Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

PRACOVNÍ REHABILITACE


Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce ČR.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením
  • osoba, která je uznána dočasně neschopnou, a pracovní rehabilitace jí doporučil ošetřující lékař
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka


Formuláře k pracovní rehabilitaci (Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace) si můžete stáhnout zde:

Před podáním žádosti o pracovní rehabilitaci doporučujeme osobní konzultaci s příslušným poradcem na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby pro pracovní rehabilitaci:


Havlíčkův Brod
Veronika Volfová
950 114 528
veronika.volfova1@uradprace.cz

Jana Zadinová
950 114 434
jana.zadinova@uradprace.cz
Jihlava
Ing. Daniela Šeneklová
950 123 461
daniela.seneklova@seznam.cz

Mgr. Sabina Tůmová
950 123 462
sabina.tumova@uradprace.cz

Jana Gorová
950 123 449
jana.gorova@uradprace.cz
Pelhřimov
Bc. Hana Kosová
950 145 440
hana.kosova@uradprace.cz

Tereza Čeplová
950 145 515
tereza.ceplova@uradprace.cz
Třebíč
Bc. Nikola Křístková
950 169 669
nikola.kristkova@uradprace.cz

Bc. Jana Fialová
950 169 652
jana.fialova1@uradprace.cz
Žďár nad Sázavou
Mgr. Blanka Novotná
950 177 454
blanka.novotna1@uradprace.cz

Mgr. Veronika Březková
950 177 555
veronika.brezkova@uradprace.cz


Výzvy k předložení nabídek do 7/2017 naleznete zde:

Nově vyhlašovaná zadávací řízení jsou soutěžena prostřednictvím elektronického tržiště NEN https://nen.nipez.cz/


Poslední aktualizace: 27. 6. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky