Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Únor
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Tiskové zprávy 2014

Únor 2014
Jak žádat o starobní důchod v roce 2014
Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby a nikoliv povinnost. Za loňský rok bylo podáno více než 101 000 žádostí o starobní důchod. Průměrná doba vyřízení žádosti o starobní důchod v roce 2013 činila 31 dnů.
Datum uveřejnění: 28. 2. 2014, Velikost: 257 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Úřad práce ČR už nevyplácí přes sKartu žádné dávky
Úřad práce ČR (ÚP ČR) přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. V praxi to znamená, že od tohoto data je budou lidé dostávat už přímo na svůj účet nebo složenkou. Stejně jako dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a osob se zdravotním postižením (OZP). Klienti, kteří dosud nenahlásili změnu způsobu výplaty či neaktualizovali adresu, by tak měli učinit co nejdříve.
Datum uveřejnění: 28. 2. 2014, Poslední aktualizace: 3. 3. 2014, Velikost: 841 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
MPSV a Úřad práce ČR bojují proti zneužívání sociálních dávek
Sociální dávky by měli dostávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR (ÚP ČR) se snaží zabránit tomu, aby doplatek na bydlení zneužívali někteří provozovatelé ubytoven. Pomoci by v tom měla například připravovaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Datum uveřejnění: 27. 2. 2014, Velikost: 225 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Tým nové náměstkyně prověřuje situaci v oblasti informačních technologií
Náměstkyně ministryně práce pro informační technologie (IT) Iva Merhautová zahájila se svým týmem prošetřování technického a smluvního stavu IT v rámci ministerstva. Stalo se tak bezprostředně po jejím jmenování už počátkem února. Již první seznámení s aktuální situací ukázalo celou řadu technických rizik a nepochopitelných smluvních nedostatků.
Datum uveřejnění: 26. 2. 2014, Velikost: 284 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
MPSV ocenilo firmy, které myslí na rodiny zaměstnanců
Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo certifikáty 14 společnostem, které úspěšně zavedly prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina & zaměstnání“. Tzv. Plné certifikáty byly předány 24. února 2014 na konferenci, která završila kampaň MPSV a Národního centra pro rodinu, zaměřenou na slaďování pracovního a rodinného života ve firmách.
Datum uveřejnění: 24. 2. 2014, Velikost: 221 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Přeshraniční burza práce - práce v Německu
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech ve spolupráci s Úřadem práce Annaberg – Buchholz a EURES –TriRegio pořádá 10. přeshraniční burzu práce dne 20. března 2014 od 11:00 do 16:00 hodin v prostorách Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, Karlovy Vary - Dvory.
Datum uveřejnění: 24. 2. 2014, Velikost: 146 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Od začátku roku se obrátilo na Call centrum ÚP ČR více než 17,5 tis. lidí
Během doby, která uplynula od přechodu na staronový informační systém, se do dnešního dne obrátilo na Call centrum Úřadu práce ČR telefonicky celkem 14 799 klientů. Dalších 2 765 lidí pak zvolilo k podání dotazu elektronickou cestu.
Datum uveřejnění: 20. 2. 2014, Velikost: 493 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
MPSV má nového náměstka pro zaměstnanost
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla do funkce nového náměstka pro zaměstnanost. Stal se jím dosavadní ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Jan Marek.
Datum uveřejnění: 19. 2. 2014, Velikost: 293 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR loni vyplatil pěstounům více než 2 mld. Kč
Zatímco v roce 2012 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) pěstounům 1 mld. 242 mil Kč, o rok později stoupla tato částka na dvojnásobek. V souvislosti s profesionalizací pěstounské péče získal Úřad práce ČR dalších téměř 9 tisíc „zaměstnanců“.
Datum uveřejnění: 19. 2. 2014, Poslední aktualizace: 20. 2. 2014, Velikost: 467 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
ÚP ČR přistoupil k Paktu zaměstnanosti v Ústeckém kraji
Zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Ústeckém kraji na stav srovnatelný s ostatními regiony České republiky do roku 2020. To je hlavní cíl a smysl Paktu zaměstnanosti, který v Litoměřicích podepsala i generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Úřad práce ČR (ÚP ČR) se tak stal oficiálním členem jeho organizační struktury.
