Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Klatovy Pracoviště
Ředitelka kontaktního pracoviště PhDr. Dana Miškovičová Profesní životopis 950 128 300 Dana.Miskovicova(a)uradprace.cz Klatovy
Sekretariát
Administrativní a spisový pracovník Marie Hladíková 950 128 301 marie.hladikova(a)uradprace.cz Klatovy
Administrativní a spisový pracovník Iva Lintnerová 950 128 421 iva.lintnerova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent majetkové správy Václav Šindelář 950 128 111 vaclav.sindelar(a)uradprace.cz Klatovy
Oddělení evidence, zprostředkování a PvN
Vedoucí oddělení evidence, zprostředkování a PvN Mgr. Věra Tomaierová, MPA 950 128 410 vera.tomaierova(a)uradprace.cz Klatovy
Ověřovatel PvN, EURES, zástupce vedoucí odd. Bc. Anna Altmanová 950 128 453 anna.altmanova(a)uradprace.cz Klatovy
Ověřovatel PvN Ing. Pavla Laitlová 950 128 452 pavla.laitlova(a)uradprace.cz Klatovy
Pracovník evidence a PvN Lucie Brůhová 950 128 412 lucie.bruhova(a)uradprace.cz Klatovy
Pracovník evidence a PvN Jitka Kittlerová 950 128 416 jitka.kittlerova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný poradce pro zprostředkování Bc. Naděžda Pláničková 950 128 411 nadezda.planickova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný poradce pro zprostředkování Martina Táborská 950 128 415 martina.taborska(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný poradce pro zprostředkování Iveta Suchánková 950 128 417 iveta.suchankova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný poradce pro zprostředkování Alena Sudová 950 128 418 alena.sudova(a)uradprace.cz Klatovy
Poradce pro zprostředkování Jana Nejdlová 950 128 423 jana.nejdlova(a)uradprace.cz Klatovy
Poradce INFOcentra - projekt EFES Jan Klička 950 128 414 jan.klicka(a)uradprace.cz Klatovy
Referent zaměst., Poradce v oblasti prevence NZ a DN Dana Kubátová 950 128 422 dana.kubatova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný poradce pro zprostředkování - DP Horažďovice Ing. Marie Štromová 950 128 260 marie.stromova(a)uradprace.cz Horažďovice
Odborný poradce pro zprostředkování - DP Horažďovice Dagmar Tyšerová 950 128 261 dagmar.tyserova(a)uradprace.cz Horažďovice
Oddělení nepojistných sociálních dávek
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Petr Ulrych 950 128 500 petr.ulrych(a)uradprace.cz Klatovy
Finanční pracovník agendy NSD Ilona Makrlíková 950 128 503 ilona.makrlikova(a)uradprace.cz Klatovy
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jiřina Lerachová, DiS. 950 128 510 jirina.lerachova(a)uradprace.cz Klatovy
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Věra Jandová 950 128 511 vera.jandova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent SSP Eva Burešová 950 128 518 eva.buresova1(a)uradprace.cz Klatovy
Referent SSP Ing. Petra Kučerová 950 128 519 petra.kucerova3(a)uradprace.cz Klatovy
Referent SSP Petra Škantová 950 128 514 petra.skantova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent SSP Jitka Trefancová, DiS. 950 128 517 jitka.trefancova(a)uradprace.cz Klatovy
Pracovník dávek NSD Bc. Ivana Graslová 950 128 531 ivana.graslova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - HN Ing. Lenka Přerostová 950 128 528 lenka.prerostova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - HN Mgr. Kateřina Budková 950 128 525 katerina.budkova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - HN Marta Melicharová, DiS. 950 128 529 marta.melicharova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - HN Dagmar Vítovcová, DiS. 950 128 527 dagmar.vitovcova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - HN Lenka Paskudová, DiS. 950 128 526 lenka.paskudova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - DOZP, zástupce vedoucího odd. Bc. Kamila Pavlíková 950 128 524 kamila.pavlikova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - DOZP Ing. Ladislava Kurincová 950 128 523 ladislava.kurincova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent NSD - DOZP Ivana Hromadová 950 128 515 ivana.hromadova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent NSD - DOZP Petra Protivová 950 128 504 petra.protivova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - PnP Bc. Vendula Rašková, DiS. 950 128 521 vendula.raskova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - PnP Miroslava Cheníčková, DiS. 950 128 522 miroslava.chenickova(a)uradprace.cz Klatovy
