Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Kontaktní pracoviště > Třebíč > Informace pro nezaměstnané
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Oddělení  zprostředkování


Základní a nejdůležitější činností úřadu práce je zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání.

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejíž územním  obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

 

Podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání:


     • fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci, kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem
     • bydlištěm je:
          1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky,
          2. u cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje,
          3. u cizince, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky

Uchazeč o zaměstnání je po celou dobu evidence zdravotně pojištěn, při splnění podmínek pobírá podporu v nezaměstnanosti, popř. podporu při rekvalifikaci.

 

Doklady potřebné při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání :


• platný občanský průkaz (nutný vždy)
• zápočtový list z posledního zaměstnání nebo jiný platný doklad o ukončení zaměstnání, služebního poměru (při ukončení zaměstnání)
• potvrzení příslušné OSSZ o ukončení nebo přerušení podnikání (při ukončení SVČ)
• doklad o ukončení nebo přerušení studia (při ukončení studia)
• rodný list dítěte (po skončení péče o dítě)
• rozhodnutí ČSSZ o přiznání nebo odnětí ČID nebo ID
• rozhodnutí o přiznání ZPS (změněná pracovní schopnost, nyní osoby se zdravotním postižením)
• doklady o zaměstnání v zahraničí

Poslední aktualizace: 19. 5. 2011
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky