Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 6 Pracoviště
Ředitel odboru KoP 6 Mgr. Eva Svěrčinová Profesní životopis 950 178 484 Eva.Svercinova(a)uradprace.cz Praha 6
asistent Martina Jandová 950 178 485 martina.jandova2(a)uradprace.cz Praha 6
Oddělení HN, PnP a dávek OZP (K6 S06)
Vedoucí oddělení HN, PnP a dávek OZP Bc. Zdenka Šmejkalová 950 178 600 Zdenka.Smejkalova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jolana Žáková 950 178 601 Jolana.Zakova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek HN Zuzana Bartošová 950 178 946 zuzana.bartosova1(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Eva Kohoutová, DiS. 950 178 684 eva.kohoutova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Bc. Šárka Pidimová 950 178 611 sarka.pidimova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek HN Petra Štětková 950 178 615 petra.stetkova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Iva Marečková, DiS. 950 178 974 iva.mareckova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Jana Lévaiová, DiS. 950 178 326 jana.levaiova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek HN Mgr. Zuzana Švastová 950 178 697 zuzana.svastova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Hana Chaloupková 950 178 974 hana.chaloupkova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Jana Matulová, DiS. 950 178 949 jana.matulova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Soňa Pínová 950 178 694 sona.pinova(a)uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Markéta Baslerová, DiS. 950 178 328 marketa.baslerova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jolana Krešňáková 950 178 612 Jolana.Kresnakova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Dagmar Jirků 950 178 616 Dagmar.Jirku(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Magdalena Zmítková 950 178 983 magdalena.zmitkova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Petra Nováková Štefanová 950 178 981 petra.stefanova(a)aa.mpsv.cz Praha 6
specialistra dávek PnP a DOZP Lenka Pelišová 950 178 685 lenka.pelisova1(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Patrizia Fainová, DiS. 950 178 618 patrizia.fainova(a)uradprace.cz Praha 6
Oddělení SSP a dávek PP (S06)
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Lenka Viletová 950 178 603 Lenka.Viletova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD a PP Lenka Táborská 950 178 605 Lenka.Taborska1(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD a PP Jarmila Šubrtová 950 178 607 Jarmila.Subrtova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Barbora Heberová 950 178 894 barbora.heberova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Ing. Anna Spilková 950 178 950 anna.spilkova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Irena Sýkorová 950 178 982 irena.sykorova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Vladislava Malečková 950 178 606 vladislava.maleckova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Mgr. Markéta Výrutová 950 178 948 marketa.vyrutova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Jana Marková 950 178 608 jana.markova4(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Ing. Ludmila Hánová Žofáková 950 178 951 ludmila.zofakova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Pavel Pitner 950 178 330 pavel.pitner(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Bc. Klára Slabochová 950 178 610 klara.slabochova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lucie Kejzlarová 950 178 604 lucie.kejzlarova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Martina Kuchaříková 950 178 010 martina.kucharikova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jana Hrbková 950 178 617 jana.hrbkova(a)uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Michaela Marková michaela.markova(a)uradprace.cz Praha 6
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (K6 Z06)
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Tereza Seherová 950 178 496 tereza.seherova(a)uradprace.cz Praha 6
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Markéta Slavíčková 950 178 494 marketa.slavickova(a)uradprace.cz Praha 6
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Bc. Markéta Čechová 950 178 495 marketa.cechova(a)uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Romana Brandejská 950 178 794 romana.brandejska(a)uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Zuzana Bucmanová 950 178 488 zuzana.bucmanova(a)uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Bc. Eva Richterová 950 178 497 eva.richterová2(a)uradprace.cz Praha 6
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Renáta Gertnerová 950 178 487 renata.gertnerova(a)uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Petra Kubelková 950 178 492 petra.kubelkova(a)uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Kamila Trsová 950 178 793 kamila.trsova(a)uradprace.cz Praha 6
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Miluše Švábová 950 178 491 miluse.svabova(a)uradprace.cz Praha 6
poradce OZP Adéla Kučerová 950 178 482 adela.kucerova(a)uradprace.cz Praha 6