Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > O úřadu práce > Povinně zveřejňované informace > Výroční zprávy
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Výroční zprávy Úřadu práce České republiky

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad práce povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona, která obsahuje následující údaje:


a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled všech výdajů, které ÚP vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
d) výčet poskytnutých výhradních licencí
e) počet stížností, důvody jejich podání a popis jejich vyřízení
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona


doplněné o informace o zjištěném korupčním nebo obdobném jednání.


Žádosti o poskytnutí informací, podléhající režimu výše citovaného zákona, jsou evidovány a vyřizovány oddělením kontrolně právním generálního ředitelství a odděleními kontrolně právními jednotlivých krajských poboček Úřadu práce, a to ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary Úřadu práce.

 

Výroční zpráva za rok 2014
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 13. 2. 2015, Velikost: 508 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2013
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 25. 2. 2014, Velikost: 342 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2012
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 26. 2. 2013, Velikost: 462 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2011
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 29. 2. 2012, Velikost: 144 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2015
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 17. 2. 2016, Velikost: 301 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2016
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 8. 2. 2017, Velikost: 301 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 16. 2. 2018, Velikost: 338 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výroční zpráva za rok 2018
o činnosti Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 8. 2. 2019, Velikost: 301 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky