Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Nový Jičín Pracoviště
ředitel kontaktního pracoviště Ing. Bc. Zdislav Zima Profesní životopis 950 139 428 zdislav.zima(a)nj.mpsv.cz Nový Jičín
SMFM Nový Jičín
finanční pracovník agendy NSD Taťána Morongová 950 139 504 tatana.morongova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Ing. Nikol Kletenská 950 139 459 nikol.kletenska(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení vnitřní správy a sekretariátu
vedoucí oddělení vnitřní správy a sekretariátu Ing. Evžen Kučera 950 139 416 evzen.kucera(a)uradprace.cz Nový Jičín
spisový pracovník Jana Kurdelová 950 139 425 jana.kurdelova(a)uradprace.cz Nový Jičín
spisový pracovník Renáta Výskalová 950 139 519 (403) renata.vyskalova(a)uradprace.cz Nový Jičín
hospodářský pracovník Milan Jakuš 950 139 454 milan.jakus(a)uradprace.cz Nový Jičín
referent majetkové správy Mgr. Jiří Opálka 950 139 402 jiri.opalka(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení zprostředkování
vedoucí oddělení zprostředkování Mgr. Šárka Foltýnková 950 139 406 sarka.foltynkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Adriana Demlová 950 139 421 adriana.demlova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Ing. Soňa Indráková 950 139 439 sona.indrakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Jana Kulišťáková 950 139 407 jana.kulistakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Michaela Maralíková 950 139 430 michaela.maralikova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Jiřina Svinčáková 950 139 438 jirina.svincakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Věra Šimková 950 139 404 vera.simkova1(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Ing. Eliška Tylová 950 139 445 eliska.tylova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
vedoucí oddělení evidence a PvN Bc. Ivana Šimková 950 139 423 ivana.simkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Veronika Kalivodová, DiS. 950 139 434 veronika.kalivodova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Ing. Monika Valášková 950 139 457 monika.simickova(a)uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Zdeňka Šimarová 950 139 461 zdenka.simarova(a)uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Todtová 950 139 440 jitka.todtova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník evidence a PvN Bc. Lenka Kocurková 950 139 437 lenka.kocurkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník evidence a PvN Gabriela Kratochvílová 950 139 405 gabriela.kratochvilo(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník evidence a PvN Petra Procházková 950 139 432 petra.prochazkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník evidence a PvN Mgr. Pavlína Sochová 950 139 414 pavlina.sochova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Nový Jičín
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Blahoslava Marková 950 139 412 blahoslava.markova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Mgr. Jana Géryková, DiS. 950 139 464 jana.gerykova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník rekvalifikací Ing. Petra Blancová 950 139 422 petra.blancova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník rekvalifikací Bc. Radka Zdráhalová, DiS. 950 139 411 radka.zdrahalova(a)uradprace.cz Nový Jičín
poradce IPS (PIPS) Bc. Ivana Graňáková 950 139 458 ivana.granakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
poradce pro dlouhodobě nezaměstnané v projektu PDU Lucie Ondřejková, DiS. 950 139 427 lucie.ondrejkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
poradce pro OZP Bc. Jana Müllerová 950 139 463 jana.mullerova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení trhu práce
vedoucí oddělení trhu práce PhDr. Zdeňka Holešinská 950 139 449 zdenka.holesinska(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Bc. Barbora Daňková 950 139 450 barbora.dankova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Bc. Lucie Janyšková 950 139 452 lucie.janyskova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Zdeňka Macháčková 950 139 433 zdenka.machackova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Ing. Ilona Miková 950 139 451 ilona.mikova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Mgr. Antonín Patka 950 139 465 antonin.patka(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Anna Pešatová, DiS. 950 139 408 anna.pesatova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Blanka Stříteská 950 139 417 blanka.striteska(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník projektu - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II Monika Hubová 950 139 486 monika.hubova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník projektu - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II Veronika Tichánková 950 139 410 veronika.tichankova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník projektu - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II Daniela Uherová 950 139 469 daniela.uherova(a)uradprace.cz Nový Jičín
poradce pro zaměstnavatele v projektu PDU Bc. Monika Borošová 950 139 466 monika.borosova(a)uradprace.cz Nový Jičín
specialista monitoringu - EFES Ing. Zdeněk Kukol 950 139 455 zdenek.kukol(a)uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Blanka Vašutová 950 139 420 blanka.vasutova(a)uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Bc. Renáta Koláčková 950 139 468 renata.kolackova(a)uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Mgr. Martina Hniličková 950 139 435 martina.hnilickova(a)uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Jana Rašková 950 139 484 jana.raskova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče
vedoucí oddělení SSP a DPP Bc. Šárka Vaňková 950 139 508 sarka.vankova(a)uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Silvie Grabovská 950 139 522 silvie.grabovska(a)uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Věra Rýcová 950 139 510 vera.rycova(a)uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Bc. Irena Řezníčková 950 139 501 irena.reznickova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek SSP a DPP Libuše Horáková 950 139 515 libuse.horakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek SSP a DPP Michaela Javorková 950 139 514 michaela.javorkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek SSP a DPP Martina Kouřilová 950 139 520 martina.kourilova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek SSP a DPP Ludmila Kudělková 950 139 516 ludmila.kudelkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek SSP a DPP Radana Segeťová 950 139 513 radana.segetova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení hmotné nouze
vedoucí oddělení hmotné nouze Ludmila Martinková 950 139 534 ludmila.martinkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
pracovník dávek HN Marta Csergeová 950 139 533 marta.csergeova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Pavla Agnan, DiS. 950 139 518 pavla.agnan(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Michaela Akulšinová 950 139 529 michaela.akulsinova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Martina Dorazilová 950 139 492 martina.dorazilova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Dominika Litschková 950 139 528 dominika.litschkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Kristýna Machová 950 139 523 kristyna.machova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Radka Petříčková 950 139 503 radka.petrickova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Michaela Randýsková 950 139 495 michaela.randyskova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Tereza Žižková, DiS. 950 139 511 tereza.zizkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením
vedoucí oddělení PnP a DOZP Petra Mičulková, DiS. 950 139 531 petra.miculkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Gabriela Davidová 950 139 527 gabriela.davidova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Věra Demeterová, DiS. 950 139 526 vera.demeterova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Vítězslava Hustáková, DiS. 950 139 532 vitezslava.hustakova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Jitka Kelnarová 950 139 530 jitka.kelnarova(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Aneta Konečná 950 139 494 aneta.konecna(a)uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Daniela Krkošková 950 139 507 daniela.krkoskova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Krajská pobočka Ostrava - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Oddělení informatiky
referent ICT Bc. Kateřina Frömlová 950 139 429 katerina.fromlova(a)uradprace.cz Nový Jičín
referent ICT RNDr. Roman Kunc 950 139 506 roman.kunc(a)uradprace.cz Nový Jičín
referent ICT Ing. Zdeněk Špurek 950 139 409 zdenek.spurek(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení ekonomické
finanční pracovník Marcela Adamská 950 139 442 marcela.adamska(a)uradprace.cz Nový Jičín
referent ekonomický a finanční Bc. Martina Sopuchová 950 139 443 martina.sopuchova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení exekucí
odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Alena Billová 950 139 505 alena.billova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jana Pavlonková 950 139 524 jana.pavlonkova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení právní
právník JUDr. Soňa Rolincová 950 139 517 sona.rolincova(a)uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Eva Mikulcová 950 139 525 eva.mikulcova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Projekty ESF
Jdi dál! 50+ pro MSK - odborný pracovník projektu Bc. Pavlína Havrlantová 950 139 482 pavlina.havrlantova(a)uradprace.cz Nový Jičín
Rodina - odborný pracovník projektu Ing. Jaroslava Zajączková 950 139 441 jaroslava.zajaczkova(a)uradprace.cz Nový Jičín