Datum uveřejnění: 18. 2. 2014, Velikost: 818 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Jak najít práci i po padesátce? Učit se a nepolevovat
Nezaměstnaní, kterým již bylo padesát, často propadají beznaději, že o ně nemají kvůli jejich věku zaměstnavatelé zájem. Věková diskriminace je při nabízení práce zakázána, na druhou stranu je realitou a navíc se obtížně prokazuje. Nejen proto bývá hledání práce v tomto věku mnohdy martyriem. Musí to tak být?
Datum uveřejnění: 18. 2. 2014, Velikost: 417 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Zlepšit systém sociálních dávek mají pravidelná setkávání
Pravidelná setkávání starostů měst a obcí s řediteli kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (ÚP ČR). To je první z konkrétních kroků, který má zlepšit systém sociálních dávek. Jednání se mají konat na dvou úrovních, kromě čelních představitelů obou institucí by se měli pravidelně scházet také lidé z úřadů práce s vedoucími sociálních odborů obcí. Na setkáních se budou informovat o aktuálním dění a záměrech v oblasti sociálních dávek a upozorňovat na případné problémy. Rovněž budou – v mezích zákona – sdílet informace tak, aby se dávky co nejméně zneužívaly. Příloha
Datum uveřejnění: 17. 2. 2014, Velikost: 311 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Lidé v pracovní neschopnosti nejčastěji nedodržovali lékařem stanovené vycházky
Během loňského roku provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Krácení nebo odnětí nemocenského se týkalo 2 609 osob. Nejčastějšími důvody bylo nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu z důvodu zdržování se na jiné adrese, práce související s údržbou bytu nebo zahrady.
Datum uveřejnění: 14. 2. 2014, Velikost: 242 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
V lednu nahlásilo hromadné propouštění 17 firem
V lednu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 17 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 1 653 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze. Nejvyšší počet lidí, kteří přijdou o práci, hlásí Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Středočeském kraji. Vyplývá to z nejnovějších informací ÚP ČR.
Datum uveřejnění: 13. 2. 2014, Velikost: 838 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Personální posílení ÚP ČR přináší výsledky
Lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale i stovky volných pracovních míst v databázi Úřadu práce ĆR (ÚP ČR). Takové jsou výsledky intenzívnější komunikace se zaměstnavateli, kterou pomohlo nastartovat personální posílení ÚP ČR.
Datum uveřejnění: 13. 2. 2014, Velikost: 841 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Vysoká škola podnikání uspořádala další seminář pro nezaměstnané
Vysoká škola podnikání ve spolupráci s úřady práce v Ostravě uspořádala druhý seminář pro nezaměstnané s názvem Základy podnikání. Pětihodinový seminář je bezplatný a dobrovolný. Vysoká škola jej organizuje jako pomoc regionu na vlastní náklady, v rámci svých kapacit a ochoty pedagogů.
Datum uveřejnění: 11. 2. 2014, Poslední aktualizace: 14. 2. 2014, Velikost: 427 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Nezaměstnanost v lednu 2014: 8,6 %
K 31. lednu 2014 hledalo práci celkem 629 274 lidí. To je o 32 441 nezaměstnaných více než v předchozím měsíci a o 43 465 osob více než před rokem. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 614 870 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,4 p. b. na 8,6 % (prosinec 2013 – 8,2 %, leden 2013 – 8 %). Práci hledalo 8,2 % žen a 9 % mužů. To jsou aktuální výsledky, které dnes zveřejňuje Úřad práce ČR (ÚP ČR).
Datum uveřejnění: 10. 2. 2014, Velikost: 639 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Noví krajští ředitelé už mají jmenovací dekret
Generální ředitelka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Marie Bílková dnes oficiálně předala jmenovací dekrety ředitelce Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšové a řediteli Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Janu Markovi.
Datum uveřejnění: 6. 2. 2014, Velikost: 815 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností, lidé naopak marodili kratší dobu
Přes 1,3 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2013 zvýšil v porovnání s předchozím rokem o více než 9 %. Naopak průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o více než 2 dny na průměrných 43 dnů.
Datum uveřejnění: 3. 2. 2014, Velikost: 240 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Výplaty některých dávek proběhly přes sKartu naposledy v lednu
Naposledy v lednu 2014 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a osob se zdravotním postižením (mobilita a příspěvek na péči) přes sKartu. Důvodem je přechod na nové informační systémy. Klienti, kteří dosud nenahlásili změnu způsobu výplaty či neaktualizovali adresu, by tak měli učinit co nejdříve.
Datum uveřejnění: 3. 2. 2014, Velikost: 847 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky