Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

 

SLUŽBY IPS JSOU URČENY

·        žákům základních škol

·        studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ

·        uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

IPS POSKYTUJE AKTUÁLNÍ INFORMACE O

·        síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

·        studijních a učebních oborech

·        podmínkách a průběhu přijímacího řízení

·        charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

·        možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi

·        situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

·        podmínkách a možnostech rekvalifikace

IPS KLIENTŮM POMÁHÁ

·        při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru

·        při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

·        při změně studia, při přestupu na jinou školu

IPS MÁ K DISPOZICI

·             celorepublikovou databázi škol

·             počítačový program pro testování profesních zájmů

·             popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích

·             informační materiály o středních školách

 

IPS REALIZUJE

·        individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání

·        samoobslužné testování profesních zájmů

·        besedy pro studenty středních škol zaměřené na problematiku vstupu do zaměstnání

·        skupinové a individuální poradenství směřující k uplatnění na trhu práce pro uchazeče o zaměstnání, resp. veřejnost

 

INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ A KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ NAJDETE TAKÉ NA INTERNETU

 

 • portal.mpsv.cz - portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • www.burzaskol.cz - databáze středních škol Zlínského kraje
 • www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze všech typů škol, informace, rady
 • www.is.braillnet.cz - databáze škol pro zdravotně postižené
 • www.vysokeskoly.cz - celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.vysokeskoly.com – databáze vysokých škol, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.scio.cz - informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ
 • www.cermat.cz – centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zkušební přijímací testy na střední školu
 • www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest
 • www.narodnikvalifikace.cz - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR
 • www.zkola.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje (Kam na školu ve Zlínském kraji, Přijímací řízení na SŠ a VOŠ, II. a další kola přijímacího řízení na SŠ, Podpora řemesel v odborném školství aj.)
 • www.europass.cz - celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele
 • www.monitorzk.cz – datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje – klíčové profese, zaměstnatelnost mladých

 

 

ODKAZY:

Přehled termínů Informační schůzky pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků

Přehlídky středních škol ve Zlínském kraji 2019

Vzkazník  - Loňští deváťáci letošním deváťákům 2019.Zlín


INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ STŘEDISKA PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ ÚŘAD PRÁCE ČR – KRAJSKÁ POBOČKA VE ZLÍNĚ:

 

Informační a poradenské středisko Kroměříž

Erbenovo nábřeží 4251

770 160 727

ips@km.mpsv.cz

Mgr. Michaela Hrdinová

950 130 334

michaela.hrdinova@uradprace.cz

Ing. Helena Družbíková, PhD.

950 130 335

helena.druzbikova@uradprace.cz

 

Informační a poradenské středisko Vsetín

Pod Žamboškou 1024

770 160 730

ips@vs.mpsv.cz

Bc. Kateřina Špačková

950 173 433

katerina.spackova1@uradprace.cz

Bc. Renata Dorňáková

950 173 446

renata.dornakova@uradprace.cz

 

Informační a poradenské středisko Uherské Hradiště

Na Morávce 1215

770 160 729

ips@uh.mpsv.cz

Ing. Martina Hlavačková

950 170 267

martina.hlavackova2@uradprace.cz

Iva Hatláková

950 170 276

iva.hatlakova@uradprace.cz

Mgr. Miroslava Úlehlová

950 170 251

miroslava.ulehlova@uradprace.cz

 

 

 

Informační a poradenské středisko Zlín

Čiperova 5182

770 160 726

ips@zl.mpsv.cz

Mgr. Ilona Šumíčková

950 175 513

ilona.sumickova@uradprace.cz

Mgr. Josef Šrámek

950 175 530

josef.sramek@uradprace.cz

Mgr. Lenka Piňosová

950 175 519

lenka.pinosova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky