vejvodova(a)uradprace.cz Pelhřimov
finanční pracovník Nina Vaněčková 950 145 423 nina.vaneckova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení ICT
referent ICT Aleš Zajác 950 145 312 ales.zajac(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení specializovaných kontrol
vedoucí oddělení specializovaných kontrol KrP Ing. Jiří Beneš 950 145 328 jiri.benes(a)uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení projektů EU
Práce bez bariér - odborný pracovník projektu Mgr. Tomáš Mocek 950 145 430 tomas.mocek(a)uradprace.cz Pelhřimov
Nová šance - odborný pracovník projektu Michaela Dudová, DiS. 950 145 230 michaela.dudova(a)uradprace.cz Pelhřimov
EFES - specialista ESF Ing. Šárka Čapková 950 145 310 sarka.capkova(a)uradprace.cz Pelhřimov
Projekt 45+ Ing. Veronika Horká 950 145 320 veronika.horka(a)uradprace.cz Pelhřimov