Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 3 Pracoviště
Ředitel odboru KoP 3 Ing. Blanka Kožíšková 950 178 242 Blanka.Koziskova(a)uradprace.cz Praha 3
Oddělení SSP a dávek PP (K3 S03)
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Mgr. Pavla Primasová 950 178 523 pavla.primasova(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Miriam Kozlíková 950 178 537 miriam.kozlikova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Dagmar Černá 950 178 536 dagmar.cerna(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Pardubská 950 178 839 jitka.pardubska(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Hana Rychlíková 950 178 529 hana.rychlikova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Iveta Prajzlerová 950 178 971 iveta.prajzlerova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Iva Adamová 950 178 530 iva.adamova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Světluše Kottová 950 178 528 svetluse.sottova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Denisa Dobruská denisa.dobruska(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Anna Novotná 950 178 533 anna.novotna(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Nikola Sofilkaničová, Dis. 950 178 528 nikola.sofilkanicova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Lenka Stavová 950 178 526 lenka.stavova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Tereza Otisková tereza.otiskova(a)uradprace.cz Praha 3
Oddělelní HN, PnP a DOZP (S03)
pověřená zastupování vedoucí oddělelní HN, PnP a DOZP Bc. Marta Valachová 950 178 896 marta.valachova(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Miroslava Havrdová, Dis. 950 178 532 miroslava.havrdova(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Markéta Dvořáková 950 178 542 marketa.dvorakova1(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Bc. Monika Vonášková, DiS. 950 178 842 monika.vonaskova(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Mgr. Renata Fojtů 950 178 843 renata.fojtu(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Bc. Věra Nováková, DiS. 950 178 841 vera.novakova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek PnP a dávek OZP Gabriela Burešová 950 178 525 gabriela.buresova1(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Bc. Barbora Kožíková 950 178 799 barbora.kozikova(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek PnP a dávek OZP Šárka Strachová 950 178 014 sarka.strachova(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek PnP a DOZP Mgr. Eva Boušková 950 178 240 eva.bouskova(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Vendula Navrátilová, DiS 950 178 538 vendula.navratilova(a)aa.mpsv.cz Praha 3
ověřovatel dávek HN - pokladna Jana Vlachová 950 178 543 jana.vlachova(a)uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Mgr. Lucie Matějíčková 950 178 534 lucie.matejickova(a)uradprace.cz Praha 3
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (K3 Z03)
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Gabriela Fabiánková, DiS. 950 178 244 Gabriela.fabiankova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Lucie Brůžková 950 178 248 lucie.bruzkova(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Pavla Arnošová 950 178 245 Pavla.Arnosova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Dominika Dvořáková 950 178 241 Dominika.Dvorakova(a)uradprace.cz Praha 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Wagnerová 950 178 243 lenka.wagnerova1(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství PhDr. Karel Heinrich 950 178 225 Karel.Heinrich(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Radoslava Mojžíšová 950 178 232 Radka.Mojzisova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Eva Rychetská 950 178 230 Eva.Rychetska(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Michaela Chvátilová 950 178 231 Michaela.Chvatilova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Barbora Gatevová 950 178 226 barbora.gatevova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Monika Gelhofová 950 178 233 Monika.Gelhofova(a)uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Alexandra Stuchlíková 950 178 239 alexandra.stuchlikov(a)uradprace.cz Praha 3
pracovník INFOcentra EFES Zdeňka Štepánková 950 178 227 zdenka.stepankova1(a)uradprace.cz Praha 3
poradce OZP Eliška Vepřková, DiS. 950 178 870 eliska.veprkova(a)uradprace.cz Praha 3