Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Rodičovství a práce
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Projekt „Rodičovství a práce“


Tento projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání po rodičovské dovolené a zájemce o zaměstnání na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím ukončení. Tyto osoby spadají do skupiny ohrožených na trhu práce a je jim věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání i podle Zákona o zaměstnanosti. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob z cílových skupin, podpořit jejich začlenění zpět na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Regionální individuální projekt Rodičovství a práce klade důraz na individuální přístup ke klientovi s výběrem vhodných nástrojů a školení tak, aby byl klient připraven uplatnit se na trhu práce. Projekt se skládá ze souboru školení a dalších nástrojů, které jsou naplánovány pro široké spektrum klientů projektu (ve smyslu vzdělání, charakteru, praxe, atd.). Individuální poradce bude mít za úkol především v Úvodním modulu, který bude mít z větší části individuální charakter, aby vyhodnotil cíle a možnosti klienta a společně s ním vybrali vhodné aktivity projektu. Školení a další nástroje projektu budou připraveny tak, aby splnily cíl, a to poskytnout účastníkům dovednosti, které jsou potřebné k tomu, aby se zlepšil jejich přístup k zaměstnání. Všechny aktivity vyjma Rekvalifikace, která může být z praktických a kapacitních důvodů situována jedna do příslušné oblasti Středočeského kraje, budou probíhat současně v každém z 12 okresů Stč. kraje (v okresech Praha-východ a Praha-západ společně).


Aktivity projektu:

 • Předběžný výběr – provádí převážně ÚP
 • Výběr
 • Úvodní modul – povinná aktivita, seznámení s projektem, poradenská činnost, bilanční diagnostika
 • Minimum pro život – povinná aktivita, právní prostředí a udržitelný rozvoj
 • Motivační klub – příprava ke vstupu na trh práce
 • Dovednosti IT – základní dovednosti práce s PC
 • Rekvalifikace – výběr z 10 rekvalifikačních kurzů
 • Závěrečný pohovor a hodnocení
 • Individuální podpora a poradenství – komplexní podpora klientů
 • Dotované zaměstnání - zprostředkování dotovaného pracovního místa
 • Přímá podpora – mzdový příspěvek, cestovné, příspěvek na péči o děti či jiné závislé osoby

Projekt bude trvat celkem 27 měsíců, bude mít 3 běhy dlouhé cca 6 měsíců (podle účasti na aktivitách). Většina aktivit projektu bude zadána jako jedna veřejná zakázka na služby v otevřeném zadávacím řízení.Publicita


Poděkování od společnosti AUREDNIK CS Poslední aktualizace: 29. 6. 2015, Velikost: 238 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od paní Otavové Poslední aktualizace: 25. 6. 2015, Velikost: 28 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od společnosti Česká asociace vzdělávacích institucí Poslední aktualizace: 12. 6. 2015, Velikost: 157 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Prezentace Rodičovství a práce - konference Poslední aktualizace: 12. 6. 2015, Velikost: 1 MB, Formát: MS Powerpoint MS Powerpoint Pro otevření souboru pro MS PowerPoint si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Powerpoint
PRŮBĚŽNÉ INFORMACE


Projekt byl Zprostředkujícím subjektem schválen dne 13. 3. 2013 a bylo mu přiděleno registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/70.00042.

Průběžné informace ze dne 18.02.2014

 • Dne 18.11.2013 v 10.00 hodin skončila lhůta pro podání nabídek.
 • Na základě doporučení hodnotící komise rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a dne 17.2.2014 uzavřel smlouvu s S-COMP Centre CZ, s.r.o., IČ: 26170621 na realizaci této veřejné zakázky.
 • Písemná zpráva zadavatele, seznam uchazečů, specifikace vybraného uchazeče a realizační smlouva jsou uveřejněny na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4d22f2ba-6d80-46f5-97fc-3f1b6df820ee
 • Zahájení 1. běhu projektu je naplánováno na počátek měsíce května 2014.

Informace o průběhu 1. běhu

1. běh projektu proběhl od května do října 2014 a přinesl tyto výsledky v jednotlivých aktivitách projektu:

 • Výběry klientů: Z celkového počtu 282 předvybraných osob podepsalo 101 osob Dohodu o účasti v projektu.
 • Úvodní modul: Informačního bloku se zúčastnilo 101 osob, zprávu z Bilanční diagnostiky obdrželo 99 osob a individuální plán získalo 100 osob.
 • Minimum pro život: Aktivity, která zahrnovala bloky Právní prostředí a Udržitelný rozvoj, se účastnilo 97 osob, z nichž 96 získalo osvědčení.
 • Motivační klub: Aktivity, jejímž cílem bylo motivovat účastníky/účastnice k uplatnění na trhu práce, se zúčastnilo 89 osob, z nichž všech 89 získalo osvědčení.
 • Dovednosti IT: Aktivity, jejímž cílem bylo získání základních dovedností v oblasti IT, se zúčastnilo 86 osob, z nichž 85 získalo osvědčení.
 • Rekvalifikace:
  • Florista (3 účastníků / 3 osvědčení)
  • Tvorba webových stránek (5 / 4)
  • Pečovatel/ka (1 / 1)
  • Pracovník v sociálních službách (7 / 7)
  • Účetnictví (36 / 32)
 • Závěrečný pohovor a hodnocení: Hodnotící dotazník celkem vyplnilo 99 osob a zápis z pohovoru s individuálním poradcem byl vypracován též pro 99 osob.
 • Individuální podpora a poradenství: V rámci aktivity bylo celkem zajištěno vytvoření 24 nově vytvořených pracovních míst pro účastníky/účastnice běhu a bylo zaměstnáno 18 účastníci/účastnice běhu.


