Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Červenec
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Tiskové zprávy 2014

Červenec 2014
MPSV chce efektivní a ekonomický informační systém pro zajištění výplaty dávek
Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje na přípravě otevřených zadávacích řízení na poskytovatele informačních systémů v oblasti zajišťování výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti.
Datum uveřejnění: 31. 7. 2014, Velikost: 185 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Přes 6 tis. návštěv u zaměstnavatelů a tisíce nových volných míst v databázi ÚP ČR
Během ledna až června letošního roku absolvovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 6 177 monitorovacích návštěv u firem a obecních úřadů. Výsledkem staronové praxe je lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a tisíce nových volných pracovních míst v databázi ÚP ČR.
Datum uveřejnění: 31. 7. 2014, Velikost: 484 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR je připraven pomoci při výběru zaměstnanců pro firmu HYUNDAI MOBIS
Úřad práce ČR je připraven nabídnout společnosti HYUNDAI MOBIS pomoc při náboru nových pracovníků z řad uchazečů o zaměstnání. V případě zájmu vedení společnosti je úřad schopen poskytnout například poradenské služby, zrealizovat výběrová řízení nebo zajistit rekvalifikaci. Firma se chystá přijmout 900 zaměstnanců.
Datum uveřejnění: 29. 7. 2014, Velikost: 446 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR je připraven pomoci při výběru zaměstnanců pro firmu Mondelez
Úřad práce ČR (ÚP ČR) je připraven nabídnout společnosti Mondelez pomoc při náboru nových pracovníků z řad uchazečů o zaměstnání. V případě zájmu vedení společnosti je úřad schopen poskytnout například poradenské služby, zrealizovat výběrová řízení nebo zajistit rekvalifikaci. Firma se chystá přijmout zhruba dvě stovky zaměstnanců.
Datum uveřejnění: 23. 7. 2014, Velikost: 839 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR od ledna do června téměř 2 mld. Kč
V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci června 2014 jich evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 60 849, tedy 11,3 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.
Datum uveřejnění: 22. 7. 2014, Velikost: 339 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Projekt pomůže lidem ze sociálně vyloučených lokalit
Projekt nazvaný Příležitost dělá(t) zaměstnance, jehož hlavním cílem je pomoci lidem bez práce, kteří bydlí ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit, byl zahájen. Realizátorem projektu je Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě ve spolupráci s dodavatelem služeb - společností COFET, a.s. První účastníci z Bruntálska, Krnovska či Osoblažska se projektových aktivit zúčastní už v srpnu. Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto projektu byly poskytnuty z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Datum uveřejnění: 22. 7. 2014, Velikost: 817 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Firmy nabízejí v “Odborné praxi“ více než 8 400 pracovních míst
Celkem 6 163 zaměstnavatelů v celé ČR projevilo ke konci června 2014 zájem o vstup do projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci nabídli absolventům a mladým lidem do 30 let 8 410 pracovních míst. Stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – o program jich projevilo zájem už 7 044. Pracovní smlouvu prozatím podepsalo 3 819 absolventů. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění.
Datum uveřejnění: 21. 7. 2014, Velikost: 510 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
V červnu nahlásilo hromadné propouštění 13 firem
V červnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 444 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Olomouckém kraji. Nejvyšší počet lidí, kteří v nadcházejících měsících přijdou o práci, je na Liberecku. Vyplývá to z nejnovějších informací Úřadu práce. Příloha - přehled
Datum uveřejnění: 17. 7. 2014, Velikost: 461 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Od ledna do června 2014 prošlo rekvalifikací téměř 25 tis. lidí
Během prvního pololetí letošního roku se 24 981 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel finančně Úřad práce Úřad práce ČR. Celkem 19 569 lidí kurz v tomto období také ukončilo. Za šest měsíců poskytl ÚP ČR zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 165 692 379 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.
Datum uveřejnění: 16. 7. 2014, Velikost: 466 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Úřad práce posílí šest set terénních pracovníků
Úřad práce ČR (ÚP ČR) může začít přijímat celkem 600 nových zaměstnanců na agendu nepojistných sociálních dávek (NSD). Na dnešním jednání o tom rozhodla vláda. Posily budou působit hlavně v terénu s tím, že o dalším případném posílení bude jednat vláda v prosinci tohoto roku.
Datum uveřejnění: 14. 7. 2014, Velikost: 390 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Od začátku roku se obrátilo na Call centrum ÚP ČR 65 900 lidí
Jen za prvních šest měsíců letošního roku se obrátilo na Call centrum Úřadu práce ČR telefonicky celkem 46 541 klientů. Dalších 19 359 lidí pak zvolilo k podání dotazu elektronickou cestu.
Datum uveřejnění: 14. 7. 2014, Velikost: 497 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Vláda podpořila návrh Operačního programu Zaměstnanost
V listopadu 2012 bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí pověřeno řízením a realizací Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020. Příprava programu však byla zahájena již v roce 2011. Završením několikaleté přípravy bylo předložení návrhu Operačního programu Zaměstnanost ke schválení Vládě České republiky.
Datum uveřejnění: 9. 7. 2014, Velikost: 228 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Ministerstvo poskytne lidem v nouzi zdarma potraviny a věci základní potřeby
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový program financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Česká republika má v novém programovém období 2014+ možnost z tohoto fondu získat až 23,3 milionů EUR.
Datum uveřejnění: 9. 7. 2014, Velikost: 79 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů
Na dnešním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního operační program (dále jen IROP), který bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. V následujícím měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou komisí. Tento operační program, ze kterého lze financovat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci sociálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, zejména těch, které jsou v jeho gesci.
Datum uveřejnění: 9. 7. 2014, Velikost: 80 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR podporuje vzdělávání zaměstnanců
Více než 1 400 firem v celé České republice získalo finanční podporu na základě schválených žádosti v rámci národního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst!". Úřad práce ČR (ÚP ČR) přijal celkem 8 239 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně uzavřel 5 734 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 25 695 zaměstnanců. Objem poskytnutých prostředků přesáhl 630,5 mil. Kč, z toho 328 762 645 Kč šlo na úhradu vzdělávání a 300 658 888 Kč činily příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání. Projekt spolufinancoval ESF prostřednictvím OP LZZ.
Datum uveřejnění: 9. 7. 2014, Velikost: 498 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v červnu
K 30. 6. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 537 179 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 794 méně než v květnu a o 3 294 méně než v červnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 522 065 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7,4 % (květen 2014 – 7,5 %, červen 2013 – 7,3 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 456, meziročně pak o 5 447. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 49 479. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Datum uveřejnění: 8. 7. 2014, Velikost: 483 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Má Vaše firma ekonomické problémy? Pomoci může projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“
Zaměstnavatelé v obtížné hospodářské situaci mají šanci zachovat pracovní místa. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž zjednodušilo podmínky projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“ a více firem tak může získat finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt funguje od loňského září a je plánovaný do srpna 2015 přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny do června 2015. Pro celou ČR byla vyčleněna částka 150 mil. Kč.
Datum uveřejnění: 7. 7. 2014, Poslední aktualizace: 8. 7. 2014, Velikost: 217 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR pomáhá dětem z dětských domovů
Na pět desítek dětí a mladistvých v Olomouckém kraji se učí v rámci projektu Sdružení D „Kluby na cestě“, jak fungovat v běžném životě poté, co opustí brány dětského domova. Nyní už i za pomoci Úřadu práce ČR (ÚP ČR), který se stal partnerem programu.
Datum uveřejnění: 7. 7. 2014, Poslední aktualizace: 10. 7. 2014, Velikost: 439 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Vláda podpořila rodiny s dětmi. Porodné bude i na druhé dítě
Od začátku příštího roku se rozšíří počet rodin, které získají nárok na porodné na své první dítě. Rozhodla o tom vláda na středečním jednání. Nově budou mít rodiny nárok i na porodné na druhé narozené dítě.
Datum uveřejnění: 2. 7. 2014, Velikost: 175 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Změny v zákonu o hmotné nouzi pomůžou zastavit obchod s chudobou
Tři zásadní změny přináší návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, na středečním jednání podpořila vláda. Novela řeší aktuální problémy spojené s výplatou doplatku na bydlení.
Datum uveřejnění: 2. 7. 2014, Velikost: 172 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Financování sociálních služeb bude transparentnější
Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.
Datum uveřejnění: 2. 7. 2014, Velikost: 178 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Brigády na poslední chvíli: roste zájem o hlídání dětí i manuální práce
Podle aktuálních statistik inzertních novin ANNONCE a portálu ANNONCE.cz zájem o brigády zhruba pětinásobně převyšuje nabídku. Nejméně brigádních příležitostí mají studenti a senioři. V porovnání s květnovými údaji však nabídka vzrostla, především díky sezonním pracím ve stavebnictví a najímání pomocné síly na letní zahrádky hospod a restaurací.
Datum uveřejnění: 1. 7. 2014, Velikost: 351 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poradenství pro nastávající maminky v Karlových Varech
Dne 12. 6. 2014 se na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech konal informační den pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání – nastávající maminky se zástupci okresní správy sociálního zabezpečení a zástupci úřadu práce.
Datum uveřejnění: 2. 7. 2014, Velikost: 144 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky