Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Hlášení volných míst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě
odbor zaměstnanosti
oddělení trhu práce

Správním obvodem krajské pobočky v Jihlavě je území Kraje Vysočina - území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Nahlašování volných pracovních míst zaměstnavatelem:

Zaměstnavatel může – podle ustanovení § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – oznámit příslušné Krajské pobočce Úřadu práce ČR volná pracovní místa a jejich charakteristiku.
Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. U požadavku na volné pracovní místo tedy nelze z důvodu diskriminace uplatňovat požadavky na uchazeče z hlediska pohlaví, věku, barvy pleti, náboženského či politického smýšlení.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Způsoby hlášení volného pracovního místa

- osobně po domluvě na níže uvedených tel. číslech
- telefonicky
- e-mailem
- faxem
- písemně
- datovou schránkou
- pomocí internetu - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm - po domluvě a přidělení práv na údržbu volných pracovních míst kontaktním pracovištěm v regionu daného okresu

Hlášenka volného pracovního místa

- formulář otevřete zde

Rušení volných míst

- zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení


Kontakty

Kontaktní pracoviště pro region okresu Havlíčkův Brod:
Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: 7yjznwj

Iveta Neuvirtová 950 114 468 volna.mista@hb.mpsv.cz
Mgr. Kateřina Štiborová 950 114 428 volna.mista@hb.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Jihlava:
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1, DS: 7u6zppn

Bc.Klára Urbanová 950 123 444 volna.mista@ji.mpsv.cz
Bc. Veronika Vondráková 950 123 441 volna.mista@ji.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Pelhřimov:
Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, DS: cegzpxj

Petra Šímová 950 145 460 volna.mista@pe.mpsv.cz
Mgr. Jaroslav Vrba 950 145 329 volna.mista@pe.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Třebíč:
Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: nypzps7

Bc. Lucie Košíčková 950 169 689 volna.mista@tr.mpsv.cz
Marie Nováková 950 169 659 volna.mista@tr.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Žďár nad Sázavou:
Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: xc8zp5y

Mgr. Michal Horák
950 177 488
volna.mista@zr.mpsv.cz
Dana Laryšová 950 177 484 volna.mista@zr.mpsv.cz

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:00
Pátek 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky