Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně Pracoviště
Ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Ing. Josef Bürger Profesní životopis 950 104 300 josef.burger(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
KANCELÁŘ KRAJSKÉ POBOČKY V BRNĚ
Ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jiří Čtvrtníček Profesní životopis 950 104 310 jiri.ctvrtnicek(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Asistent ředitele krajské pobočky Milada Vojáčková 950 104 491 milada.vojackova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Asistent ředitele krajské pobočky Dana Kotoučková 950 104 301 dana.kotouckova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Bezpečnostní referent Radomír Hudeček 950 104 314 radomir.hudecek(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Bc. Iveta Líbalová 950 104 266 iveta.libalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Ing. Michal Musil 950 104 311 michal.musil(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Zdeňka Slaninová 950 104 161 zdenka.slaninova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Yveta Křížová 950 104 222 yveta.krizova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Ivana Řičánková 950 104 485 ivana.ricankova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Martina Hedlová 950 104 220 martina.hedlova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
VDTP II. - Specialista veřejných zakázek Mgr. Jakub Mejtský 950 104 472 jakub.mejtsky(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Administrátor Bc. Lucie Vrbíková 950 104 499 lucie.vrbikova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC
Vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Zlatka Měřinská 950 104 315 zlatka.merinska(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Pracovník majetkové správy Vladimír Kozák 950 104 146 vladimir.kozak(a)uradprace.cz Brno (Křenová)
Investiční referent Ing. Petr Kilián 950 104 284 petr.kilian(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Technický pracovník Ing. Pavel Petlák 950 104 469 pavel.petlak1(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy Bc. Alois Kožený 950 104 145 alois.kozeny(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy Jana Vyklická 950 104 168 jana.vyklicka2(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy David Zástřešek, DiS. 950 104 479 david.zastresek(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Hospodářský pracovník Petr Luszczak 950 104 202 petr.luszczak(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ ICT
Vedoucí odd. ICT Ing. Libor Novotný 950 104 312 libor.novotny(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Lubomír Macfelda 950 104 288 lubomir.macfelda(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Zdeněk Pazderka 950 104 286 zdenek.pazderka(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Jan Vild 950 104 601 jan.vild(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Ing. Milan Mather 950 104 290 milan.mather(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Ing. Ivo Hradilík 950 104 600 ivo.hradilík(a)uradprace.cz Brno (Křenová)
Referent ICT Bc. Zdeněk Čejka 950 103 312, 777 949 929 zdenek.cejka(a)uradprace.cz Blansko
Referent ICT Igor Sedlák, DiS. 950 103 313, 775 249 932 igor.sedlak(a)uradprace.cz Blansko
Referent ICT Jiří Orel 950 105 312 jiri.orel(a)uradprace.cz Brno
Referent ICT Jiří Marek 950 105 514 jiri.marek(a)uradprace.cz Brno
Referent ICT Ing. Pavel Červenka 950 107 564 pavel.cervenka(a)uradprace.cz Břeclav
Referent ICT Ing. Radek Hluchý 950 107 470 radek.hluchy(a)uradprace.cz Břeclav
Referent ICT Ing. Dušan Homza 950 115 312 Dusan.Homza(a)uradprace.cz Hodonín
Referent ICT Ing. Jiří Havlík 950 115 313 Jiri.Havlik(a)uradprace.cz Hodonín
Referent ICT Ing. Radoslav Helán 950 174 313 radoslav.helan(a)uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Pavel Hlaváček 950 174 312 pavel.hlavacek(a)uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Pavel Grmela 950 174 412 pavel.grmela(a)uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Ing. Libor Dvořák 950 176 312 libor.dvorak(a)uradprace.cz Znojmo
Referent ICT Bc. Josef Ludvík 950 176 462 josef.ludvik(a)uradprace.cz Znojmo
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
Vedoucí oddělení ekonomického Dagmar Rylichová 950 104 256 dagmar.rylichova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník rozpočtů Ing. Ivana Němcová 950 104 281 ivana.nemcova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Hana Drápalová 950 115 423 Hana.Drapalova(a)uradprace.cz Hodonín
Finanční pracovník Markéta Fischhofová 950 174 472 marketa.fischhofova(a)uradprace.cz Vyškov
Finanční pracovník Michaela Valová 950 107 432 michaela.valova(a)uradprace.cz Břeclav
Finanční pracovník Michaela Synková 950 104 261 michaela.synkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Hana Říhová 950 105 304 hana.rihova(a)uradprace.cz Brno
Finanční pracovník Naděžda Vybíralová 950 176 486 nadezda.vybiralova(a)uradprace.cz Znojmo
Finanční pracovník Jana Gorčíková 950 107 684 jana.gorcikova(a)uradprace.cz Břeclav
Finanční pracovník Gabriela Nesnídalová 950 104 419 gabriela.nesnidalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Jana Osičková 950 115 531 jana.osickova1(a)uradprace.cz Hodonín
Finanční pracovník Tereza Pelíšková 950 103 448 tereza.peliskova(a)uradprace.cz Blansko
Finanční pracovník Iveta Elzerová 950 105 308 iveta.elzerova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Alena Hammerová 950 176 484 alena.hammerova(a)uradprace.cz Znojmo
Finanční pracovník Ing. Veronika Mondeková 950 174 456 veronika.mondekova(a)uradprace.cz Vyškov
Finanční pracovník Šárka Dvořáková 950 103 445 sarka.dvorakova1(a)uradprace.cz Blansko
ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ
Vedoucí oddělení účetnictví Bc. Markéta Langová 950 104 181 marketa.langova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Jana Kochová 950 104 294 jana.kochova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Zdeňka Štěpánková 950 104 283 zdenka.stepankova2(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Alena Hubáčková 950 104 254 alena.hubackova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Jana Kučerová 950 104 158 jana.kucerova4(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Eva Peruthová 950 104 208 eva.peruthova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Hana Růžičková 950 104 255 hana.ruzickova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Hana Březková 950 104 487 hana.brezkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Magdalena Fűlőpová 950 104 230 magdalena.fulopova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Ivana Tománková 950 104 172 ivana.tomankova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ SPISOVÉ SLUŽBY
Vedoucí oddělení spisové služby Ladislava Kovaříková 950 104 289 ladislava.kovarikova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Jaroslav Krupička 950 104 244 jaroslav.krupička(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Martina Dunajová 950 104 206 martina.dunajova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Markéta Havelková 950 104 147 marketa.havelkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Petr Vížďa 950 104 494 petr.vizda(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Mgr. Marie Krupičková 950 104 201 marie.krupickova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODBOR KONTROLNĚ PRÁVNÍ
Ředitel odboru kontrolně právního JUDr. Jaroslava Šmejkalová Profesní životopis 950 104 327 jaroslava.smejkalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH KONTROL
Pověřena zstupováním vedoucého oddělení specializovaných kontrol Ing. Michaela Koválová 950 104 434 michaela.kovalova(a)uradprace.cz
Finanční kontrolor Ladislava Štroblíková 950 104 467 ladislava.stroblik1(a)uradprace.cz
Finanční kontrolor Ing. Miroslava Sedláková 950 104 493 miroslava.sedlakova(a)uradprace.cz
Finanční kontrolor Bc. Renáta Horáková, DiS. 950 104 493 renata.horakova1(a)uradprace.cz
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
Vedoucí oddělení právního Mgr. Jana Rumianová 950 104 328 jana.rumianova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Petr Vágner 950 104 151 petr.vagner(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník JUDr. PhDr. Martin Crha, PhD. 950 104 439 martin.crha(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník JUDr. Helena Býmová 950 104 169 helena.bymova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Augustin Charuza 950 104 452 augustin.charuza(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Pavla Pokorná 950 104 142 pavla.pokorna(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Blanka Krejčová 950 104 432 blanka.krejcova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Klára Marečková 950 103 450 klara.mareckova(a)uradprace.cz Blansko
Právník Mgr. Michaela Košíčková 950 176 327 michaela.kosickova(a)uradprace.cz Znojmo
Právník JUDr. Ludmila Račická 950 115 327 Ludmila.Racicka(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník insolvence Bc. Tomáš Prečan 950 115 481 Tomas.Precan(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Mgr. Antonín Hostina 950 107 433 antonin.hostina(a)bv.mpsv.cz Břeclav
Odborný pracovník insolvence Jana Musilová 950 103 451 jana.musilova(a)uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník pohledávek Jiří Peňáz 950 103 456 jiri.penaz(a)uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník pohledávek Jarmila Albrechtová 950 104 329 jarmila.albrechtova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Hana Šmaková 950 104 157 hana.smakova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Ingrid Šindarová 950 115 485 Ingrid.Sindarova(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Marie Adamová 950 176 473 marie.adamova1(a)uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník insolvence Ivana Komendová 950 176 471 ivana.komendova(a)uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník pohledávek Soňa Baránková 950 107 518 Sona.Barankova(a)bv.mpsv.cz Břeclav
Odborný pracovník insolvence Vladimíra Pokorová 950 104 250 vladimira.pokorova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Bc. Markéta Dojivová 950 104 215 marketa.dojivova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Yvonne Pokorná 950 104 435 yvonne.pokorna(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Martina Vyziblová 950 104 318 martina.vyziblova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Zdenka Chaloupková 950 104 430 zdenka.chaloupkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Irena Šalanská 950 104 433 irena.salanska(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Miluše Trtílková 950 103 455 miluse.trtilkova(a)uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník insolvence Martina Vlčková 950 115 486 martina.vlckova(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Marta Machálková 950 104 210 marta.machalkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Mgr. Marie Faltusová 950 104 221 marie.faltusova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Bc. Sylva Martušková 950 107 434 sylva.martuskova(a)uradprace.cz Břeclav
ODDĚLENÍ EXEKUCÍ
Vedoucí oddělení exekucí Mgr. Šárka Sedláková 950 104 292 sarka.sedlakova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Jitka Doleželová 950 104 272 jitka.dolezelova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Eva Rozinková 950 104 497 eva.rozinkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Ivana Stejskalová 950 104 271 ivana.stejskalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Alena Pírková 950 104 279 alena.pirkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Ing. Marcela Kramlová 950 104 544 marcela.kramlova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Jana Hadravová 950 104 563 jana.hadravova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Monika Spišáková 950 103 471 monika.spisakova(a)uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník exekucí Šárka Lopatová 950 105 504 sarka.lopatova(a)uradprace.cz Brno
Odborný pracovník exekucí Radomíra Šeptunová 950 105 341 radomira.septunova(a)uradprace.cz Brno
Odborný pracovník exekucí Miluše Pospíšilová 950 103 471 miluse.pospisilova(a)uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník exekucí Monika Burešová 950 107 528 monika.buresova(a)uradprace.cz Břeclav
Odborný pracovník exekucí Kateřina Osičková 950 107 545 katerina.osickova(a)uradprace.cz Břeclav
Odborný pracovník exekucí Pavla Lindnerová 950 115 421 pavla.lindnerova(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník exekucí Bc. Renata Hublíková 950 115 534 renata.hublikova(a)uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník exekucí Hana Dobešová 950 174 471 hana.dobesova(a)uradprace.cz Vyškov
Odborný pracovník exekucí Žaneta Danitová 950 174 457 zaneta.danitova(a)uradprace.cz Vyškov
Odborný pracovník exekucí Milada Kvapilová 950 176 514 milada.kvapilova(a)uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník exekucí Bc. Antonín Šnajdar 950 176 427 antonin.snajdar(a)uradprace.cz Znojmo
ODBOR ZAMĚSTNANOSTI
Ředitel odboru zaměstnanosti RNDr. Josef Pitner, Ph.D. Profesní životopis 950 104 316 josef.pitner(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ EU
Vedoucí odd. projektů EU Ing. Roman Výduch 950 104 330 roman.vyduch(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jana Malá 950 104 426 jana.mala1(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Miroslava Wetterová 950 104 422 Miroslava.Wetterova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Bc. Milena Cicálková 950 104 413 milena.cicalkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jiří Šimbera 950 104 416 jiri.simbera(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jana Knápková 950 104 414 jana.knapkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Miroslav Pauločák 950 104 412 miroslav.paulocak(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Marie Hubová 950 104 448 marie.hubova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Mgr. Renáta Bendová 950 104 443 renata.bendova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník trhu práce Šárka Hortová 950 104 425 sarka.hortova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Koordinátor Mgr. Nikola Jaklová 950 104 424 nikola.jaklova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Finanční pracovník Nikola Šabacká 950 104 414 nikola.sabacka(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Bc. Jakub Matušinec 950 104 474 jakub.matusinec(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Bc. Michal Hromas 950 104 438 michal.hromas(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Ing. Petra Tučková 950 107 445 petra.tuckova(a)uradprace.cz Břeclav
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Jana Tománková 950 115 471 jana.tomankova(a)uradprace.cz Hodonín
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Martina Vitouchová, DiS. 950 103 536 martina.vitouchova(a)uradprace.cz Blansko
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Ing. Alena Adamcová 950 174 592 alena.adamcova(a)uradprace.cz Vyškov
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Bc. Soňa Podlipná 950 176 250 sona.podlipna(a)uradprace.cz Znojmo
50 PLUS - Odborný poradce Mgr. Ivana Havlíčková 950 104 404 ivana.havlickova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Projektový manažer Mgr. Eva Opavská 950 104 402 eva.opavska(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční manažer Mgr. Michaela Oulehlová 950 104 449 michaela.oulehlova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční pracovník Michaela Křivánková 950 104 405 michaela.krivankova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční pracovník Lujza Mokrá 950 104 405 lujza.mokra(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Účetní Marie Lovecká 950 104 476 marie.lovecka(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Klára Vavrečková 950 104 403 klara.vavreckova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Šárka Nejezchlebová 950 104 407 sarka.nejezchlebova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Tomáš Indra 950 104 447 tomas.indra(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Kristýna Ambrozová 950 103 439 kristyna.ambrozova(a)uradprace.cz Blansko
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Ing. Alena Hudcová 950 174 324 alena.hudcova(a)uradprace.cz Vyškov
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Martina Bartošová 950 107 459 martina.bartosova(a)uradprace.cz Břeclav
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Zuzana Kůrečková 950 115 408 zuzana.kureckova1(a)uradprace.cz Hodonín
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Renata Foučková 950 176 432 renata.fouckova(a)uradprace.cz Znojmo
Šance pro rodiče - Administrator Ing., Bc. Pavla Mandelíčková 950 104 473 pavla.mandelickova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ŽIVOT BEZ BARIÉR - Administrátor Veronika Masaříková 950 104 423 veronika.masarikova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Odborný pacovník trhu práce Mgr. Jana Křepelová 950 176 480 jana.krepelova(a)uradprace.cz Znojmo
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Odborný pracovník trhu práce Bc. Tereza Matýzková 950 115 545 tereza.matyzkova(a)uradprace.cz Hodonín
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Psycholog Mgr. Jeannette Smiková jeannette.smikova(a)uradprace.cz Brno
EFES - Specialista ESF Bc. Hana Horáčková 950 104 411 hana.horackova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Specialista ESF Mgr. Iveta Krejčí 950 104 406 iveta.krejci(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Specialista ESF Ing. Veronika Hricáková, DiS. 778 442 599 veronika.hricakova(a)uradprace.cz Znojmo
EFES - Specialista ESF Ing. Bc. Martina Hlaváčová 950 107 483 martina.hlavacova(a)uradprace.cz Břeclav
EFES - Specialista ESF Bc. Martin Bohun 950 115 416 martin.bohun(a)uradprace.cz Hodonín
EFES - Specialista ESF Ing. Ivana Piňousová 950 174 440 ivana.pinousova(a)uradprace.cz Vyškov
EFES - Specialista ESF Bc. Vendula Dlapová 950 103 537 vendula.dlapova(a)uradprace.cz Blansko
ODDĚLENÍ METODIKY
Vedoucí oddělení metodiky Mgr. Ivana Ondráková 950 104 324 ivana.ondrakova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik zprostředkování, evidence a PvN Ing. Hana Fialová 950 104 259 hana.fialova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik trhu práce Bc. Romana Rysková 950 104 410 romana.ryskova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik poradenství a rekvalifikací Mgr. Jitka Velebová 950 104 323 jitka.velebova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik APZ Ing. Helena Neveselá 950 104 240 helena.nevesela(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Analytik trhu práce RNDr. Eva Toušková 950 104 280 eva.touskova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Metodik zprostředkování a poradenství Mgr. Jana Petrlíková 950 104 470 jana.petrlikova1(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Metodik trhu práce Mgr. Jaroslav Zbytovský 950 107 448 jaroslav.zbytovsky(a)uradprace.cz Břeclav
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Nikol Klierová 950 104 486 nikol.klierova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
VDTP II. - Koordinátor projektu Mgr. Zuzana Krbková 950 104 471 zuzana.krbkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
PIPS - Metodik projektu Mgr. Jana Zukalová 950 104 127 jana.zukalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Bc. et Bc. Lenka Navrátilová 950 104 320 lenka.navratilova3(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Lenka Kudličková 950 104 193 lenka.kudlickova(a)uradparce.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Pavel Vršek 950 176 495 pavel.vrsek(a)uradprace.cz Znojmo
EURES - Poradce Mgr. Veronika Šindelková 950 104 237 veronika.sindelkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
OZP - Kordinátor zaměstnávání Bc. Jana Ruberová 950 104 194 jana.ruberova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
KOMPAS - Expert projektu Mgr. Magdaléna Zukalová 950 104 149 magdalena.zukalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor Bc. Alena Rozkydalová 950 104 428 alena.rozkydalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Ing. Michaela Mrázková 950 104 418 michaela.mrazkova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Mgr. Hana Vítová 950 104 466 hana.vitova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Ing. Tamara Tašlová 950 104 209 tamara.taslova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODBOR NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Ředitel odboru nepojistných sociálních dávek Ing. Jiří Frolec Profesní životopis 950 104 566 jiri.frolec(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ METODIKY
Vedoucí oddělení metodiky Ing. Ondřej Piňous 950 104 567 ondrej.pinous(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník státní soc. podpory Jarmila Vymazalová 950 104 512 jarmila.vymazalova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník PnP a DOZP Mgr. Lenka Malá 950 104 607 lenka.mala1(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník kontroly Jana Králová 950 104 519 jana.kralova3(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ SVODNÝCH AGEND
Vedoucí oddělení svodných agend Erika Kopečná 950 104 514 erika.kopecna(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Mgr. Jarmila Hopuová 950 104 190 jarmila.hopuova1(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Bc. Kamil Kloz, DiS. 950 104 196 kamil.kloz(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Mgr. Lenka Pernicová 950 104 197 lenka.pernicova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník SSP Petra Hřebíčková 950 104 522 petra.hrebickova(a)uradprace.cz Brno (Štýřice)