Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Svitavy Pracoviště
Ředitel vybraného kontaktního pracoviště Svitavy Ing. Jan Tesař 950 163 400 jan.tesar(a)uradprace.cz Svitavy
Administrativní pracovník Alžběta Kopecká 950 163 444 alzbeta.kopecka(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti
Vedoucí oddělení Lenka Nyklová 950 163 437 lenka.nyklova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Andrea Adámková 950 163 439 andrea.adamkova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Eva Kučerová 950 163 431 eva.kucerova1(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Edita Sádlíková 950 163 432 edita.sadlikova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Dita Koldová 950 163 434 dita.koldova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Jitka Bobková 950 163 435 jitka.bobkova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Alena Tomšíčková 950 163 433 alena.tomsickova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce pro zprostředkování Veronika Binderová 950 163 579 veronika.binderova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Jana Veselá 950 163 469 jana.vesela6(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Věra Kopecká 950 163 468 vera.kopecka1(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení nepojistných sociálních dávek
Vedoucí oddělení Bc. Renata Dobešová 950 163 410 renata.dobesova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Tereza Kršáková 950 163 500 tereza.krsakova(a)uradprace.cz Svitavy
Ověřovatel dávek NSD Gabriela Macková 950 163 511 gabriela.mackova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Věra Konečná 950 163 513 vera.konecna(a)uradprace.cz Svitavy
Ověřovatel dávek NSD Hana Čížková 950 163 506 hana.cizkova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Martina Jelínková 950 163 509 martina.jelinkova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Irena Kuncová 950 163 507 irena.kuncova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Ilona Halamková 950 163 589 ilona.halamkova(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Jana Oujezdská, DiS. 950 163 416 jana.oujezdska(a)uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Bc. Dagmar Fialová 950 193 426 dagmar.fialova3(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Kristýna Štosková 950 163 417 kristyna.stoskova(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Nikola Sodomková, DiS. 950 163 418 nikola.sodomkova(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Hana Kubešová 950 163 421 hana.kubesova(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Michaela Báčová 950 163 590 michaela.bacova(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Kateřina Kadlecová, DiS. 950 163 583 katerina.kadlecova(a)uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Hana Brandejsová, DiS. 950 163 590 hana.brandejsova(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Vedoucí oddělení Ing. Stanislava Nedvědová 950 163 485 stanislava.nedvedova(a)uradprace.cz Svitavy
Poradce IPS Lukáš Kudláček 950 163 447 lukas.kudlacek(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Šárka Jansová 950 163 443 sarka.jansova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Barbora Kabátová 950 163 446 barbora.kabatova(a)uradprace.cz Svitavy
OZP - Poradce OZP Hedvika Heverová 950 163 445 hedvika.heverova(a)uradprace.cz Svitavy
PIPS - Poradce IPS Radka Nakládalová 950 163 451 radka.nakladalova(a)uradprace.cz Svitavy
PDU - Poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Ing. Lenka Hrubanová 950 163 444 lenka.hrubanova(a)uradprace.cz Svitavy
PIPS - Poradce IPS Blanka Mušková 950 163 537 blanka.muskova(a)uradprace.cz Moravská Třebová
Oddělení trhu práce
Vedoucí oddělení Ing. Jana Bělohlávková 950 163 441 jana.belohlavkova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník trhu práce - cizinci, volná pracovní místa Iveta Salavcová 950 163 423 iveta.salavcova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník trhu práce - povinný podíl, CHPM Bc. Helena Hertlová 950 163 422 helena.hertlova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, CHPM, §. 78 Ing. Martin Severa 950 163 575 martin.severa(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, VPP Ing. Ivana Grohová 950 163 442 ivana.grohova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, VPP Marika Růžičková 950 163 412 marika.ruzickova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce - Volná místa Magda Dvořáková, DiS. 950 163 574 magda.dvorakova1(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce - Cizinci a SVČ. Bc. Ivana Frycová 950 163 425 ivana.frycova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, SÚPM a příspěvek na dojížďku a přestěhování Markéta Pražanová 950 163 428 marketa.prazanova(a)uradprace.cz Svitavy
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Tomáš Lorenc 950 163 581 tomas.lorenc(a)uradprace.cz Svitavy
PDU - Poradce pro zaměstnavatele Renata Trnečková 950 163 580 renata.trneckova(a)uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Pavlína Ducháčková 950 163 420 pavlina.duchackova(a)uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Kateřina Bicanová 950 163 449 katerina.bicanova(a)uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Antonín Doležel, DiS. 950 163 420 antonin.dolezel(a)uradprace.cz Svitavy
Krajská pobočka v Pardubicích - pracoviště Svitavy Svitavy
Odbor kontrolně právní Svitavy
Oddělení právní Svitavy
Referent zaměstnanosti - insolvence Irena Kadlecová 950 163 464 irena.kadlecova1(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení specializovaných kontrol Svitavy
Vedoucí Oddělení specializovaných kontrol Ing. Stanislav Navrátil 950 163 508 stanislav.navratil(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení exekucí Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Iva Pelíšková 950 163 573 iva.peliskova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Lenka Kropáčková 950 163 475 lenka.kropackova(a)uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Pavla Přívratská, Dis. 950 163 457 pavla.privratska(a)uradprace.cz Svitavy
Odbor zaměstnanosti Svitavy
Oddělení metodiky Svitavy
POVEZ II - Koordinátor kontrol Bc. Erika Niklová 950 163 584 erika.niklova(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení projektů EU Svitavy
Nový start - Odborný pracovník projektu Kamila Ondráčková 950 163 595 kamila.ondrackova(a)uradprace.cz Svitavy
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Jana Grubhofferová 950 163 571 jana.grubhofferova(a)uradprace.cz Svitavy
Efektivní služby zaměstnanosti - specialista ESF Zdeňka Marková, DiS. 950 163 576 zdenka.markova(a)uradprace.cz Svitavy
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji - odborný pracovník Bc. Lucie Křížová 950 163 456 lucie.krizova2(a)uradprace.cz Svitavy
Kancelář Krajské pobočky Svitavy
Oddělení majetku a investic
Vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Věra Filoušová 950 163 450 vera.filousova(a)uradprace.cz Svitavy
Referent majetkové správy Karel Netolický 950 163 455 karel.netolicky(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení ICT
Správce IS Ing. Milan Pospíšil 950 163 402 milan.pospisil(a)uradprace.cz Svitavy
Správce IS Ing. Otto Pospíšil 950 163 404 otto.pospisil(a)uradprace.cz Svitavy
Oddělení ekonomické
Referent ekonomický a finanční Marcela Jílková 950 163 453 marcela.jilkova(a)uradprace.cz Svitavy
Referent ekonomický a finanční Petra Knotková 950 163 415 petra.knotkova(a)uradprace.cz Svitavy