Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Nymburk Pracoviště
ředitelka odboru kontaktního pracoviště Nymburk Ing. Lenka Průchová Profesní životopis 950 140 300 lenka.pruchova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení vnitřní správy, sekretariátu
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariátu Jana Krpálková 950 140 315 jana.krpalkova(a)uradprace.cz Nymburk
Asistent ředitele kontaktního pracoviště Helena Linhartová 950 140 301 helena.linhartova(a)uradprace.cz Nymburk
Referent majetkové správy Roman Svoboda 950 140 424 roman.svoboda(a)uradprace.cz Nymburk
Referent majetkové správy Lenka Pilecká 950 140 443 lenka.pilecka(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení zprostředkování
Vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Miloš Kozák 950 140 316 milos.kozak(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Helena Novotná 950 140 318 helena.novotna(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Benešová 950 140 426 dagmar.benesova1(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Dana Machátová 950 140 430 dana.machatova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Martina Borufková 950 140 111 martina.borufkova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Hana Bártová 950 140 444 hana.bartova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce pro zprostředkování Venuše Šrámková 950 140 425 venuse.sramkova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
Vedoucí oddělení evidence a PvN Hana Kvízová 950 140 432 hana.kvizova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel PvN Martina Soukupová 950 140 433 martina.soukupova(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Martin Janďourek 950 140 317 martin.jandourek(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Jana Najmanová 950 140 435 jana.najmanova(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Marcela Pivná 950 140 427 marcela.pivna(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Eva Halbichová 950 140 428 eva.halbichova(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Bc. Kateřina Brettová, DiS. 950 140 429 katerina.brettova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
Vedoucí oddělení SSP a DPP Ing. Dana Navrátilová 950 140 331 dana.navratilova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek SSP a DPP Vlasta Molnárová 950 140 513 vlasta.molnarova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek SSP a DPP Dana Váchová 950 140 514 dana.vachova(a)uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Magda Valentová 950 140 515 magda.valentova(a)uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Markéta Vacková 950 140 517 marketa.vackova(a)uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Denisa Veselá, DiS. 950 140 518 denisa.vesela(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení hmotné nouze
Vedoucí oddělení HN Alena Křepelová 950 140 440 alena.krepelova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek HN Anna Brüxová 950 140 449 anna.bruxova(a)uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Tereza Slivanská 950 140 451 tereza.slivanska(a)uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Ing. Věra Rusnáková 950 140 436 vera.rusnakova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek HN Renata Kadlecová 950 140 422 renata.kadlecova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení PnP a DOZP
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Lenka Soběslavová, DiS. 950 140 450 lenka.sobeslavova(a)uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek PnP a DOZP Hana Jampílková 950 140 511 hana.jampilkova(a)uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Jana Kyselová 950 140 512 jana.kyselova(a)uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Nikola Pečenková, DiS. 950 140 448 nikola.pecenkova(a)uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Veronika Černá 950 140 423 veronika.cerna1(a)uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Romana Stempáková, DiS. 950 140 328 romana.stempakova(a)uradprace.cz Nymburk
sociální pracovník Bc. Markéta Volfová marketa.volfova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení trhu práce
Vedoucí oddělení TP Mgr. Pavel Kořínek 950 140 324 pavel.korinek(a)uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník TP Martina Skoupá 950 140 441 martina.skoupa(a)uradprace.cz Nymburk
EFES specialista monitoringu Mgr. Aneta Čuříková 950 140 399 aneta.jandova(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník trhu práce Šárka Kollárová 950 140 420 sarka.kollarova(a)uradprace.cz Nymburk
Odborný pracovník APZ Ludmila Václavková 950 140 326 ludmila.vaclavkova(a)uradprace.cz Nymburk
Pracovník trhu práce Monika Choděrová 950 140 321 monika.choderova(a)uradprace.cz Nymburk
PDU - poradce pro zaměstnavatele Dana Šindlerová 950 140 442 dana.sindlerova(a)uradprace.cz Nymburk
POVEZ II odborný pracovník projektu Ivana Kolářová, DiS. 950 140 329 ivana.kolarova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Tomáš Suchan 950 140 323 tomas.suchan(a)uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce INFOcentra v projektu EFES Hana Kurendová 950 140 111 hana.kurendova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce rekvalifikací Petra Kozáková 950 140 333 petra.kozakova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce IPS Martina Vejdovská 950 140 519 martina.vejdovska(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce IPS v projektu PIPS ÚP ČR Veronika Richterová 950 140 437 veronika.richterova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný poradce OZP v projektu Rozvoj systému podpory zaměstnávání OZP Lucie Lokajíčková 950 140 438 lucie.lokajickova(a)uradprace.cz Nymburk
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Hana Jeníková 950 140 437 hana.jenikova1(a)uradprace.cz Nymburk
Detašované pracoviště Poděbrady
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Poděbrady Ing. Tereza Vávrová 950 140 220 tereza.vavrova(a)uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek SSP a DPP Michaela Mecerová 950 140 221 michaela.mecerova(a)uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Renáta Bednářová 950 140 446 renata.bednarova(a)uradprace.cz Poděbrady
Specialista dávek SSP a DPP Renata Zimová 950 140 223 renata.zimova(a)nb.mpsv.cz Poděbrady
Sociální pracovník PNP Jana Svárovská, DiS. 950 140 520 jana.hruskova1(a)uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PNP Radka Zbraňková, DiS. 950 140 521 radka.zbrankova1(a)uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PNP Mgr. Monika Müllerová 950 140 222 monika.mullerova(a)uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník HN Bc. Šárka Michálková 950 140 224 sarka.michalkova(a)uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek HN Mgr. et Mgr. Michala Zemková 950 140 224 michala.zemkova(a)uradprace.cz Poděbrady
Pracovník dávek SSP a DPP Jiřina Kysilková 950 140 221 jirina.kysilkova(a)uradprace.cz Poděbrady
Detašovaní pracoviště Milovice
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Milovice Zuzana Šafrová 950 140 250 zuzana.safrova(a)uradprace.cz Milovice
Poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezam. Radka Hrušková 950 140 251 radka.hruskova(a)uradprace.cz Milovice
odborný poradce pro zprostředkování Simona Žabová 950 140 252 simona.zabova(a)uradprace.cz Milovice
odborný poradce pro zprostředkování Julie Šubrtová 950 140 253 julie.subrtova(a)uradprace.cz Milovice
Ověřovatel dávek HN Bc. Veronika Henzlová, DiS. 950 140 259 veronika.henzlova(a)uradprace.cz Milovice
Specialista dávek HN Jana Keltnerová 950 140 510 jana.keltnerova(a)uradprace.cz Milovice
Specialista dávek HN Jaroslava Štěrbová, DiS. 950 140 265 jaroslava.sterbova(a)uradprace.cz Milovice
Specialista dávek SSP a DPP Kateřina Bartoňová 950 140 255 katerina.bartonova(a)uradprace.cz Milovice
Specialista dávek SSP a DPP Alena Paťavová 950 140 256 alena.patavova(a)uradprace.cz Milovice
Sociální pracovník Magda Čelustková, DiS. 950 140 257 magda.celustkova(a)uradprace.cz Milovice
pracoviště Lysá nad Labem
Odborný poradce pro zprostředkování Kristýna Skálová 950 140 263 kristyna.skalova(a)uradprace.cz Lysá nad Labem
Ověřovatel dávek SSP a DPP Mgr. Jana Zemanová 950 140 254 jana.zemanova(a)uradprace.cz Lysá nad Labem
Specialista dávek HN Bc. Judita Bartáková 950 140 261 judita.bartakova(a)uradprace.cz Lysá nad Labem
Specialista dávek SSP a DPP Mgr. Irena Stránská 950 140 264 irena.stranska(a)uradprace.cz Lysá nad Labem
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Martina Kyselová 950 140 262 martina.kyselova(a)uradprace.cz Lysá nad Labem
Detašované pracoviště Městec Králové
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Městec Králové Ivana Sabóová 950 140 240 ivana.saboova(a)uradprace.cz Městec Králové
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Rulcová 950 140 243 lenka.rulcova(a)uradprace.cz Městec Králové
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Vladimíra Chárová 950 140 241 vladimira.charova(a)uradprace.cz Městec Králové
Ověřovatel dávek SSP a DPP Ludmila Vavřínková 950 140 245 ludmila.vavrinkova(a)uradprace.cz Městec Králové
Pracovník dávek SSP a DPP Lenka Němcová 950 140 244 lenka.nemcova(a)uradprace.cz Městec Králové
Specialista dávek hmotné nouze Ilona Tvrzická 950 140 246 ilona.tvrzicka(a)uradprace.cz Městec Králové
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Nymburk
Odbor kanceláře krajské pobočky
Oddělení informatiky
referent ICT Jaroslav Jelínek 950 140 313 jaroslav.jelinek(a)uradprace.cz Nymburk
referent ICT Zbyněk Dytrych 950 140 312 zbynek.dytrych(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení majetku, investic a ekonomické
finanční a ekonomický referent Petra Voborníková 950 140 421 petra.vobornikova(a)uradprace.cz Nymburk
finanční a ekonomický referent Kateřina Demeterová, DiS. 950 140 225 katerina.demeterova(a)uradprace.cz Nymburk
Odbor kontrolně právní
Oddělení právní
právník JUDr. Jaroslava Holánková 950 140 327 jaroslava.holankova(a)uradprace.cz Nymburk
referent zaměstnanosti - insolvence Alena Knytlová, DiS. 950 140 439 alena.knytlova(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení specializovaných kontrol
Oddělení exekucí
odborný pracovník pohledávek a exekucí Lada Kvízová 950 140 516 lada.kvizova(a)uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník pohledávek a exekucí Dana Sudková 950 140 516 dana.sudkova(a)uradprace.cz Nymburk
Odbor zaměstnanosti
Oddělení metodiky
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Bc. Lenka Drobná 950 140 399 lenka.drobna(a)uradprace.cz Nymburk
Oddělení projektů EU
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník projektu Lenka Davídková 950 140 329 lenka.davidkova(a)uradprace.cz Nymburk
EFES - specialista ESF Bc. Edita Sochorová 950 140 445 edita.sochorova(a)uradprace.cz Nymburk