Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > O úřadu práce > Boj proti korupci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Boj proti korupci


Vážení návštěvníci internetových stránek Úřadu práce České republiky – www.uradprace.cz, máte možnost oznámit své podezření na korupční jednání zaměstnanců Úřadu práce České republiky na protikorupční e-mail úřadu práce spravovaný odborem kanceláře generálního ředitele, který plní funkci koordinátora implementace Protikorupčního programu Úřadu práce České republiky:

  • e-mail: korupce(a)uradprace.cz
  • poštovní adresa – Úřad práce České republiky, odbor kanceláře generálního ředitele, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní, ověřitelné a zanechali na Vás kontakt, který budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Zároveň Vás informujeme o opatřeních realizovaných v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing). Uvedené nařízení vlády v § 1 stanovuje, že: „Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.“.


Za účelem podání oznámení státním zaměstnancem byla zřízena schránka (označena „OZNÁMENÍ“), která je umístěna v přízemí budovy Generálního ředitelství Úřadu práce ČR v prostoru hlavního vstupu do budovy po levé straně (ještě před recepcí) vedle kiosku, mimo dosah kamerového systému. Dále byla k uvedenému účelu zřízena elektronická adresa oznameni(a)uradprace.cz. Pověřeným státním zaměstnancem, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich uvedená písemná podezření, je Mgr. Viktor Najmon, tel. 950 180 403.
Poznámka: Aktuální znění Vládní koncepce boje s korupcí a některé další související dokumenty naleznete na www.mpsv.cz v sekci „Boj proti korupci"

Soubor ke stažení: Protikorupční program Úřadu práce České republiky
Poslední aktualizace: 5. 2. 2018, Velikost: 246 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Pravidla etiky
Poslední aktualizace: 12. 2. 2018, Velikost: 214 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Poradci a poradní orgány
Poslední aktualizace: 13. 2. 2018, Velikost: 55 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Poradci a poradní orgány
Poslední aktualizace: 16. 8. 2018, Velikost: 49 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Minulá období poradci a poradní orgány
Poslední aktualizace: 3. 10. 2018, Velikost: 60 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: PORADCI_DRUHA_POL_2018.DOC
Poslední aktualizace: 13. 2. 2019, Velikost: 51 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: PORADCI_PRVNI_POL_ 2019
Poslední aktualizace: 14. 8. 2019, Velikost: 54 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky