Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Název projektu / registrační číslo

Kontaktní osoba

Cílová skupina projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051

Bc. Jiří Mašek
jiri.masek@uradprace.cz
Tel.: 950 171 642
Nezaměstnaní, nebo neaktivní lidé do 29 let11/2015 07/2019

Flexibilně do práce v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000039

Ing. Květa Duchoňová
kveta.duchonova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 671

Uchazeči o zaměstnání, kteří se starají o dítě do 15 let věku, popřípadě pečující o jiné závislé členy rodiny (zdravotně postižené, seniory apod.)

01/2016

06/2022

Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000040

Mgr. Veronika Jelínková
veronika.jelinkova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 632

Uchazeči o zaměstnání, kteří splňují alespoň dva z uvedených požadavků - evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců (popř. dlouhodobá ev.), nízká úroveň vzdělání nebo pobírání dávek hmotné nouze.

04/201606/2022

Outplacement v Ústeckém kraji
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006091

Mgr. Dominika Jiroušková
dominika.jirouskova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 646

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

01/201812/2021

Záruky pro mladé v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010556Nezaměstnaní, nebo neaktivní lidé do 29 let01/2019 12/2021

Název projektu / registrační číslo

Realizátor

Kontaktní osoba

Místo realizace (okres)

Cílová skupina projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Mosty 2016
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000646

Work-Bridge, z. s.DěčínUchazeči o zaměstnání ve věku 15-30 let s kvalifikací ISCED 0-3, ohrožené soc. vyloučením nebo soc. vyloučené10/201612/2017

Nová příležitost - s podporou za lepším uplatněním na trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002682

TIVIT spol. s r.o.DěčínUchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců10/201606/2018

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785

Ústecký krajDěčínMladí lidé od 15 do 29 let věku06/201610/2018

Prostupné zaměstnávání v SMS
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007490

Ústecký krajPetra Hamerská
pethame@mmdecin.cz
Tel.: 412 151 081, 606 653 187
DěčínUchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let10/201709/2020

ZPĚT K JISTOTÁM
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003076

JOB ASISTENT s.r.o.DěčínUchazečky o zaměstnání evidované déle než 5 měsíců02/2017

Chceme pracovat
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937

Tenisový klub JirkovAndrea Bauerová, Dis.
BauerovaAndrea@email.cz
Tel.: 734 300 769, 776 776 666
ChomutovUchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let03/201702/2019

Práce se nebojíme
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003865

RADKA z.s.Bc. Olga Šoltésová
scr@kadan.cz
Tel.: 734 454 480
ChomutovOsoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 01/201712/2019

Rovné šance pro ženy na trhu práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003126

LEADER ACADEMY o.p.s.ChomutovUchazečky o zaměstnání evidované déle než 5 měsíců11/201610/2018

Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Světlo Kadaň z.s.ChomutovOsoby ve věku 15 - 26 let ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené08/201607/2018

Práce a rodina
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343

Farní charita LovosiceMgr. Lydie Chroustová
Lydie.chroustova@fchlovosice.cz
Tel.: 734 782 709
LitoměřiceUchazečky o zaměstnání02/201701/2019

Aktivní padesátka potřetí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.LounyUchazeči a zájemci o zaměstnání ve věku 50 a více let12/201611/2018

Aktivní po pětapadesáti
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009172

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.Eva Kapicová
E.Kapicova@seznam.cz
Tel.: 604 556 236
LounyNezaměstnané osoby ve věku 55-64 let (déle než 5 měsíců bez zaměstnání)12/20189/2020

Čas na změnu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

MAS Vladař o.p.s.LounyOsoby ve věku 50 a více let09/201608/2018

MAMA club
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210

MAS Vladař o.p.s.LounyŽeny ohrožené na trhu práce01/201712/2018

NOVÝ SMĚR
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952

LEADER ACADEMY o.p.s. Ing. Zdeněk Bauer
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
LounyOsoby s kumulací hendikepů na trhu práce04/201703/2019

Nový směr
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007042

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.Blanka Hodanová
vcp@vcp-zatec.cz
Tel.: 723 517 906
LounyOsoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané12/201711/2019

Podpora OZP k trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514

Pomoc - poradenství, podpora, z.s.LounyOsoby se zdravotním postižením10/2016

Práce je jistota
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007083

TJ Sokol Chožov z.s. Ing. Eliška Nodesová
enodesova@email.cz
Tel.: 776 776 666
LounyUchazeči o zaměstnání dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní10/201709/2019

Rovné šance všem
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137

LEADER ACADEMY o.p.s.Ing. Zdeněk Mach
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
LounyNárodnostní menšiny10/201809/2020

Rovnost žen na trhu práce v okrese Louny
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.LounyUchazečky o zaměstnání s dětmi do 15 let, ve věku 55 - 64 let a OZP04/201703/2019

Zpět do práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009067

Počítačový club - LounyIng. Eliška Nodesová
enodesova@email.cz
Tel.: 776 776 666
LounyOsoby s nízkou úrovní kvalifikace10/201809/2020

Dokážu to
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003900

KRUH pomoci, o.p.s.MostUchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let, dlouhodobě nezaměstnaní a OZP03/201702/2019

Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce v Ústeckém kraji
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Naděje - M, o.p.s.MostŽeny ohrožené na trhu práce01/2017

Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

Naděje - M, o.p.s.MostZnevýhodněná mládež, ohrožená sociálním vyloučením či sociálně vyloučená05/201604/2018

CESTA ZA PRACÍ
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002292

JOB ASISTENT s.r.o.TepliceUchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců09/201608/2018

Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003075

JOB ASISTENT s.r.o.TepliceŽeny ohrožené na trhu práce11/201610/2018

Společně to zvládneme
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

MAS Vladař o.p.s. Ing. Zdeněk Mach
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
TepliceUchazeči o zaměstnání starší 50 let evidovaní déle než 6 měsíců06/201705/2019

Stáž je moje cesta
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000614

bfz o.p.s.Ing. Jana Hrdličková
hrdlickova.jana@bfz.cz
Tel.: 775 686 049
TepliceUchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 6 měsíců ve věku 18 – 30 let05/2016

Práce pro rodiče v Ústí nad Labem
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003255

Michaela Nováková, DiS.Ústí nad LabemRodiče pečující o děti do 15ti let01/2017

Pracovní místa pro neslyšící
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.Jana Vraná
jana.vrana@tichysvet.cz
Tel.: 606 622 053
Ústí nad LabemUchazeči o zaměstnání se sluchovým postižením03/201703/2018

Vzděláváním k zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002352

Contact Line, o.p.s.Ústí nad LabemOsoby nezaměstnané déle než 5 měsíců09/201612/2017

Vzdělávej se a najdi si práci v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s. Helena Horáčková
horackova.helena@centrum.cz
Tel.: 731 549 069
Ústí nad LabemOsoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané09/201808/2020

ASTRA
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003107

Sociální agentura, o.p.s.Teplice, Ústí nad LabemŽeny se zdravotním postižením01/201712/2018

Aktivizace pracovního potenciálu žen 55+
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003182

bfz o.p.s.Teplice, LitoměřiceNezaměstnané ženy ve věku 55 až 64 let01/201712/2018

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

Ústecký krajTeplice, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Ústí nad LabemMladí lidé od 15 do 29 let věku06/201610/2018

Komplexní program podpory žen s dětmi mladšími 15 let věku na trh práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003352

OMNI TEMPORE o.p.s.Děčín, MostŽeny s dětmi mladšími 15 let věku (uchazeči a zájemci)03/201702/2019

Návrat na trh práce i po třicítce – NÁVRAT
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007027

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.Marcel Dittrich
dittrich@lvs-litvinov.cz
Tel.: 734 314 684
Děčín, Most, Ústí nad LabemDlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby ve věku 30 a více let11/201710/2019

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama!
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273

Asociace občanských poradenDěčín, Louny, Most, Ústí nad LabemŽeny ohrožené na trhu práce01/2017

Společně
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090

OMNI TEMPORE o.p.s.Bc. Nina Obšilová
khk@khk-usti.cz
Tel.: 776 771 735
Most, Teplice, Ústí nad LabemUchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let01/201812/2019

TANDEM
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004057

Sociální agentura, o.p.s.Teplice, Ústí nad LabemNízko kvalifikované osoby se zdravotním postižením05/201704/2019

Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na regionální trh práce - NADĚJE
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007027

OMNI TEMPORE o.p.s.Marcel Dittrich
info@omni-tempore.cz
Tel.: 734 314 684
Děčín, MostOsoby s kumulací hendikepů na trhu práce12/201711/2019

Znovuzačlenění na trh práce i po padesátce – NAŠE ŠANCE
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059

OMNI TEMPORE o.p.s.Marcel Dittrich
info@omni-tempore.cz
Tel.: 734 314 684
Louny, MostUchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let s nízkou úrovní kvalifikace03/201703/2019

Zpátky mezi kolegy
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008115

bfz o.p.s.Ing. Jana Hrdličková
jana.hrdlickova@bfz.cz
Tel.: 775 686 049
Děčín. Ústí nad LabemUchazeči a zájemci o zaměstnání09/201802/2020


Národní individuální projekty


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky