Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Bohumín Pracoviště
Ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR Bc. Patricie Labojová Profesní životopis 950 126 601 patricie.labojova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník evidence a PvN Nikola Kubinská 950 126 600 nikola.kubinska(a)uradprace.cz Bohumín
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN
vedoucí Odd. zprostředkování a PvN Vítězslav Dominik 950 126 603 vitezslav.dominik(a)uradprace.cz Bohumín
odborný poradce pro zprostředkování Pavla Hrozková 950 126 616 pavla.hrozkova(a)uradprace.cz Bohumín
odborný poradce pro zprostředkování Karla Smolíková 950 126 617 karla.smolikova(a)uradprace.cz Bohumín
odborný poradce pro zprostředkování Naděžda Sedláčková 950 126 615 nadezda.sedlackova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Miroslava Hartmanová 950 126 607 miroslava.hartmanova(a)uradprace.cz Bohumín
odborný poradce pro zprostředkování Monika Hermanová 950 126 619 monika.hermanova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník evidence a PvN Simona Bijoková 950 126 610 simona.bijokova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník evidence a PvN Denisa Pořízková 950 126 611 denisa.porizkova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník evidence a PvN Jolana Faltýnková 950 126 609 jolana.faltynkova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník evidence a PvN Bc. Jana Perutková 950 126 611 jana.perutkova1(a)uradprace.cz Bohumín
odborný poradce pro zprostředkování Žaneta Savická 950 126 618 zaneta.savicka(a)uradprace.cz Bohumín
Oddělení PnP a DOZP, SSP a PP
vedoucí Oddělení PnP a DOZP, SSP a PP Bc. Lenka Sikorová 950 126 605 lenka.sikorova2(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek SSP a DPP Ivana Onderková 950 126 631 ivana.onderkova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek SSP a DPP Petra Hanusková, DiS. 950 126 634 petra.hanuskova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek SSP a DPP Bc. Kateřina Škodáková 950 126 633 katerina.skodakova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek SSP a DPP Andrea Buchtová 950 126 632 andrea.buchtova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek SSP a DPP Dagmar Kišová 950 126 639 dagmar.kisova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Marcela Wojnarová, DiS. 950 126 629 marcela.wojnarova1(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Petra Vronková 950 126 630 petra.vronkova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek PnP a DOZP Monika Szkutková 950 126 636 monika.szkutkova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Petra Ramachová 950 126 630 petra.ramachova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek SSP a DPP Darina Gebauerová 950 126 638 daria.gebauerova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Jana Mejstříková 950 126 644 jana.mejstrikova(a)uradprace.cz Bohumín
Oddělení hmotné nouze Bohumín
vedoucí Oddělení hmotné nouze Bc. Lenka Ježová 950 126 628 lenka.jezova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Markéta Blahovcová 950 126 614 marketa.blahovcova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Jana Tomášová 950 126 626 jana.tomasova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Ing. Karin Michalíková 950 126 625 karin.michalikova(a)uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Ilona Bartoníková 950 126 626 ilona.bartonikova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Miriam Hanáková, DiS. 950 126 637 miriam.hanakova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Lumír Leškanič 950 126 627 lumir.leskanic(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Hana Šmuková 950 126 624 hana.smukova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Michaela Uszková, DiS. 950 126 620 michaela.uszkova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Kateřina Bernatíková, DiS. 950 126 641 katerina.bernatikova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Jana Páclová 950 126 643 jana.paclova(a)uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Monika Romaňoková 950 126 921 monika.romanokova(a)uradprace.cz Bohumín
pracovník dávek hmotné nouze Ing. Viktor Žilavý 950 126 621 viktor.zilavy(a)uradprace.cz Bohumín