Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Červen
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Tiskové zprávy 2014

Červen 2014
ÚP ČR je připraven pomoci při výběru zaměstnanců pro firmu Nexen
Úřad práce ČR je připraven nabídnout jihokorejské firmě Nexen pomoc při náboru nových pracovníků z řad uchazečů o zaměstnání. V případě zájmu vedení společnosti je úřad schopen poskytnout například poradenské služby, zrealizovat výběrová řízení nebo zajistit rekvalifikaci.
Datum uveřejnění: 30. 6. 2014, Velikost: 446 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Církev dá na Litoměřicku práci nezaměstnaným
Až několik desítek uchazečů o zaměstnání by mohlo získat během následujícího roku novou práci na Biskupství litoměřickém nebo jednotlivých farnostech litoměřické diecéze, která se rozkládá na území Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého a Karlovarského kraje. Nová pracovní místa, která se chystá církev v těchto regionech za významné pomoci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) vytvořit, budou souviset především se správou a údržbou majetku.
Datum uveřejnění: 26. 6. 2014, Velikost: 461 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR a Lesy ČR: Spolupráce při náboru uchazečů pokračuje
Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Lesy ČR (LČR), s. p. prohloubí spolupráci při umísťovaní uchazečů o zaměstnání při zalesňování Krušných hor. Shodli se na tom zástupci obou institucí na společném jednání, které proběhlo v polovině června. V nejbližší době začnou ve vybraných regionech Ústeckého kraje další náborová kola, v jejichž rámci vytipuje ÚP ČR na základě požadavků LČR vhodné kandidáty na pozici „pomocný pracovník v lesnictví“.
Datum uveřejnění: 25. 6. 2014, Velikost: 462 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Získat povolení k práci v ČR bude pro cizince jednodušší
Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Zavádí ji novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti dne 24. 6. 2014.
Datum uveřejnění: 20. 6. 2014, Velikost: 424 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětských skupinách
Zákon o dětských skupinách, který má pomoci rodinám s dětmi, v pátek 20. června schválila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona upravuje novou službu hlídání a péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pokud novelu podpoří také Senát, mohla by začít platit již od letošního září.
Datum uveřejnění: 20. 6. 2014, Velikost: 173 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia nevzniká
Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Datum uveřejnění: 19. 6. 2014, Velikost: 166 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Přeshraniční setkání – „Vzdělávací systém v Německu“
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech ve spolupráci s německým Úřadem práce v Hofu pořádal dne 17. června 2014 přeshraniční setkání žáků a učitelů základních škol okresu Cheb.
Datum uveřejnění: 19. 6. 2014, Velikost: 170 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
V květnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění nejméně firem za poslední rok a půl
V květnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 9 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 511 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze a na Jižní Moravě. V těchto regionech je i nejvyšší počet lidí, kteří v nadcházejících měsících přijdou o práci. Vyplývá to z nejnovějších informací Úřadu práce ČR. Příloha: přehled
Datum uveřejnění: 18. 6. 2014, Velikost: 465 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Úzká spolupráce v regionu a péče o zaměstnance se vyplácí
Zaměstnanci jsou bohatstvím firmy, do kterého se vyplatí investovat. Péče o ně by proto měla být co nejlepší. Shodli se na tom generální ředitelka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Marie Bílková a prezident kolínské automobilky TPCA Toyota Peugeot Citroën Kenta Koide na společném jednání, které proběhlo dne 16. 6. 2014 v Kolíně. Foto: 1, 2, 3.
Datum uveřejnění: 17. 6. 2014, Velikost: 515 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR: komunikaci s OZP nepodceňujeme
Ke konci května 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 61 320 osob se zdravotním postižením (OZP) - 11,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. OZP mají své specifické potřeby a je třeba, aby zaměstnanci ÚP ČR byli schopni s nimi komunikovat na odpovídající úrovni. Proto úřad velmi uvítal projekt Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP), v jehož rámci se konkrétní pracovníci učili komunikačním dovednostem, které mohou uplatnit při jednání s touto skupinou klientů.
Datum uveřejnění: 13. 6. 2014, Velikost: 480 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu
Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ukazují, že lidé se často pozdě přicházejí poradit, v jakých případech lze využít institut dobrovolného důchodového pojištění. Pokud totiž někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu. Smyslem institutu dobrovolného důchodového pojištění je umožnit lidem, aby se jim doba, kdy nejsou důchodově pojištěni, mohla započítat pro vznik nároku nejen na důchod starobní.
Datum uveřejnění: 10. 6. 2014, Velikost: 206 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Přeshraniční burza práce – práce v Německu
Dne 4. 6. 2014 se v prostorech Kulturního centra Svoboda v Chebu konala ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech a německými úřady práce 11. přeshraniční burza práce.
Datum uveřejnění: 10. 6. 2014, Velikost: 169 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Vysokoškoláci si zpravidla hledají práci sami. A najdou ji snadněji
Dvaapůlkrát nižší, než je národní průměr, byla v roce 2013 nezaměstnanost absolventů vysokých škol. V evidenci Úřadu práce ČR bylo zhruba 3 400 vysokoškoláků s bakalářským, magisterským i doktorským titulem. Méně pak absolventů technických oborů. Z praxe tak vyplývá, že lidé s vyšším vzděláním dnes najdou práci snadněji, i když to někdy trvá déle.
Datum uveřejnění: 9. 6. 2014, Velikost: 476 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nezaměstnanost v květnu klesla na 7,5 %
K 31. 5. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 549 973 uchazečů o zaměstnání. To je o 24 935 méně než v dubnu a o 2 510 více než v květnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 534 342 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7,5 % (duben 2014 – 7,9 %, květen 2013 – 7,5 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 3 777, meziročně pak o 5 391. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 48 023. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Příloha - statistiky
Datum uveřejnění: 9. 6. 2014, Velikost: 479 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR zavede jasná pravidla pro řešení útoků ze strany klientů
Na tři desítky fyzických napadení a stovky verbálních útoků zaznamenali během prvních pěti měsíců letošního roku zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) po celé republice. Agresivita klientů rapidně roste. Výsledkem je pak mnohdy zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců ÚP ČR, kteří už nechtějí a ani nemohou snášet trvalé napětí a stres na pracovišti.
Datum uveřejnění: 6. 6. 2014, Velikost: 469 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích
Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí.
Datum uveřejnění: 5. 6. 2014, Velikost: 206 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR se daří vracet jeho původní poslání
Nutnost personálního posílení Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v oblasti agendy nepojistných sociálních dávek, strategie politiky zaměstnanosti, vzrůstající kvalita a četnost služeb, které ÚP ČR poskytuje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, akutní potřeba vyšší ochrany zaměstnanců před útoky agresivních klientů nebo třeba velmi zajímavý exkurz do historie úřadů práce v podání Václava Brože z Národního fondu vzdělávání. To byla hlavní témata celostátní porady ředitelů krajských poboček a kontaktních pracovišť, která proběhla ve dnech 2. – 3. 6. 2014 na Vysočině. Foto: 1, 2, 3.
Datum uveřejnění: 5. 6. 2014, Velikost: 465 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji"
Celkem 129 firem ve Středočeském kraji získalo finanční podporu na základě schválené žádosti v rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji". Krajská pobočka Úřadu práce (ÚP ČR) v Příbrami podpořila 2 411 zaměstnanců. Dohromady absolvovalo vzdělávací aktivity programu 3 702 lidí. ÚP ČR vyplatil v tomto regionu celkem 72 824 846 Kč, z toho 32 335 408 Kč činily příspěvky na mzdové náklady a 40 489 438 Kč šlo na vzdělávací aktivity. Projekt spolufinancoval ESF prostřednictvím OP LZZ.
Datum uveřejnění: 4. 6. 2014, Velikost: 469 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výše podpory v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené se odvíjí od předchozí činnosti
V dubnu 2014 se do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) přihlásilo 2 996 lidí, kteří pečují o dítě do 4 let. Většinu z nich
tvořili rodiče po rodičovské dovolené. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 0,52 %. Z nově příchozích uchazečů
pak tvořili 6,19 %.
Datum uveřejnění: 2. 6. 2014, Velikost: 441 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky