Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Chomutov Chomutov
ředitel odboru Mgr. Dagmar Vlčková, DiS. Profesní životopis 950 118 300 dagmar.vlckova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení vnitřní správy Chomutov
vedoucí oddělení vnitřní správy Renata Milkovičová 950 118 301 renata.milkovicova(a)uradprace.cz Chomutov
technický pracovník Jiří Čejka 950 118 454 jiri.cejka1(a)uradprace.cz Chomutov
spisový pracovník Dana Kožáková 950 118 425 dana.kozakova(a)uradprace.cz Chomutov
spisový pracovník Václav Krásenský, DiS. 950 118 573 vaclav.krasensky(a)uradprace.cz Chomutov
spisový pracovník Zdeňka Musilová 950 118 511 zdenka.musilova(a)uradprace.cz Chomutov
hospodářský pracovník Václav Pánek 950 118 412 vaclav.panek(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení zprostředkování Chomutov
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Marcela Pauerová 950 118 433 marcela.pauerova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Pavlína Gáborová 950 118 455 pavlina.gaborova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Soňa Gálová, DiS. 950 118 453 sona.galova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Marta Havlíková 950 118 452 marta.havlikova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Jan Kudlič 950 118 450 jan.kudlic(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Dana Lászlová 950 118 317 dana.laszlova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Iva Ottová 950 118 455 iva.ottova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Alina Pazdnikova 950 118 416 alina.pazdnikova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Linda Říhová 950 118 451 linda.rihova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro zprostředkování Milan Sochor 950 118 423 milan.sochor(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Renata Staňková 950 118 319 renata.stankova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Alena Steuterová 950 118 449 alena.steuterova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce specialista Lucie Šimůnková 950 118 477 lucie.simunkova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Chomutov
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Miloslav Kubeš, DiS. 950 118 316 miloslav.kubes(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Šárka Bozděchová 950 118 445 sarka.bozdechova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Božena Dědečková 950 118 420 bozena.dedeckova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Bc. Kateřina Lorencová, DiS. 950 118 417 katerina.lorencova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Miroslava Malinová 950 118 419 miroslava.malinova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Martin Marhoun 950 118 446 martin.marhoun(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Michaela Marhounová 950 118 448 michaela.marhounova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Štěpánka Oravcová 950 118 429 stepanka.oravcova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Zdeňka Šimáčková, DiS. 950 118 444 zdenka.simackova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Adéla Tomsová 950 118 466 adela.tomsova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PvN Tereza Zahradníková 950 118 418 tereza.zahradnikova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Chomutov
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Ivo Holoubek 950 118 322 ivo.holoubek(a)uradprace.cz Chomutov
Poradce IPS v projektu "PIPS" / odborný referent Naděžda Grundová 950 118 411 nadezda.grundova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro volbu povolání Mirka Hátlová, DiS. 950 118 438 mirka.hatlova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro změnu povolání Jiřina Kollárová 950 118 434 jirina.kollarova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce OZP Jaroslava Šubrtová 950 118 440 jaroslava.subrtova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro volbu povolání Mgr. Denisa Novotná 950 118 436 denisa.novotna(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro změnu povolání Stanislava Petrová 950 118 437 stanislava.petrova(a)uradprace.cz Chomutov
poradce pro dlouhodobě nezaměstnané PDU Bc. Anna Vávrová 950 118 424 anna.vavrova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení trhu práce Chomutov
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Tomáš Novotný 950 118 321 tomas.novotny(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník trhu práce Miroslav Cáder 950 118 329 miroslav.cader(a)uradprace.cz Chomutov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Renata Divišová 950 118 413 renata.divisova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník trhu práce Soňa Kališová 950 118 414 sona.kalisova(a)uradprace.cz Chomutov
PDU - odborný pracovník trhu práce Mgr. Milada Kukalová 950 118 415 milada.kukalova1(a)uradprace.cz Chomutov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Lucie Micáková 950 118 463 lucie.micakova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník APZ Lenka Panošková, DiS. 950 118 481 lenka.panoskova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník trhu práce Ing. Marcela Pleskotová 950 118 431 marcela.pleskotova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník APZ Jindřiška Poláčková 950 118 430 jindriska.polackova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník trhu práce Martin Selinger 950 118 441 martin.selinger(a)uradprace.cz Chomutov
analytik trhu práce Bc. Michaela Strejcová 950 118 426 michaela.strejcova(a)uradprace.cz Chomutov
EFES - specialista monitoringu projektu Ing. Radomíra Šípová 950 118 458 radomira.sipova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník trhu práce Jaroslava Štaffová 950 118 408 jaroslava.staffova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Chomutov
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Bc. Krista Kulhánková 950 118 522 krista.kulhankova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Dominika Adamcová 950 118 562 dominika.adamcova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Veronika Burešová 950 118 558 veronika.buresova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Kateřina Karásková 950 118 555 katerina.karaskova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Nikola Kouřimská 950 118 564 nikola.kourimska(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Eva Majdčinská 950 118 561 eva.majdcinska(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Klára Pelikánová 950 118 571 klara.pelikanova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Petra Šálová 950 118 563 petra.salova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Ivana Urbanová, DiS. 950 118 552 ivana.urbanova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Lenka Hubová 950 118 331 lenka.hubova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Markéta Voborská 950 118 553 marketa.voborska1(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jana Hudcová 950 118 545 jana.hudcova1(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Stanislava Lukšíková 950 118 544 stanislava.luksikova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Pavlína Poliačková 950 118 543 pavlina.poliackova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení hmotné nouze Chomutov
vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Jitka Reiterová, DiS. 950 118 528 jitka.reiterova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Tereza Bachová, DiS. 950 118 529, 778 451 942 tereza.bachova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Martina Faiferová, DiS. 950 118 523, 778 451 945 martina.faiferova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Petra Hejkalová, DiS. 950 118 530, 778 880 687 petra.hejkalova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Věra Koutníková, DiS. 778 451 946 vera.koutnikova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Vítězslav Novák, DiS. 950 118 523 vitezslav.novak(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Petra Slámová 950 118 534 petra.slamova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Ing. Eva Winklerová 778 451 943 eva.winklerova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Anna Boháčová 950 118 534 anna.bohacova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Tereza Hajná 950 118 535 tereza.hajna(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Jana Hořejší 950 118 536 jana.horejsi(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Jitka Jetenská 950 118 538 jitka.jetenska(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Alena Mašková 950 118 527 alena.maskova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek hmotné nouze Blanka Mendlová 950 118 524 blanka.mendlova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Květoslava Kopecká 950 118 537 kvetoslava.kopecka(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Radka Pištěková 950 118 512 radka.pistekova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel dávek hmotné nouze Lenka Povondrová 950 118 531 lenka.povondrova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Jana Rožová 950 118 539 jana.rozova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Marie Strnišťová 950 118 525 marie.strnistova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek hmotné nouze Ivana Voříšková 773 742 628 ivana.voriskova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení PnP a DOZP Chomutov
vedoucí oddělení PnP a DOZP Věra Slusarčíková, DiS. 950 118 514 vera.slusarcikova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PnP a DOZP Alena Bulantová 950 118 517 alena.bulantova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PnP a DOZP Martina Matoušková 950 118 516 martina.matouskova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PnP a DOZP Klára Polková 950 118 579 klara.polkova(a)uradprace.cz Chomutov
specialista dávek PnP a DOZP Andrea Poupětová, DiS. 950 118 513 andrea.poupetova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Martina Bártová, DiS. 950 118 519, 778 763 041 martina.bartova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Jitka Chouňová 950 118 518, 773 791 367 jitka.chounova(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Jana Stříbrská, DiS. 950 118 520, 773 795 424 jana.stribrska(a)uradprace.cz Chomutov
sociální pracovník Bc. Eva Zrzavecká, DiS. 950 118 521 eva.zrzavecka(a)uradprace.cz Chomutov
Krajská pobočka Ústí nad Labem - pracoviště Chomutov Chomutov
Oddělení ekonomické Chomutov
finanční pracovník Ivana Paříková 950 118 421 ivana.parikova(a)uradprace.cz Chomutov
finanční pracovník Naděžda Šobáňová 950 118 314 nadezda.sobanova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení informatiky Chomutov
referent ICT Marek Bulant 950 118 582 marek.bulant(a)uradprace.cz Chomutov
referent ICT Ing. Hynek Lalinský 950 118 313 hynek.lalinsky(a)uradprace.cz Chomutov
referent ICT Miroslava Nováková 950 118 459 miroslava.novakova1(a)uradprace.cz Chomutov
referent ICT Martin Panoška 950 118 312 martin.panoska(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení projektů EU Chomutov
Flexibilně do práce v Ústeckém kraji - odborný pracovník Mgr. Markéta Kubátová 950 118 330 marketa.kubatova(a)uradprace.cz Chomutov
Záruky pro mladé v Ústeckém kraji - odborný pracovník Ing. Soňa Kopecká 950 118 410 sona.kopecka(a)uradprace.cz Chomutov
Outplacement - odborný pracovník Bc. Ludmila Ludvíková 950 118 407 ludmila.ludvikova(a)uradprace.cz Chomutov
Společně to dokážeme v ÚK - odborný pracovník Bc. Pavlína Ehertová 950 118 432 pavlina.ehertova(a)uradprace.cz Chomutov
EFES - specialista ESF Pavlína Dočekalová, DiS. 950 118 409, 770 182 322 pavlina.docekalova(a)uradprace.cz Chomutov
Společně to dokážeme v ÚK - terénní pracovník Jiří Hanzelín 777 357 087 jiri.hanzelin(a)uradprace.cz Jirkov
Společně to dokážeme v ÚK - terénní pracovník Markéta Šátralová 775 898 169 marketa.satralova(a)uradprace.cz Kadaň
Oddělení právní Chomutov
vedoucí právního oddělení JUDr. Jana Mistrová 950 118 327 jana.mistrova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Eva Hejnová 950 118 422 eva.hejnova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Věra Kozáková 950 118 473 vera.kozakova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ivana Kozárová 950 118 471 ivana.kozarova(a)uradprace.cz Chomutov
ověřovatel APZ Bc. Petra Műllerová 950 118 439 petra.mullerova(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení specializovaných kontrol
kontrolor dávek NSD Věra Kořínková 950 118 427 vera.korinkova(a)uradprace.cz Chomutov
finanční kontrolor Jana Niklová 950 118 406 jana.niklova(a)uradprace.cz Chomutov
kontrolor dávek NSD Petra Semenská 950 118 428 petra.semenska(a)uradprace.cz Chomutov
Oddělení exekucí Chomutov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Vlasta Kloužková 950 118 572 vlasta.klouzkova(a)uradprace.cz Chomutov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marta Svobodová 950 118 533 marta.svobodova(a)uradprace.cz Chomutov