Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji (RIP)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

UKONČENÉ
RIP - Regionální individuální projekty
Projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“


U příležitosti ukončení regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji" CZ.1.04/1.1.00/82.00010 spolufinancovaného
z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR proběhla dne 28.5. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni ÚP ČR, krajské pobočky v Příbrami závěrečná konference projektu za účasti poskytovatele projektu, realizátora projektu, zástupců zaměstnavatelů a sociálních partnerů a zaměstnavatelů samotných.

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu, kterou tvořili zaměstnavatelé a zaměstnanci všech typů podniků (malé, střední i velké) včetně OSVČ, kteří realizovali svou činnost ve vybraných ekonomických odvětvích pro tento projekt, dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Cílem projektu byla podpora zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ v ekonomických odvětvích vybraných pro projekt na základě jejich významu pro růst ekonomiky
a zaměstnanosti Středočeského kraje.

V průběhu realizace projektu získalo podporu na základě schválených žádostí celkem 129 ekonomických subjektů ze Středočeského kraje, přičemž některé subjekty využily možnosti a v rámci jedné žádosti zažádaly o příspěvek na více vzdělávacích aktivit. Celkem bylo přijato 231 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity, z toho bylo 200 schválených, 15 stornovaných a 16 zamítnutých. V rámci schválených žádostí bylo následně uzavřeno 464 dohod na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V realizovaných vzdělávacích aktivitách získalo podporu 2 411 osob – zaměstnanců (plánováno 1 400), vzdělávací aktivity úspěšně ukončilo 3 702 účastníků kurzů – zaměstnanců (plánováno 1 700). Objem poskytnutých finančních prostředků na vzdělávací aktivity a mzdové příspěvky činil 72 824 846,- Kč, z toho 32 335 408,- Kč příspěvky na mzdové náklady a 40 489 438,- Kč příspěvky na vzdělávací aktivity.

Realizovaný projekt lze zhodnotit jako úspěšný a to nejen z hlediska dosažených výstupů a výsledků, ale i z hlediska samotného přínosu projektu, který přispěl ke zvýšení uplatnění proškolených zaměstnanců na trhu práce, k pozitivnímu ovlivňování zaměstnanosti jak v rámci celého Středočeského kraje, tak i v jednotlivých mikroregionech, dále pak ke zvyšování konkurenceschopnosti firem – společností nejen na domácím trhu, ale i na trzích v zahraničí a v neposlední řadě k ekonomické a hospodářské stabilitě a dalšímu rozvoji celého regionu Středočeského kraje.Oznámení

 • od 13.1.2014 byl ukončen příjem žádostí
 • s ohledem na novelu Občanského zákoníku byl aktualizován vzor Dohody se zaměstnancem

Aktuální přehled žádostí a uzavřených dohod k 30.11.2013:

 • 224 přijatých žádostí
 • 194 schválených
 • 15 zamítnutých
 • 14 stornovaných
 • 401 uzavřená dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity, z toho 244 dohod o zabezpečení aktivity ukončených
Možnosti získat příspěvek na vzdělávaní svých zaměstnanců využilo do 30.11.2013 celkem 121 ekonomických subjektů ze Středočeského kraje, přičemž některé subjekty žádaly o příspěvek v rámci jedné žádosti na více vzdělávacích aktivit. V rámci těchto 121 ekonomických subjektů získalo podporu 1348 osob a vzdělávací aktivity úspěšně ukončilo 1754 účastníků kurzů. Uvedené počty podpořených osob již dosáhly 96 % plánovaného počtu podpořených osob na celý projekt a počty úspěšných účastníků kurzů jsou o 3 % vyšší než je plánovaný počet na celý projekt.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Oznamujeme zájemcům o účast v projektu, že ÚP ČR, Krajská pobočka v Příbrami obnovuje příjem žádostí o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Středočeském kraji“ reg.č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010, a to s účinností od 2.9. 2013.

Informace o průběhu realizace projektu k 20.5.2014

 • Možnosti získat příspěvek na vzdělávaní svých zaměstnanců v průběhu realizace projektu využilo a podporu získalo celkem 129 ekonomických subjektů ze Středočeského kraje, přičemž některé subjekty využily možnosti a v rámci jedné žádosti zažádaly o příspěvek na více vzdělávacích aktivit.
 • Celkem bylo přijato 231 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity, z toho bylo 200 schválených, 15 stornovaných a 16 zamítnutých. V rámci schválených žádostí bylo následně uzavřeno 464 dohod na zabezpečení vzdělávacích aktivit.
 • V realizovaných vzdělávacích aktivitách pak získalo podporu 2 411osob - zaměstnanců a vzdělávací aktivity úspěšně ukončilo 3 702 účastníků kurzů - zaměstnanců. Dosažené hodnoty podpořených osob a úspěšných účastníků kurzů vysoko překročily hodnoty plánované, jejichž plán byl 1400 podpořených osob a 1 700 úspěšných absolventů kurzů.
 • Objem poskytnutých finančních prostředků na výše uvedené vzdělávací aktivity a mzdové příspěvky činil 72 824 846 Kč, z toho 32 335 408 Kč příspěvky na mzdové náklady a 40 489 438, Kč příspěvky na vzdělávací aktivity.
Poslední aktualizace: 17. 5. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: oddělení informatiky, Úřad práce v Příbrami, informatika.up(a)pb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky