Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Blansko Pracoviště
ředitel odboru kontaktní pracoviště Blansko JUDr. Jitka Lorková Profesní životopis 950 103 300 jitka.lorkova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení vnitřní správy, sekretariát
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Ing. Petra Martinková, DiS. 950 103 459 petra.martinkova2(a)uradprace.cz Blansko
asistent ředitele kontaktního pracoviště Hana Kuběnová 950 103 413 hana.kubenova(a)uradprace.cz Blansko
spisový pracovník Ivana Dingová 950 103 501 ivana.dingova(a)uradprace.cz Blansko
technický pracovník Jaroslav Skoták 950 103 446 jaroslav.skotak(a)uradprace.cz Blansko
oddělení zprostředkování
vedoucí oddělení Mgr. Zdeňka Trojáčková 950 103 420 zdenka.trojackova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Iveta Bezděková 950 103 423 iveta.bezdekova(a)uradprace.cz Blansko
poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Mgr. Nikola Franková 950 103 462 nikola.frankova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Hana Baštářová 950 103 461 hana.bastarova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Mgr. Lucie Hebelková 950 103 464 lucie.hebelkova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Iva Tomková 950 103 463 iva.tomkova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Aneta Mynaříková, DiS. 950 103 465 aneta.mynarikova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Michaela Špidlíková 950 103 426 michaela.spidlikova(a)uradprace.cz Blansko
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Renata Kučková 950 103 467 renata.kuckova(a)uradprace.cz Blansko
poradce INFOcentra projektu Efektivní služby zaměstnanosti Natálie Buchtová 950 103 468 natalie.buchtova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
vedoucí oddělení Iva Ševčíková 950 103 422 iva.sevcikova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník evidence a PvN Eva Crhová 950 103 425 eva.crhova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pro přezkumná řízení Martina Hlaváčková, DiS. 950 103 424 martina.hlavackova(a)uradprace.cz Blansko
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lucie Kopřivová Schönová 950 103 444 lucie.schonova(a)uradprace.cz Blansko
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Michaela Dohnalíková 950 103 447 michaela.dohnalikova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení SSP a dávek pěstounské péče
vedoucí oddělení Mgr. Irena Sedláková 950 103 515 irena.sedlakova(a)uradprace.cz Blansko
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Ludmila Zouharová 950 103 504 ludmila.zouharova(a)uradprace.cz Blansko
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jindřiška Kuncová 950 103 502 jindriska.kuncova(a)uradprace.cz Blansko
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jitka Kocourková 950 103 503 jitka.kocourkova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Regina Tesařová 950 103 509 regina.tesarova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Dalimila Jelínková 950 103 505 dalimila.jelinkova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Sabina Nejezchlebová 950 103 514 sabina.nejezchlebova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Alena Tomášková 950 103 508 alena.tomaskova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Radka Graciasová 950 103 516 radka.graciasova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení hmotné nouze
vedoucí oddělení Renata Válková 950 103 500 renata.valkova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek hmotné nouze Petra Malíková 950 103 544 petra.malikova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Bc. Alena Mašijová 950 103 548 alena.masijova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek hmotné nouze Kateřina Jeřábková 950 103 545 katerina.jerabkova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Petra Ševčíková, DiS. 950 103 512 petra.sevcikova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení PnP a DOZP
vedoucí oddělení Ing. Bc. Simona Šulcová, DiS. 950 103 511 simona.sulcova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Lenka Janošková, DiS. 950 103 507 lenka.janoskova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Monika Vintrová, DiS. 950 103 547 monika.vintrova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Soňa Všianská, DiS. 950 103 519 sona.vsianska(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek PnP a DOZP Libuše Dobisová 950 103 542 libuse.dobisova(a)uradprace.cz Blansko
pracovník dávek PnP a DOZP Marcela Hlavičková 950 103 516 marcela.hlavickova(a)uradprace.cz Blansko
specialista dávek PnP a DOZP Marie Macová 950 103 543 marie.macova(a)uradprace.cz Blansko
sociální pracovník Bc. Jana Švábová 950 103 518 jana.svabova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení trhu práce
vedoucí oddělení Ing. Jiří Dvořák 950 103 430 jiri.dvorak(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník APZ Petra Beiglová 950 103 431 petra.beiglova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník APZ Miroslava Knechtová 950 103 441 miroslava.knechtova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník APZ Petr Jakubec 950 103 442 petr.jakubec(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník APZ Ing. Hana Fišerová 950 103 435 hana.fiserova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník trhu práce Romana Čejková 950 103 434 romana.cejkova(a)uradprace.cz Blansko
EFES - specialista monitoringu Mgr. Alena Peňázová 950 103 438 alena.penazova(a)uradprace.cz Blansko
PDU - poradce pro zaměstnavatele Barbora Němcová 950 103 533 barbora.nemcova1(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník POVEZ II Mgr. Barbora Hrnčířová 950 103 433 barbora.hrncirova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník POVEZ II Dana Blahová 950 103 535 dana.blahova2(a)uradprace.cz Blansko
oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
vedoucí oddělení JUDr. Jitka Lorková Profesní životopis 950 103 300 jitka.lorkova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník rekvalifikací Ing. Hana Špíšková 950 103 432 hana.spiskova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník rekvalifikací Marcela Bejrová 950 103 436 marcela.bejrova(a)uradprace.cz Blansko
poradce IPS Bc. Filip Juriš 950 103 437 filip.juris(a)uradprace.cz Blansko
odb. prac.porad. a dalšího vzdělávání Vendula Dlapová 950 103 429 vendula.dlapova(a)uradprace.cz Blansko
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Michael Doskočil 950 103 432 michael.doskocil(a)uradprace.cz Blansko
Krajská pobočka v Brně - pracoviště Blansko
odbor kontrolně právní
oddělení právní
právník JUDr. Milada Linkensederová 950 103 450 milada.linkensederov(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník insolvence Jana Musilová 950 103 451 jana.musilova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jiří Peňáz 950 103 456 jiri.penaz(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pohledávek a exekucí Miluše Trtílková 950 103 455 miluse.trtilkova(a)uradprace.cz Blansko
oddělení exekucí
odborný pracovník pohledávek a exekucí Miluše Pospíšilová 950 103 471 miluse.pospisilova(a)uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pohledávek a exekucí Monika Spišáková 950 103 534 monika.spisakova(a)uradprace.cz Blansko
odbor zaměstnanosti
oddělení projektů EU
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Mgr. Martina Vitouchová, DiS. 950 103 536 martina.vitouchova(a)uradprace.cz Blansko
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Mgr. Kristýna Ambrozová 950 103 439 kristyna.ambrozova(a)uradprace.cz Blansko
kancelář krajské pobočky
oddělení ekonomické
finanční pracovník Tereza Pelíšková 950 103 448 tereza.peliskova(a)uradprace.cz Blansko
finanční pracovník Šárka Dvořáková 950 103 445 sarka.dvorakova1(a)uradprace.cz Blansko
oddělení ICT
referent ICT Bc. Zdeněk Čejka 950 103 312, 777 949 929 zdenek.cejka(a)uradprace.cz Blansko
referent ICT Igor Sedlák, DiS. 950 103 313, 775 249 932 igor.sedlak(a)uradprace.cz Blansko