Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > Březen
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Tiskové zprávy 2018

Březen 2018
ÚP ČR pomáhá propouštěným zaměstnancům Vítkovických strojíren
Úřad práce ČR je připraven nabídnout pomocnou ruku všem, kterých se dotkne hromadné propouštění ve společnosti Vítkovické strojírny s.r.o. ÚP ČR je v kontaktu se zaměstnavatelem a má informace o počtech a struktuře zaměstnanců. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání. Variant, jak pomoci propouštěným zaměstnancům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Datum uveřejnění: 29. 3. 2018, Velikost: 658 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Burza práce v Českých Budějovicích
Široká nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, v elektrotechnice nebo třeba ve stavebnictví bude připravena pro návštěvníky Burzy práce v Českých Budějovicích. Akci, kterou pořádá Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Krajskou pobočkou ÚP ČR v Českých Budějovicích, proběhne ve středu 28. 3. 2018 od 9.00 do 12.30 hodin (DK Metropol, Senovážné nám. 2, kruhový sál 1. patro).
Datum uveřejnění: 26. 3. 2018, Velikost: 602 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám
K 1. 10. 2017 a k 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Změna právní úpravy se týká především přídavku na dítě a příspěvku na bydlení. U přídavku na dítě došlo ke změně rozhodného období. Místo ročních příjmů je třeba každé čtvrtletí dokládat příjmy za předchozí kvartál. V případě příspěvku na bydlení se zpřesnil výčet nákladů na bydlení a každé čtvrtletí tak ÚP ČR musí přezkoumat, zdali nárok na dávku či výši příspěvku trvá. V praxi to pro příjemce těchto dávek nebo ty, kteří o ně chtějí požádat, znamená, že se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Nová legislativa s sebou zároveň přinesla zvýšení administrativní zátěže zaměstnanců Úřadu práce ČR.
Datum uveřejnění: 23. 3. 2018, Velikost: 639 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR loni vyplatil v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi o téměř 2 mld. Kč méně
Zatímco v roce 2016 poskytl Úřad práce ČR prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi 9 255 mil. Kč, loni to bylo 7 364 mil. Kč. Celkový objem takto vyplacených prostředků klesá už od roku 2014. Důvodem je kromě příznivého stavu české ekonomiky, kdy se daří umisťovat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče na trh práce, a tím pádem snižovat jejich ohrožení sociálním vyloučením, také šetření, které ÚP ČR provádí. Jen loni jich proběhlo celkem 110 893. Celkové úspory za loňský rok přesáhly 37 mil. Kč.
Datum uveřejnění: 19. 3. 2018, Velikost: 604 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Ministerstvo práce a sociálních věcí koncepčně reaguje na zjištění NKÚ z let 2012-2017
Výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu odrážejí situaci v oblasti sociální práce předchozího vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Současné vedení ministerstva v souladu s Programovým prohlášením vlády chystá řadu změn, které v této oblasti zlepší situaci. Nejde jen o reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), ale hlavně dlouhodobou potřebu zlepšení situace v kontrolovaných oblastech. Již nyní vedení ministerstva jedná s kraji, aby byla nastavena jednotná platforma sdílení dat a byly propojeny informační systémy s cílem koordinovat sociální služby a sociální práci.
Datum uveřejnění: 19. 3. 2018, Velikost: 271 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Burza práce v Mělníku
Široká nabídka volných pracovních míst zaměstnavatelů ve strojírenství, chemickém průmyslu, logistice nebo autodopravě ze Středočeského kraje bude připravena pro návštěvníky Burzy práce v Mělníku (Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník), kterou pořádá Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a Krajským úřadem Středočeského kraje v úterý 20. 3. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin.
Datum uveřejnění: 19. 3. 2018, Velikost: 611 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR je připraven pomoci propouštěným zaměstnancům Vítkovických strojíren
Úřad práce ČR je připraven nabídnout pomocnou ruku všem, kterých se dotkne případné hromadné propouštění ve společnosti Vítkovické strojírny. ÚP ČR je v kontaktu se zaměstnavatelem a má informace o počtech a struktuře zaměstnanců. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání. Variant, jak pomoci propouštěným zaměstnancům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Datum uveřejnění: 14. 3. 2018, Velikost: 647 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ téměř 20 tis. uchazečů nad 50 let
Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 29,5 %. Celkem jich bylo 19 514. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů bezmála 2 260 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny. Celkem 850 z nich tak získalo krátkodobé zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.
Datum uveřejnění: 13. 3. 2018, Velikost: 551 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Státní úřad inspekce práce uskutečnil v roce 2017 téměř 25 tisíc kontrol a uložil ...
V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 24 945 kontrol. Z tohoto počtu se 8 623 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 6 158 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 9 707 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 457 kontrol. Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 832 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Oblastní inspektoráty práce vydaly 2 374 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 1 264 případech kolaudačních řízení staveb.
Datum uveřejnění: 9. 3. 2018, Velikost: 547 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nezaměstnanost v únoru klesla na 3,7 %
K 28. 2. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 280 899 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 329 méně než v lednu, o 99 309 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší únorovou hodnotu od roku 1997, kdy jich bylo 206 658. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 257 884 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,7 % (leden 2018 – 3,9 %, únor 2017 – 5,1 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v únoru nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 239 254, z toho 14 627 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za leden 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Příloha: statistiky
Datum uveřejnění: 8. 3. 2018, Poslední aktualizace: 9. 3. 2018, Velikost: 586 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
MPSV zve na veletrh Jobs Expo
Lidé, kteří hledají práci nebo uvažují o změně zaměstnání, by si neměli nechat ujít mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Jobs Expo, který se koná ve čtvrtek 8. a v pátek 9. března 2018 na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) převzalo nad veletrhem záštitu.
Datum uveřejnění: 7. 3. 2018, Velikost: 291 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR: přes 17 tis. osobních návštěv u zaměstnavatelů a více než 7 600 ...
Během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 17 262 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů za toto období činil 37 319. Díky proaktivní komunikaci se ÚP ČR podařilo získat informace o plánovaném vytvoření 64 163 volných pracovních míst. Od ledna do prosince uspořádal ÚP ČR pro zaměstnavatele v celé republice přes 4 673 předvýběrových řízení, 2 934 výběrových řízení a 91 burz či miniburz práce. V průběhu loňského roku 2017 vyřadil ÚP ČR z evidence uchazečů o zaměstnání celkem 600 937 osob, z toho do zaměstnání jich nastoupilo 387 820. (tj. 64,54 %).
Datum uveřejnění: 7. 3. 2018, Velikost: 661 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Chystá se unikátní veletrh pracovních příležitostí pro mladé lidi z dětských domovů
S novinkou pro mladé lidi z dětských domovů přichází nezisková organizace Nadání a dovednosti o. p.s. Připravuje pro ně unikátní veletrh pracovních příležitostí. Tato jednodenní akce proběhne v sobotu 21. dubna 2018 v Orea Hotelu Pyramida za podpory společností LMC s.r.o., FEMAT Radotín s.r.o. a Orea Hotels s.r.o. Záštitu nad veletrhem udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na veletrhu se dětem z dětských domovů představí na 40 vystavovatelů. Svou účast již přislíbil Úřad práce ČR a společnosti DHL Supply Chain, Crocodille, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Jičín. Možnost seznámit návštěvníky s pracovními příležitostmi mají stále i další firmy.
Datum uveřejnění: 6. 3. 2018, Velikost: 570 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR poskytne klientům v Praze větší komfort
Moderní prostředí, více soukromí a vyhovující podmínky pro klienty Úřadu práce ČR i jeho zaměstnance. Taková budou nová pracoviště ÚP ČR nepojistných sociálních dávek (NSD) pro Prahu 7 a 8.
Datum uveřejnění: 5. 3. 2018, Velikost: 509 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nová výzva přinese dalších 50 milionů korun na obědy pro děti z chudých rodin
Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2018/2019. O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám. Celkem je pro kraje připraveno 50 milionů korun.
Datum uveřejnění: 1. 3. 2018, Velikost: 303 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky