Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště pro Prahu - západ JUDr. Miloslav Plaňanský Profesní životopis 950 152 300 miloslav.planansky(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení vnitřní správy, sekretariát
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Ing. Eva Krajinová 950 152 399 eva.krajinova(a)uradprace.cz Praha 7
Spisový pracovník Dana Vyletová 950 152 366 dana.vyletova(a)uradprace.cz Praha 7
Referent majetkové správy Jan Zelenka 950 152 284 jan.zelenka(a)uradprace.cz Praha 7
Spisový pracovník Miluše Effenbergerová 950 152 342 miluse.effenbergerov(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Hana Endlová 950 152 343 hana.endlova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Věra Košlerová 950 152 287 vera.koslerova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Petra Lančová 950 152 287 petra.lancova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Ivana Hánělová 950 152 410 ivana.hanelova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Alena Jiranová 950 152 344 alena.jiranova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Dana Hýblová 950 152 346 dana.hyblova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Helena Pečená 950 152 349 helena.pecena(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Helena Švarcová 950 152 287 helena.svarcova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Dana Tačnerová 950 152 350 dana.tacnerova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Jirsová 950 152 347 lenka.jirsova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Veronika Benešová 950 152 352 veronika.benesova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení hmotné nouze
vedoucí oddělení hmotné nouze Hana Kotábová 950 152 324 hana.kotabova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Lucie Čermáková 950 152 278 lucie.cermakova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek HN Ing. Barbora Panáčková 950 152 328 barbora.panackova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Mgr. Marta Pivoňková 950 152 272 marta.pivonkova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Soňa Petržílková 950 152 274 sona.petrzilkova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Jarmila Vašková 950 152 368 jarmila.vaskova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení PnP a DOZP
vedoucí oddělení PnP a DOZP Romana Malknechtová 950 152 372 romana.malknechtova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Monika Kratochvílová 950 152 294 monika.kratochvilova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr Marcel Maštalíř 950 152 370 marcel.mastalir(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Hana Burianová, DiS. 950 152 358 hana.burianova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Jana Březová Čermáková 950 152 337 jana.brezova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Anežka Šedová 950 152 374 anezka.sedova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Miroslav Mach, DiS 950 152 371 miroslav.mach1(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek PnP a DOZP Renata Semová 950 152 373 renata.semova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek PnP a DOZP Hana Vlčková 950 152 304 hana.vlckova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Marie Čížková 950 152 338 marie.cizkova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek podpory v nezaměstnanosti Marcela Štěbrová 950 152 317 marcela.stebrova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek podpory v nezaměstnanosti Ing. Kateřina Volfová 950 152 276 katerina.volfova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovní evidence a PvN Ivana Chaloupková 950 152 356 ivana.chaloupkova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovní evidence a PvN Jaroslava Poláčková 950 152 356 jaroslava.polackova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovní evidence a PvN Světlana Zloch 950 152 277 svetlana.zloch(a)uradprace.cz Praha 7
pracovní evidence a PvN Jitka Pankratzová 950 152 359 jitka.pankratzova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovní evidence a PvN Praha 7
Oddělení zprostředkování, poradenství a dalšího vzdělávání
vedoucí oddělení zprostředkování, poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Kateřina Šimková 950 152 322 katerina.simkova(a)uradprace.cz Praha 7
Poradce v oblasti prevence NZL a dlouhodobé nezaměstnanosti Mirjam Nekolná 950 152 360 mirjam.nekolna(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Dana Rožníčková 950 152 318 dana.roznickova(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Marie Pechová 950 152 340 marie.pechova(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Marcela Hametová 950 152 332 marcela.hametova(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Adéla Nesládková 950 152 339 adela.nesladkova(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Monika Hrabáková 950 152 273 monika.hrabakova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník rekvalifikací Věra Kroutilová 950 152 330 vera.kroutilova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník rekvalifikací Jana Škodová 950 152 289 jana.skodova1(a)uradprace.cz Praha 7
kariérový poradce, psycholog Mgr. Lenka Konopková 950 152 305 Lenka.Konopkova(a)uradprace.cz Praha 7
Poradce v oblasti prevence NZL a dlouhodobé nezaměstnanosti Šárka Kantová 950 152 334 sarka.kantova(a)uradprace.cz Praha 7
odborný poradce pro zprostředkování Radka Štepová 950 152 362 radka.stepova(a)uradprace.cz Praha 7
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Klára Šochová 950 152 292 klara.sochova(a)uradprace.cz Praha 7
PIPS - poradce Praha 7
Poradce OZP Bc. Jana Kymplová 950 152 286 jana.kymplova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení trhu práce
vedoucí oddělení trhu práce Lenka Burianová 950 152 325 lenka.burianova(a)uradprace.cz Praha 7
referent trhu práce Hana Černá 950 152 333 hana.cerna1(a)uradprace.cz Praha 7
referent trhu práce Agneša Burešová 950 152 321 agnesa.buresova(a)uradprace.cz Praha 7
PDU poradce pro zaměstnavatele Iveta Donovalová 950 152 285 iveta.donovalova(a)uradprace.cz Praha 7
EFES - specialista monitoringu Bc. Arnošt Běhal 950 152 295 arnost.behal(a)uradprace.cz Praha 7
referent trhu práce Irena Kosíková 950 152 329 irena.kosikova(a)uradprace.cz Praha 7
POVEZ II odborný pracovník projektu Marek Fojtík 950 152 291 marek.fojtik(a)uradprace.cz Praha 7
POVEZ II odborný pracovník projektu David Franc 950 152 283 david.franc(a)uradprace.cz Praha 7
POVEZ II odborný pracovník projektu Praha 7
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Praha - západ
Odbor kontrolně právní
Oddělení právní
Odborný pracovník insolvence Bc. Eva Burešová 950 152 296 eva.buresova2(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení exekucí
pracovník pohledávek a exekucí Iveta Zmeškalová 950 152 284 iveta.zmeskalova(a)uradprace.cz Praha 7
Odbor zaměstnanosti
Oddělení projektů EU
EFES - specialista ESF Michaela Strašlipková, DiS. 950 152 290 michaela.straslipkov(a)uradprace.cz Praha 7
Kancelář krajské pobočky
Oddělení majetku, investic a ekonomické
finanční a ekonomický referent Zuzana Staňková 950 152 357 zuzana.stankova(a)uradprace.cz Praha 7
finanční a ekonomický referent Miluše Loudová 950 152 280 miluse.loudova1(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení informatiky
referent ICT Jan Cepek 950 152 364 jan.cepek(a)uradprace.cz Praha 7
referent ICT Jan Česák 950 152 313 jan.cesak(a)uradprace.cz Praha 7