Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Štětí Štětí
pověřený ředitel odboru KoP Štětí Bc. Tomáš Smékal 950 133 634 tomas.smekal(a)uradprace.cz Štětí
Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti (PvN) Štětí
vedoucí odd. zprostředkování a PvN Bc. Tomáš Smékal 950 133 634 tomas.smekal(a)uradprace.cz Štětí
poradce specialista Jaroslava Prejzová 950 133 633 jaroslava.prejzova(a)uradprace.cz Štětí
poradce specialista Iva Heczková, DiS. 950 133 632 iva.heczkova1(a)uradprace.cz Štětí
poradce specialista Miluše Nováková 950 133 636 miluse.novakova(a)uradprace.cz Úštěk
poradce specialista Ota Řehák 950 133 635 ota.rehak(a)uradprace.cz Úštěk
Oddělení SSP, dávek pěstounské péče (PP) a hmotné nouze (HN) Štětí
vedoucí oddělení SSP, dávek PP a HN Bc. Petra Zimandlová 950 133 453 petra.zimandlova(a)uradprace.cz Štětí
sociální pracovník HN Jitka Řezáčová, DiS. 950 133 304 jitka.rezacova(a)uradprace.cz Štětí
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Michaela Černíková 950 133 638 michaela.cernikova(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek SSP a dávek PP Petra Racková 950 133 639 petra.rackova(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Lorencová 950 133 451 alena.lorencova(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek SSP Mgr. Kateřina Prajslerová 950 133 640 katerina.prajslerova(a)uradprace.cz Úštěk
specialista dávek HN Zdeňka Zwettlerová 950 133 451 zdenka.zwettlerova(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek HN Petra Černá 950 133 471 petra.cerna1(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek HN Eliška Krajníková 950 133 660 eliska.krajnikova(a)uradprace.cz Štětí
specialista dávek HN Šárka Šalomonová 950 133 452 sarka.salomonova(a)uradprace.cz Štětí
ověřovatel dávek HN Tereza Fišerová 950 133 637 tereza.fiserova(a)uradprace.cz Úštěk