Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením a jedná se o souvislou činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví Individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny. Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, stanovené formy pracovní rehabilitace, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) je možné nalézt na https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

Kontakty:

KROMĚŘÍŽ

Mgr. Eva Vlková                              950 130 304                        eva.vlkova@uradprace.cz

Mgr. Martina Svačinová                  950 130 327                        martina.svacinova@uradprace.cz

 

VSETÍN

PhDr. Zdeňka Janušová                950 173 469                        zdenka.janusova@uradprace.cz

Bc. Lenka Pašková, DiS                950 173 452                        lenka.paskova1@uradprace.cz

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Ing. Martina Hlavačková                  950 170 278                        martina.hlavackova@uradprace.cz

Magda Kolaříková                           950 170 215                        magda.kolarikova@uradprace.cz

 

ZLÍN

Mgr. Lenka Piňosová                     950 175 519                        lenka.pinosova@uradprace.cz

Alena Kobylíková Škrabanová      950 175 519                        alena.kobylikova@uradprace.cz

 

 

Poslední aktualizace: 18. 6. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky