MLSA integrated portal


Employment > For Citizens > Vacancies search > Advanced search
Změnit jazyk na - Český choice - English Змінити мову на - Українська The International page for all available languages.
MLSA Employment Social affairs EURES Forms
Search   Help   Home   Login
  You are not logged in. You can sign up.

Vacancy search

 
Contextual help
Transport connections
:
minutes or km
Required education
Appropriate for
Vacancy benefits
Suitability of profession for visually impaired
Suitability of the profession for the blind
Company Contextual help
Contextual help
To select multiple districts, hold down Ctrl and left-click the district name.

Contextual help days
Employment relationship
Shift rateSort by  or  or Contextual help

Vacancy search result

One vacancy offer found. one vacancy.
All districts have been searched for vacancies.

Page 1 of 1: Previous / Next

Demanded occupation:

Referent státní správy na úseku práce a socálních věcí a pokladník

Google translationOpen in a new window
  Government social benefits officials (33530)
Workplace and contacts
  Company: Město Kamenice nad Lipou, ID 00248380, http://www.kamenicenl.czOpen in a new window
  Workplace: nám. Čsl. armády 52, 394 70 Kamenice nad Lipou, district Pelhřimov
  Report to: Ing. Leoš Zhorný, tajemník MěÚ, tel.: +420 565 432 185,606 480 423, e-mail: leos.zhorny(a)kamenicenl.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: College
  Period of employment: from Dec 1, 2019
  Wage spread: from 22 000 to 25 000 CZK/month
  Appropriate for: Handicapped persons
Offered benefits: Other Benefits, sociální fond, příspěvek na obědy Google translationOpen in a new window
Comment on vacancy: Výběrové řízení na pozici referenta oddělení sociálně zdravotního a pokladny Městského úřadu Kamenice nad Lipou.
Předpoklady a požadavky: státní občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který dosáhl věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládá jednací jazyk a splňuje předpoklady pro výkon správních činností, vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, případěn vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, praxe v sociálně právní oblasti vítána, dobré komunikační schopnosti.
Přihláška musí kromě žádosti obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu k povolení k pobytu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt, datum a podpis, k přihlášce nutno připojit: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky nejpozději do 30.8.2019 v obálce označené "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" na podatelně MěÚ Kamenice n.L nebo na uvedených adresách
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2019 2:01:22 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Pelhřimov, job vacancy number: 16 450 360 757, send enquiry to employer:

Page 1 of 1: Previous / Next
Show search form

You can also have job vacancies sent to you by email or by text message. Apply settings po log in. Contextual help

Currently are submitted 244 requests to have vacancies sent.

There are 87 685 offers by employers in the Labour Office database, containing 323 022 vacancies.

You can download vacancies in HTML and XML format at /sz/download

Notice:
All official information provided by Labour Authorities is published exclusively on the Ministry of Labour portal. The Ministry of Labour portal is a public service - neither the Ministry of Labour nor Labour Offices can be held responsible for the entities that freely download the information to their websites and to their periodicals and they do not guarantee that any such vacancy information is current. The Ministry of Labour and Labour Offices are therefore not responsible for the correctness of information on other entities' websites. All services and information offered by Labour Offices are always free of charge.

refstat
The person responsible for complete information: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Sitemap | Declaration of accessibility | Technical administration | Text version | Page validity