Sociální pracovník - PnP Zdeňka Šilhová, DiS. 950 128 517 zdenka.silhova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent NSD - PnP Eva Navrátilová 950 128 516 eva.navratilova(a)uradprace.cz Klatovy
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče - DP Horažďovice Lenka Pavlíčková 950 128 270 lenka.pavlickova1(a)uradprace.cz Horažďovice
Referent SSP - DP Horažďovice Lenka Kopelentová 950 128 271 lenka.kopelentova(a)uradprace.cz Horažďovice
Sociální pracovník - HN - DP Horažďovice Bc. Blanka Živčáková 950 128 280 blanka.zivcakova(a)uradprace.cz Horažďovice
Sociální pracovník - HN - DP Horažďovice Kateřina Vetráková, DiS. 950 128 262 katerina.vetrakova(a)uradprace.cz Horažďovice
Referent NSD - DOZP - DP Horažďovice Šárka Hromádková, DiS. 950 128 272 sarka.hromadkova(a)uradprace.cz Horažďovice
Sociální pracovník - PnP - DP Horažďovice Renata Matašovská, DiS. 950 128 209 renata.matasovska(a)uradprace.cz
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Věra Drmolová 950 128 419 vera.drmolova(a)uradprace.cz Klatovy
Poradce pro rekvalifikace Ing. Radka Palečková 950 128 420 radka.paleckova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný referent - poradce v Projektu pro OZP Ivana Špatenková 950 128 456 ivana.spatenkova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný referent - poradce IPS projektu PIPS Jana Vlčková 950 128 424 jana.vlckova1(a)uradprace.cz Klatovy
Poradce pro dlouhodobě nezaměstnané - projekt PDU Daniela Nováková 950 128 470 daniela.novakova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný pracovník IPS - KoP Sušice Věra Těhleová, BBS. 950 128 202 vera.tehleova(a)uradprace.cz Sušice
Odborný referent - poradce IPS projektu PIPS - KoP Sušice Petra Faicová, BBS. 950 128 240 petra.faicova(a)uradprace.cz Sušice
Oddělení trhu práce
Vedoucí oddělení trhu práce Ing. Marie Machová 950 128 442 marie.machova(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný pracovník trhu práce - cizinci Olga Hrubá 950 128 443 olga.hruba(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný pracovník trhu práce - SÚPM, Příspěvek na podporu regionální mobility Jan Kupeček 950 128 444 jan.kupecek(a)uradprace.cz Klatovy
Odborný pracovník trhu práce Dana Honzíková 950 128 446 dana.honzikova(a)uradprace.cz Klatovy
EFES - Specialista monitoringu , hlášení volných pracovních míst Ing. Markéta Urubová 950 128 445 marketa.urubova(a)uradprace.cz Klatovy
Poradce pro zaměstnavatele - projekt PDU Jana Šimáčková 950 128 480 jana.simackova(a)uradprace.cz Klatovy
POVEZ II - odborný pracovník Marie Hulešová 950 128 451 marie.hulesova(a)uradprace.cz Klatovy
POVEZ II - odborný pracovník Jana Řezáčová 950 128 450 jana.rezacova(a)uradprace.cz Klatovy
POVEZ II - odborný pracovník Jarmila Nejdlová 950 128 447 jarmila.nejdlova(a)uradprace.cz Klatovy
Krajská pobočka v Plzni - pracoviště Klatovy
Oddělení ekonomické Klatovy
Referent ekonomický a finanční Jana Pitelová 950 128 455 jana.pitelova(a)uradprace.cz Klatovy
Referent ekonomický a finanční Alena Celerýnová 950 128 457 alena.celerynova(a)uradprace.cz Klatovy
Oddělení informatiky Klatovy
Referent ICT III. Ing. Josef Holeček 950 128 312 josef.holecek(a)uradprace.cz Klatovy
Referent ICT III. Jakub Martin 950 128 313 jakub.martin(a)uradprace.cz Klatovy
Oddělení právní
Právník Mgr. Radek Mayer 950 128 430 radek.mayer(a)uradprace.cz Klatovy
Referent pohledávek, výživné Jitka Skálová 950 128 454 jitka.skalova(a)uradprace.cz Klatovy
Oddělení exekucí
Referent exekucí Ing. Pavla Štumbauerová 950 128 458 pavla.stumbauerova(a)uradprace.cz Klatovy
Oddělení projektů EU
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Helena Duchková 950 128 512 helena.duchkova(a)uradprace.cz Klatovy
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny Jitka Pojarová 950 128 540 jitka.pojarova1(a)uradprace.cz Klatovy