Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Logolinka RIP


Regionální individuální projekt


Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Projekt ukončen


Dne 1. července 2013 byla zahájena realizace projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/70.00065 (dále jen projekt). Projekt je realizován krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem. Zaměřen je na mladé uchazeče o zaměstnání do 30 let evidovaných Úřadem práce ČR s žádnými nebo minimálními pracovními zkušenostmi (do 2 let odborné praxe u zaměstnavatele) bez rozdílu vzdělání.

Projekt nabízí těmto lidem možnost získat až roční odbornou praxi. Účastníkům projektu je zajištěno individuální a skupinové poradenství v případě potřeby doplněné o rekvalifikační kurzy. Pro účastníky projektu je dále zajištěna podpora např. ve formě cestovného a stravného.

Vlastní odborná praxe účastníků je realizována formou společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Tyto místa zaměstnavatelé vyhrazují na základě dohody s Úřadem práce ČR a zaměstnavatel je obsadí účastníky projektu. Na tato vyhrazená SÚPM je v rámci projektu poskytován příspěvek na mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Výše tohoto příspěvku může činit až 20 000,- Kč měsíčně a poskytuje se na dobu až 12 měsíců. Termín zahájení přijímání žádostí o tyto byl od září 2013. Zaměstnavatelé mají dále možnost vyčlenit pracovníka (mentora), který bude dohlížet na plán plnění odborné praxe.
Praxe je možné realizovat jak u zaměstnavatelů v soukromé sféře, tak i u zaměstnavatelů ve veřejné správě s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací (kde poskytování příspěvku vylučuje § 107 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

V případě, že jste uchazeč o zaměstnání a máte zájem o zapojení do projektu, kontaktujte prosím místně příslušného odborného poradce projektu (viz kontakty níže), nebo Vašeho zprostředkovatele na Úřadu práce ČR. Zaměstnavatelé, kteří mají zájem poskytnout odbornou praxi, mohou získat více informací v Manuálu pro zaměstnavatele (viz níže), nebo u místně příslušných odborných pracovníků projektu.

Práce na zkoušku

Práce na zkoušku (dále jen PNZ), je aktivitou projektu která nabízí získání finančního příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru účastníka projektu. Výše příspěvku je maximálně 7.000,- Kč měsíčně u UoZ se středním a nižším vzděláním nebo 9.500,- Kč měsíčně u UoZ s vyšším či vysokoškolským vzděláním při pracovním úvazku v rozsahu maximálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hod./ týden), na období nejdéle 3 měsíců. Příspěvek je poskytován zaměstnavateli zpětně po ukončení celého období PNZ na základě doložení vyplněného formuláře Vyúčtování mzdových nákladů Práce na zkoušku. V případě, že bude zaměstnavatel s umístěným uchazečem na PNZ spokojen, může po skončení pracovního poměru podat žádost o další příspěvek formou SÚPM vyhrazené na celý úvazek. Podrobnější informace najdete v Manuálu k Práci na zkoušku. S vyplněním Žádosti o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku vám pomohou příslušní zaměstnanci Úřadu práce ČR viz kontakty níže.

Informace pro zaměstnavatele, kteří májí zájem o projekt: V souvislosti s dočerpáváním alokovaných finančních prostředků a velkému množství žádostí byl upraven od 1. 10. 2014 způsob podávání a příjem těchto žádostí. V případě, že máte zájem o spolupráci, vyplňte prosím Dotazník pro zaměstnavatele na základě kterého budete zařazeni mezi zaměstnavatele mající zájem o spolupráci. V případě, že se podaří nalézt vhodného uchazeče o zaměstnání a uvolní se vázané finanční prostředky, budete osloveni s možností podání žádosti. Pokud budete mít zájem o spolupráci, zašlete prosím Dotazník pro zaměstnavatele naskenovaný v elektronické podobě nebo ho doručte fyzicky na příslušné kontaktní pracoviště (viz níže Odborní pracovníci projektu pro jednotlivé okresy). V dotazníku je možnost vyjádřit svůj souhlas s případnou spoluprací v navazujícím či obdobném programu, s jehož realizací počítá Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem v druhé polovině roku 2015.

Kontaktní osoby k projektu:

Mgr. Magdaléna Zelená, tel.: 950 171 642, e-mail: magdalena.zelena@ul.mpsv.cz

Ke stažení:

Informační leták
Závěrečná zpráva projektu


Další informace k projektu:

http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let-v-usteckem-kraji?highlightWords=odborn%C3%A9+praxe


Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Poslední aktualizace: 11. 4. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky