Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci Pracoviště
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 950 132 490 Liberec
Kancelář krajské pobočky
pověřený řízením Kanceláře krajské pobočky Mgr. Pavel Dymokurský 950 132 478 pavel.dymokursky(a)uradprace.cz Liberec
VDTP II - specialista veřejných zakázek Ing. Kateřina Bímová 950 132 456 katerina.bimova(a)uradprace.cz Liberec
specialista veřejných zakázek Ing. Bc. Kateřina Boháčková 950 132 449 katerina.bohackova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení personální a mzdové
vedoucí Oddělení personálního a mzdového Ing. Dagmar Hornová 950 132 499 dagmar.hornova(a)uradprace.cz Liberec
EFES - administrátor projektu Ing. Jan Kanaloš 950 132 549 jan.kanalos(a)uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Lacková 950 132 492 petra.lackova(a)uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Jitka Rapčanová 950 132 432 jitka.rapcanova(a)uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Marcela Smolíková 950 132 498 marcela.smolikova(a)uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Svačinková 950 132 637 petra.svacinkova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení vnitřní správy, sekretariát
vedoucí Sekretariátu Michaela Stehlíková 950 132 491 michaela.stehlikova1(a)uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Eva Hnilicová 950 132 399 eva.hnilicova(a)uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Jarmila Klikarová 950 132 543 jarmila.klikarova(a)uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Michaela Rozsypalová 950 132 511 michaela.rozsypalova(a)uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Stanislava Stránská 950 132 497 stanislava.stranska(a)uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Jitka Várošová 950 132 494 jitka.varosova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení majetku a investic
vedoucí Oddělení majetku a investic Ing. Josef Ježek 950 132 435 josef.jezek(a)uradprace.cz Liberec
referent majetkové správy Jan Buchberger 950 120 402 jan.buchberger(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
investiční referent Ing. Jana Horáčková 950 132 508 jana.horackova(a)uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Ing. Vladimír Mikšík 950 108 411 vladimir.miksik(a)uradprace.cz Česká Lípa
referent majetkové správy Roman Sýs 950 160 314 roman.sys(a)uradprace.cz Semily
Oddělení informatiky
vedoucí Oddělení informatiky Ing. Marek Pavlík 950 132 474 marek.pavlik(a)uradprace.cz Liberec
referent ICT Jaroslav Balatka 950 120 410 jaroslav.balatka(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Zdeněk Grežďo 950 108 503 zdenek.grezdo(a)uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Libor Chmelař 950 132 476 libor.chmelar(a)uradprace.cz Liberec
referent ICT Ing. Jiří Kniš 950 108 418 jiri.knis(a)uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Lukáš Kohout 950 120 555 lukas.kohout(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Martin Krpata 950 160 313 martin.krpata(a)uradprace.cz Semily
referent ICT Petr Matějka 950 160 404 petr.matejka(a)uradprace.cz Semily
referent ICT Jan Nagy 950 132 477 jan.nagy(a)uradprace.cz Liberec
referent ICT Jiří Zahradník 950 160 312 jiri.zahradnik(a)uradprace.cz Semily
Oddělení ekonomické
vedoucí Ekonomického oddělení Ing. Hana Polmová 950 132 430 hana.polmova(a)uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Petra Bachmanová 950 160 451 petra.bachmanova(a)uradprace.cz Semily
rozpočtář Ing. Miroslav Bouda 950 132 484 miroslav.bouda(a)uradprace.cz Liberec
účetní Bc. Markéta Fejtková 950 132 495 marketa.fejtkova(a)uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Lenka Horáková 950 120 462 lenka.horakova(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
účetní Gabriela Churá 950 132 436 gabriela.chura(a)uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Radoslava Kocourková 950 160 447 radoslava.kocourkova(a)uradprace.cz Semily
účetní Věra Libnarová 950 132 437 vera.libnarova(a)uradprace.cz Liberec
účetní Jitka Musilová 950 132 433 jitka.musilova1(a)uradprace.cz Liberec
účetní Bc. Pavla Petterová 950 132 434 pavla.petterova(a)uradprace.cz Liberec
hlavní účetní Ing. Diana Skořepová 950 132 431 diana.skorepova(a)uradprace.cz Liberec
účetní Alena Vanerová 950 132 438 alena.vanerova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení právní
vedoucí Oddělení právního Mgr. Pavel Dymokurský 950 132 478 pavel.dymokursky(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Matěj Balatka 950 120 544 matej.balatka(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ludmila Bryknerová 950 108 412 ludmila.bryknerova(a)uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí Iva Bucharová 950 160 443 iva.bucharova(a)uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Ivana Cejnarová 950 132 482 ivana.cejnarova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí, insolvence Ing. Alena Cermanová 950 160 511 alena.cermanova(a)uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Klára Cruzová 950 120 524 klara.cruzova(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Lukášová 950 108 425 marie.lukasova(a)uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí, výkon činnosti dítěte Marie Patočková 950 132 480 marie.patockova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Alena Pichová 950 132 516 alena.pichova(a)uradprace.cz Liberec
právník Mgr. Martina Strnádková 950 160 446 martina.strnadkova(a)uradprace.cz Semily
odborný pracovník insolvence, výživné Marcela Tichá 950 132 483 marcela.ticha(a)uradprace.cz Liberec
právník JUDr. Veronika Turková 950 108 420 veronika.turkova(a)uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník insolvence, výkon činnosti dítěte Bc. Jitka Vavřichová 950 120 523 jitka.vavrichova(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
právník Mgr. Jan Zeman 950 132 496 jan.zeman(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení specializovaných kontrol
vedoucí Oddělení specializovaných kontrol Bc. Pavel Polívka 950 132 481 pavel.polivka(a)uradprace.cz Liberec
kontrolor Bc. Kateřina Kočová 950 108 428 katerina.kocova(a)uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Markéta Krejčíková, DiS. 950 108 426 marketa.krejcikova(a)uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Mgr. Monika Novotná, MPA 950 132 479 monika.novotna1(a)uradprace.cz Liberec
kontrolor Ing. Věra Pěničková 950 120 464 vera.penickova(a)uradprace.cz Jablonec nad Nisou
kontrolor Ing. Jana Vaníčková 950 160 441 jana.vanickova(a)uradprace.cz Semily
Odbor zaměstnanosti
ředitelka Odboru zaměstnanosti Mgr. Helena Adamcová Profesní životopis 950 132 400 helena.adamcova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení projektů EU
vedoucí Oddělení projektů EU Ing. Karel Dvonč 950 132 450 karel.dvonc(a)uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - koordinátor aktivit projektu Bc. Hana Bobková 950 132 554 hana.bobkova(a)uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - finanční manažer projektu Ing. Jan Burkoň 950 132 551 jan.burkon(a)uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - projektový manažer projektu Bc. Eliška Coufalová 950 132 550 eliska.coufalova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník projektu Mgr. Veronika Háková 950 132 453 veronika.hakova(a)uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Mgr. Renáta Havelková 950 132 475 renata.havelkova(a)uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Ing. Dana Janků Paříková 950 132 457 dana.janku(a)uradprace.cz Liberec
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji - finanční manažer projektu Mgr. Radek Ostrčil 950 132 485 radek.ostrcil(a)uradprace.cz Liberec
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji - projektový manažer projektu Bc. Kateřina Poslušná 950 132 552 katerina.poslusna(a)uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Bc. Lucie Vašková 950 132 458 lucie.vaskova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení metodiky
vedoucí Oddělení metodiky Mgr. Jana Krupičková, DiS. 950 132 466 jana.krupickova(a)uradprace.cz Liberec
POVEZ II - specialista kontrol projektu Bc. Iva Bukvářová 950 132 470 iva.bukvarova(a)uradprace.cz Liberec
EURES II - odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Hana Heidlerová 950 132 443 hana.heidlerova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník zprostředkování a PvN Bc. Marta Kracíková 950 132 404 marta.kracikova(a)uradprace.cz Liberec
EFES - metodik KrP za oblast trhu práce Bc. Jiří Krása 950 132 446 jiri.krasa(a)uradprace.cz Liberec
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Jana Lamačová 950 132 488 jana.lamacova(a)uradprace.cz Liberec
analýza trhu práce Ing. Petr Malkovský 950 132 451 petr.malkovsky(a)uradprace.cz Liberec
EURES II - odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Lenka Plašková Kvapilová 950 132 486 lenka.plaskova(a)uradprace.cz Liberec
KOMPAS - expert ÚP ČR Ing. Jaroslav Pražák 950 132 493 jaroslav.prazak(a)uradprace.cz Liberec
POVEZ II - koordinátor kontrol projektu Bc. Zdeňka Slavíčková 950 132 455 zdenka.slavickova(a)uradprace.cz Liberec
EFES - metodik KrP za oblast zprostředkování a poradenství Mgr. Petra Šulcová 950 132 548 petra.sulcova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Michaela Vágnerová 950 132 426 michaela.vagnerova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník APZ Olga Valecká 950 132 467 olga.valecka(a)uradprace.cz Liberec
OZP - koordinátor zaměstnávání Ing. Marie Vejvodová 950 132 487 marie.vejvodova(a)uradprace.cz Liberec
PIPS - metodik IPS Bc. Andrea Zuzánková 950 132 442 andrea.zuzankova(a)uradprace.cz Liberec
Oddělení nepojistných sociálních dávek
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek Mgr. Jarmila Knéblová 950 132 510 jarmila.kneblova(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník SSP - SPVPP Bc. Barbora Čechová 950 132 529 barbora.cechova1(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník DOZP Bc. Hana Marešová 950 132 533 hana.maresova1(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník PěPé - SPVPP Bc. Tereza Nováková 950 132 541 tereza.novakova1(a)uradprace.cz Liberec
odborný pracovník PnP Mgr. Marcela Štáfová 950 132 540 marcela.stafova(a)uradprace.cz Liberec