Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Květen
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Tiskové zprávy 2014

Květen 2014
ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň
Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně.
Datum uveřejnění: 30. 5. 2014, Velikost: 443 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nezaměstnaným rodičům věnuje ÚP ČR zvýšenou péči
Zatímco v červnu 2005 evidovaly tehdejší úřady práce v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 038 rodičů po rodičovské dovolené (RD), v lednu 2014 se jich přihlásilo do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) celkem 3 695. Zatím nejvyšší měrou – 6,46 % - se podíleli na počtu nově příchozích klientů letos v únoru, kdy se jich zaevidovalo 3 094. V dubnu 2014 tvořili rodiče dětí do 4 let věku 6,19 % z nově příchozích uchazečů a 0,52 % z celkového počtu nezaměstnaných. Do evidence ÚP ČR se jich přihlásilo 2 996.
Příloha - Nově hlášení uchazeči po ukončení osobní péče o dítě ve věku do 4 let
Datum uveřejnění: 30. 5. 2014, Velikost: 583 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
U voleb pomohou i uchazeči o zaměstnání
Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 využijí některé obce pomoci i ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
Datum uveřejnění: 22. 5. 2014, Velikost: 332 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění 24 zaměstnavatelů
V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 24 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 1 146 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze. A v hlavním městě je, stejně jako v Moravskoslezském kraji, i nejvyšší počet lidí, kteří v nadcházejících měsících přijdou o práci. Vyplývá to z nejnovějších informací Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Příloha: přehled
Datum uveřejnění: 22. 5. 2014, Velikost: 457 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Volebním komisím a obcím mohou během voleb pomáhat i nezaměstnaní
Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 mohou obce využít pomoci ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
Datum uveřejnění: 21. 5. 2014, Velikost: 110 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
I lidé se záznamem v trestním rejstříku si zaslouží druhou šanci
Ročně je pravomocně odsouzeno zhruba 72 000 lidí. Pro většinu z nich to znamená záznam v rejstříku trestů a s tím související výrazné znevýhodnění na trhu práce i na několik let. Ročně opouští věznice zhruba 4 000 osob. V loňském roce to bylo, díky amnestii prezidenta republiky, několikanásobně víc. Vzhledem k tomu, že tito uchazeči jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, věnuje jim Úřad práce ČR (ÚP ČR) zvýšenou péči a spolupracuje v tomto ohledu s řadou neziskových organizací. Jednou z nich je RUBIKON Centrum. Fotografie z konference RUBIKON Centra: Foto 1, foto 2
Datum uveřejnění: 20. 5. 2014, Velikost: 479 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Setkání starostů měst, obcí a pracovníků městských úřadů se zástupci ÚP ČR
Dne 13. 5. 2014 se na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech konalo společné setkání starostů měst a obcí a pracovníků městských úřadů zabývajících se problematikou sociálního bydlení se zástupci úřadu práce.
Datum uveřejnění: 16. 5. 2014, Velikost: 144 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Státní úřad inspekce práce loni zkontroloval 35 tisíc zaměstnavatelů
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo „Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013“. Zpráva podrobně hodnotí výsledky kontrolní činnosti orgánů inspekce práce podle jednotlivých kontrolních akcí. Inspektoři v loňském roce zkontrolovali 34 997 zaměstnavatelů, načerno pracovalo v Česku 3 170 lidí.
Datum uveřejnění: 14. 5. 2014, Velikost: 200 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Zaměstnavatelé nejčastěji porušují pracovněprávní předpisy v oblasti vyplácení mzdy
Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých pracovištích a provozu technických zařízení. Firmy také porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce (SÚIP).
Datum uveřejnění: 14. 5. 2014, Velikost: 179 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Personální posílení ÚP ČR přineslo už tisíce volných pracovních míst
Lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a tisíce volných pracovních míst v databázi Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Takové jsou výsledky intenzívnější a proaktivní komunikace se zaměstnavateli, kterou pomohlo nastartovat personální posílení ÚP ČR. „Staronová“ praxe sklízela úspěchy i během prvního čtvrtletí letošního roku. Příloha
Datum uveřejnění: 13. 5. 2014, Velikost: 516 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Chcete pracovat v zahraničí? Využijte služeb EURES
Počet občanů ČR, kteří cestují za prací do zahraničí, roste. Zatímco v roce 2006 jich podle orientačních údajů evropského portálu pracovní mobility EURES vycestovalo přibližně 55 600, loni se jich rozhodlo pro práci v cizině 94 464. Příloha - tabulka
Datum uveřejnění: 13. 5. 2014, Velikost: 472 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Od ledna do března 2014 prošlo rekvalifikací více než 14 tis. lidí
Během prvního čtvrtletí letošního roku se 14 173 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel finančně Úřad práce Úřad práce ČR (ÚP ČR). Celkem 7 553 lidí kurz v tomto období také ukončilo. Za tři měsíce poskytl ÚP ČR zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 62 456 977 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.
Datum uveřejnění: 12. 5. 2014, Velikost: 466 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nezaměstnanost v dubnu klesla na 7,9 %
K 30. 4. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 574 908 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 407 méně než v březnu a o 9 680 více než v dubnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 559 045 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně klesl na 7,9 % (březen 2014 – 8,3 %, duben 2013 – 7,7 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 3 438, meziročně pak o 4 483. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 44 246. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Datum uveřejnění: 12. 5. 2014, Velikost: 483 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Přeshraniční burza práce – práce v Německu
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech ve spolupráci s německými úřady práce pořádá dne 4. června 2014 od 11:00 do 16:00 hodin v prostorách Kulturního centra Svoboda, Za Mostní branou 5, 350 02 Cheb 11. přeshraniční burzu práce.
Datum uveřejnění: 7. 5. 2014, Velikost: 169 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Seminář k projektu Generační tandem a Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II
Dne 6. 5. 2014 se v budově Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech konal společný seminář k regionálnímu individuálnímu projektu Generační tandem a Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II.
Datum uveřejnění: 6. 5. 2014, Poslední aktualizace: 7. 5. 2014, Velikost: 170 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Startuje příprava zákona o sociálním bydlení
Právo na důstojné bydlení je základním právem člověka. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty a organizacemi začíná pracovat na zákonu o sociálním bydlení. Chystaný zákon by měl pomoci nejen lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří v současnosti často končí na předražených a nedůstojných ubytovnách, ale i všem, kterým hrozí z jakéhokoliv důvodu ztráta bydlení. Příloha - prezentace MPSV
Datum uveřejnění: 6. 5. 2014, Velikost: 172 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR během prvního čtvrtletí 972 mil. Kč
V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci března 2014 jich hledalo práci 63 399, tedy 10,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.
Datum uveřejnění: 5. 5. 2014, Velikost: 454 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky