Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Prostějov Prostějov
ředitelka Odboru kontaktního pracoviště Ing. Věra Crhanová Profesní životopis 950 154 300 vera.crhanova(a)uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Lucie Remeníková 950 154 409 lucie.remenikova(a)uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Kristýna Brátelová 950 154 301 kristyna.bratelova(a)uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník Jana Klíčová 950 154 407 jana.klicova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník pro technickoprovozní práce Petr Hrubý 950 154 311 petr.hruby(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení zprostředkování Prostějov
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Jiří Nutil 950 154 316 jiri.nutil(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Černá 950 154 426 dagmar.cerna1(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Dana Němcová 950 154 427 dana.nemcova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Monika Ošlejšková, DiS. 950 154 429 monika.oslejskova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Sally Pokorná, DiS. 950 154 423 sally.pokorna(a)uradprace.cz Prostějov
poradce pro zprostředkování Mgr. Iva Klevetová 950 154 422 iva.klevetova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Zdeňka Svozilová 950 154 412 zdenka.svozilova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Josef Ťuik 950 154 411 josef.tuik(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Marcela Belková 950 154 419 marcela.belkova(a)uradprace.cz Prostějov
poradce pro zprostředkování Eva Komišáková 950 154 460 eva.komisakova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Monika Kovaříková 950 154 472 monika.kovarikova(a)uradprace.cz Prostějov
poradce pro zprostředkování Mgr. Jitka Jurdová 950 154 413 jitka.jurdova(a)uradprace.cz Prostějov
poradce INFOcentra Mgr. Hana Vinklárková 950 154 415 hana.vinklarkova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Prostějov
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Lenka Mlčochová, DiS. 950 154 406 lenka.mlcochova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Hana Palatková 950 154 424 hana.palatkova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Mgr. Lucie Tašnerová 950 154 421 lucie.tasnerova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Věra Oplocká 950 154 417 vera.oplocka(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Věra Ulrychová 950 154 428 vera.ulrychova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Kristýna Vykopalová 950 154 428 kristyna.vykopalova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Zuzana Foretová, DiS. 950 154 420 zuzana.foretova1(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Petra Menšíková, DiS. 950 154 431 petra.mensikova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Mgr. Marie Burgetová 950 154 414 marie.burgetova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Jarmila Omachlíková, DiS. 950 154 416 jarmila.omachlikova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Mgr. Michaela Mlčochová 950 154 418 michaela.mlcochova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lea Kaldová 950 154 458 lea.kaldova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Zatloukalová 950 154 459 lenka.zatloukalova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Prostějov
vedoucí oddělní poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Kamila Marková 950 154 323 kamila.markova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova(a)uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Bc. Michaela Smrčková 950 154 434 michaela.smrckova(a)uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Ing. Hana Olšanská 950 154 322 hana.olsanska(a)uradprace.cz Prostějov
PIPS - odborný pracovník projektů ESF Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník rekvalifikací Bc. Petra Škultety 950 154 436 petra.skultety(a)uradprace.cz Prostějov
poradce OZP Monika Piskláková, DiS. 950 154 456, 770 196 941 monika.pisklakova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný poradce projektu PDU Bc. Pavel Smetana 950 154 435 pavel.smetana(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení trhu práce Prostějov
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Jana Bartoňová 950 154 443 jana.bartonova1(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník TP - SÚPM zřízená, SUPM SVČ, Regionální mobilita, Volná místa Mgr. Denisa Rozsívalová 950 154 441 denisa.rozsivalova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Zahraniční zaměstnanost, Povinný podíl OZP Ing. Libuše Vrlíková 950 154 401 libuse.vrlikova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník TP - VPP, Veřejná služba, Monitoring zaměst., SÚPM vyhrazená Jaroslav Synek 950 154 325 jaroslav.synek(a)uradprace.cz Prostějov
PDU - poradce pro zaměstnavatele - VPP, SUPM vyhrazená Eva Žváčková 950 154 444 eva.zvackova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Chráněný trh práce, Podpora zaměstnávání OZP Bc. Martin Žitník 950 154 442 martin.zitnik(a)uradprace.cz Prostějov
EFES - specialista monitoringu, Volná pracovní místa Ing. Aneta Katreniaková 950 154 317 aneta.bouchalikova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Ing. Lucie Bednářová 950 154 457 lucie.bednarova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Svatava Šolcová 950 154 433 svatava.solcova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Prostějov
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Leona Mácová 950 154 331 leona.macova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Magda Benešová 950 154 526 magda.benesova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Ing. Jana Havelková 950 154 511 jana.havelkova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Renata Horníková 950 154 523 renata.hornikova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Magdalena Kroutilová 950 154 525 magdalena.kroutilova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Leona Krylová 950 154 542 leona.krylova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Pavla Štreitová 950 154 521 pavla.streitova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Jana Školařová 950 154 513 jana.skolarova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Kateřina Kovaříková 950 154 506 katerina.kovarikova1(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Veronika Křetínská, DiS. 950 154 533 veronika.kretinska(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Michaela Šurmáneková 950 154 580 michaela.surmanekova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Lenka Ondrůšková, DiS. 950 154 548 lenka.ondruskova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Pavlína Bělková 950 154 531 pavlina.belkova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Helena Krychtálková 950 154 534 helena.krychtalkova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Mgr. Jana Kašpárková 950 154 536 jana.kasparkova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Eva Suchá, DiS. 950 154 535 eva.sucha(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Monika Kůrková, DiS. 950 154 528 monika.kurkova(a)uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Ing. Jana Walterová 950 154 532 jana.walterova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení hmotné nouze Prostějov
vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Michaela Dolénková 950 154 501 michaela.dolenkova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Renata Tomanová 950 154 546 renata.tomanova1(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jana Herman 950 154 583 jana.herman(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jana Čmelová 950 154 568 jana.cmelova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Bc. Marcela Vrtělová, DiS. 950 154 527 marcela.vrtelova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Andrea Khýrová 950 154 538 andrea.khyrova(a)uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jitka Sekaninová 950 154 562 jitka.sekaninova(a)uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Vyhlídalová 950 154 564 eva.vyhlidalova(a)uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Hasová 950 154 547 eva.hasova(a)uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Jehlářová 950 154 566 alena.jehlarova(a)uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Ondřej Nedoma, DiS. 950 154 522 ondrej.nedoma(a)uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Větříšková 950 154 563 alena.vetriskova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Lenka Burešová 950 154 582 lenka.buresova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Soňa Mikšíková 950 154 565 sona.miksikova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Pavlína Kučerová, DiS. 950 154 539 pavlina.kucerova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lenka Pecůchová, DiS. 950 154 544 lenka.pecuchova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Romana Obrová 950 154 561 romana.obrova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Michaela Šmídová 950 154 567 michaela.smidova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jiří Walter 950 154 524 jiri.walter(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP Prostějov
vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP Bc. Iveta Sotorníková, DiS. 950 154 553 iveta.sotornikova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Gabriela Burešová 950 154 556 gabriela.buresova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jana Grulichová 950 154 551 jana.grulichova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Oldřiška Vejmolová 950 154 590 oldriska.vejmolova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Petra Krejčí 950 154 557 petra.krejci2(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Renáta Vávrová 950 154 559 renata.vavrova1(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Renata Matyášová 950 154 552 renata.matyasova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Markéta Minxová, DiS. 950 154 554 marketa.minxova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Michaela Menšíková, DiS. 950 154 558 michaela.ruzickova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Andrea Pospíšilová 950 154 512 andrea.pospisilova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Lenka Turnová 950 154 545 lenka.turnova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jana Větříšková, DiS. 950 154 549 jana.vetriskova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Vladimíra Votavová 950 154 555 vladimira.votavova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lucie Baránková, DiS. 950 154 570 lucie.barankova(a)uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Vendula Buřtová 950 154 514 vendula.burtova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník Dana Slowiaczková, DiS. 950 154 537 dana.slowiaczkova(a)uradprace.cz Prostějov
Krajská pobočka v Olomouci - Kontaktní pracoviště Prostějov Prostějov
Oddělení ekonomické Prostějov
finanční pracovník Božena Kvíčalová 950 154 315 bozena.kvicalova(a)uradprace.cz Prostějov
finanční pracovník Lenka Činochová 950 154 405 lenka.cinochova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení kontrolně právní Prostějov
právník JUDr. Renata Höchsmannová 950 154 455 renata.hochsmannova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Naděžda Matějíčková 950 154 453 nadezda.matejickova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Andrea Breitzetelová 950 154 452 andrea.breitzetelova(a)uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Hana Večeřová 950 154 454 hana.vecerova(a)uradprace.cz Prostějov
Oddělení projektů EU Prostějov
MÁMO, TÁTO - poradce cílové skupiny Kristýna Cydlíková 950 154 462 kristyna.cydlikova(a)uradprace.cz Prostějov
ZÁRUKY PRO MLADÉ - poradce cílové skupiny Marta Kaštilová 950 154 461 marta.kastilova(a)uradprace.cz Prostějov
Pracujeme s omezeními - poradce cílové skupiny Eva Adamčíková 950 154 463, 724 137 921 eva.adamcikova(a)uradprace.cz Prostějov
Pracovník ESF - EFES Mgr. Erika Němcová 950 154 463 erika.nemcova(a)pv.mpsv.cz Prostějov
Oddělení ICT Prostějov
referent ICT Ing. Vladimír Koutný 950 154 312 vladimir.koutny(a)uradprace.cz Prostějov