Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 8 Pracoviště
Ředitel odboru KoP 8 PhDr. Ladislav Hazuka Profesní životopis 950 178 879 Ladislav.Hazuka(a)uradprace.cz Praha 8
Oddělení SSP a dávek PP (K8 S07)
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP PhDr. Eva Jordanová 950 178 623 Eva.Jordanova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Bc. Linda Hrabalová 950 178 631 linda.hrabalova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Martina Lokajová 950 178 629 martina.lokajova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Marcela Vyvadilová 950 178 630 Marcela.Vyvadilova(a)uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Koželuhová 950 178 625 Dagmar.Kozeluhova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení HN (S07)
Vedoucí oddělení HN Milada Chamrádová 950 178 148 milada.chamradova(a)uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek HN Ilona Kočinová 950 178 636 ilona.kocinova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Lucie Stehlíková 950 178 622 lucie.stehlikova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Vladimíra Weberová, DiS. 950 178 635 vladimira.weberova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Petra Závacká, DiS. 950 178 637 petra.zavacka(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek NSD Kateřina Hacurová 950 178 147 katerina.hacurova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení PnP a dávek OZP (S07)
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Marcela Pecháčová 950 178 628 marcela.pechacova(a)uradprace.cz Praha 7
specialista dávek PnP a dávek OZP Ing. Kristýna Tomíčková, Dis. 950 178 628 kristyna.tomickova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Tereza Ducháčková, DiS. 950 178 634 tereza.duchackova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Bc. Pavla Mráčková 950 178 632 pavla.mrackova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Milena Neradová 950 178 626 milena.neradova(a)uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Bc. Lucie Havlicová 950 178 149 lucie.havlicova(a)uradprace.cz Praha 7
Oddělení SSP a dávek PP (S08)
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Markéta Amlerová 950 178 653 marketa.amlerova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Romana Krafferová 950 178 650 Romana.Krafferova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Eva Šeňová 950 178 065 eva.senova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Marie Baroňová 950 178 654 Marie.Baronova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Zuzana Pešanová 950 178 651 zuzana.pesanova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Darja Machová 950 178 660 darja.machova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Appeltová 950 178 646 Petra.Appeltova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Ludmila Šindelářová 950 178 644 Ludmila.Sindelarova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Sedlecká 950 178 656 jitka.sedlecka(a)uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Radmila Dvořáková 950 178 661 radmila.dvorakova(a)uradprace.cz Praha 8
Oddělení HN (S08)
Vedoucí oddělení HN Kateřina Urbanová 950 178 643 Katerina.Urbanova(a)uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Petr Klíma 950 178 199 petr.klima2(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Lenka Žibřidová 950 178 657 lenka.zibridova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Michaela Dušánková 950 178 647 michaela.dusankova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek HN RNDr. Zdenka Kastnerová 950 178 655 zdenka.kastnerova(a)uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek HN Kateřina Rojková 950 178 649 katerina.rojkova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek Monika Janková 950 178 890 monika.jankova(a)uradprace.cz
pracovník dávek HN Mgr. Oldřiška Zychová 950 178 658 oldriska.zychova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Zuzana Novotná 950 178 881 zuzana.novotna(a)uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Jitka Melicharová, DiS. 950 178 871 jitka.melicharova(a)uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník DiS. Tomáš Snopek 950 178 198 tomas.snopek(a)uradprace.cz Praha 8
Oddělení PnP a dávek OZP (S08)
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Bc. Jitka Zemanová, DiS. 950 178 662 jitka.zemanova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PnP a DOZP Sladká Gabriela Rittig 950 178 659 gabriela.rittig(a)uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Mgr. Tereza Reichlová 950 178 664 tereza.reichlova(a)uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Bc. Linda Kubátová 950 178 667 linda.kubatova(a)uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Luděk Formánek 950 178 889 ludek.formanek(a)uradprace.cz Praha 8
specialista dávek PnP a dávek OZP Bc. Karla Skipalová 950 178 791 karla.skipalova(a)uradprace.cz
Oddělení zprostředkování (Z8) Praha 8
Vedoucí oddělení zprostředkování Bc. Ivana Hořánková 950 178 866 Ivana.Horankova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Marta Jindrová 950 178 861 Marta.Jindrova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Iva Lukešová 950 178 860 iva.lukesova1(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Zuzana Niederlová 950 178 864 Zuzana.Niederlova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Lenka Procházková 950 178 853 Lenka.Prochazkova(a)uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství, specialista Karel Fiantek 950 178 862 Karel.Fiantek(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Kristýna Bubáková 950 178 868 kristyna.bubakova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jakub Chlum 950 178 860 jakub.chlum1(a)uradprace.cz Praha 8
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Dana Trajerová 950 178 850 trajerova.dana(a)uradprace.cz Praha 8
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti PhDr. Pavel Uhlář 950 178 887 pavel.uhlar(a)uradprace.cz Praha 8
Projekt OZP - poradce OZP Ing. Jindřich Vácha 950 178 880 jindrich.vacha(a)uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Radek Vrkoč 950 178 855 Radek.Vrkoc(a)uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Ing. Anna Mančevová 950 178 857 anna.mancevova(a)uradprace.cz Praha 8
Oddělení zaměstnanosti pro Prahu 7 a 8
vedoucí oddělení evidence a PvN Bc. Boguslava Marasová 950 178 869 Boguslava.Marasova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Hana Petrová 950 178 863 Hana.Petrova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Taťána Bartošová 950 178 859 tatana.bartosova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Bc. Anna Slavíčková 950 178 865 Anna.Slavickova(a)uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Ilona Vrtišková 950 178 852 ilona.vrtiskova1(a)uradprace.cz Praha 8
Specialista dávek PvN Ilona Haková 950 178 872 ilona.hakova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Hana Hollmannová 950 178 858 hana.hollmannova(a)uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PvN Gabriela Čelovská 950 178 873 gabriela.celovska(a)uradprace.cz Praha 8