Celkem tedy ve 1. běhu získalo pracovní uplatnění 42 osob, což je téměř 42 % z osob zařazených do 1. běhu.

Informace o průběhu 2. běhu


2. běh projektu proběhl od září 2014 do února 2015 a přinesl tyto výsledky v jednotlivých aktivitách projektu:

 • Výběry klientů: Z celkového počtu 348 předvybraných osob podepsalo 162 osob Dohodu o účasti v projektu.
 • Úvodní modul: Informačního bloku se zúčastnilo 162 osob, zprávu z Bilanční diagnostiky obdrželo 157 osob a individuální plán získalo 160 osob.
 • Minimum pro život: Aktivity, která zahrnovala bloky Právní prostředí a Udržitelný rozvoj, se účastnilo 161 osob, z nichž všech 161 získalo osvědčení.
 • Motivační klub: Aktivity, jejímž cílem bylo motivovat účastníky/účastnice k uplatnění na trhu práce, se zúčastnilo 147 osob, z nichž 143 získalo osvědčení.
 • Dovednosti IT: Aktivity, jejímž cílem bylo získání základních dovedností v oblasti IT, se zúčastnilo 135 osob, z nichž 133 získalo osvědčení.
 • Rekvalifikace:
  • Florista (4 účastníků / 3 osvědčení)
  • Holičské a kadeřnické práce (4 / 4)
  • Pracovník grafického studia (11 / 11)
  • Tvorba webových stránek (9 / 9)
  • Pečovatel/ka (6 / 6)
  • Pracovník v sociálních službách (16 / 14)
  • Realitní makléř (1 / 1)
  • Účetnictví (56 / 53)
 • Závěrečný pohovor a hodnocení: Hodnotící dotazník dosud vyplnilo 162 osob a zápis z pohovoru s individuálním poradcem byl vypracován též pro 162 osob.
 • Individuální podpora a poradenství: V rámci aktivity bylo celkem zajištěno vytvoření 10 nově vytvořených pracovních míst pro účastníky/účastnice běhu a bylo zaměstnáno 45 účastníků/účastnic běhu.

Celkem tedy ve 2. běhu získalo pracovní uplatnění 55 osob, což je téměř 34 % z osob zařazených do 2. běhu.


Informace o průběhu 3. běhu

3. běh projektu proběhl od ledna do června 2015 a přinesl tyto výsledky v jednotlivých aktivitách projektu:

 • Výběry klientů: Z celkového počtu 555 předvybraných osob podepsalo 256 osob Dohodu o účasti v projektu.
 • Úvodní modul: Informačního bloku se zúčastnilo 252 osob, zprávu z Bilanční diagnostiky obdrželo 94 osob a individuální plán získalo 252 osob.
 • Minimum pro život: Aktivity, která zahrnovala bloky Právní prostředí a Udržitelný rozvoj, se účastnilo 248 osob, z nichž všech 248 získalo osvědčení.
 • Motivační klub: Aktivity, jejímž cílem bylo motivovat účastníky/účastnice k uplatnění na trhu práce, se zúčastnilo 95 osob, z nichž 94 získalo osvědčení.
 • Dovednosti IT: Aktivity, jejímž cílem bylo získání základních dovedností v oblasti IT, se zúčastnilo 116 osob, z nichž všech 116 získalo osvědčení.
 • Rekvalifikace:
  • Florista (8 účastníků / 8 osvědčení)
  • Holičské a kadeřnické práce (8 / 6)
  • Pracovník grafického studia (20 / 18)
  • Tvorba webových stránek (14 / 13)
  • Pečovatel/ka (16 / 16)
  • Pracovník v sociálních službách (24 / 24)
  • Realitní makléř (1 / 1)
  • Účetnictví (59 / 55)
  • Příprava teplých pokrmů (2 / 2)
  • Základy podnikání (6 / 6)
 • Závěrečný pohovor a hodnocení: Hodnotící dotazník celkem vyplnilo 250 osob a zápis z pohovoru s individuálním poradcem byl vypracován pro 249 osob.
 • Individuální podpora a poradenství: V rámci aktivity bylo celkem zajištěno vytvoření 18 nově vytvořených pracovních míst pro účastníky/účastnice běhu a bylo zaměstnáno 33 účastníků/účastnic běhu.

Celkem tedy v průběhu 3. běhu získalo pracovní uplatnění 51 osob, což je víc jak 20 % z osob zařazených do 3. běhu.

Konečné výstupy a výsledky realizace projektu Rodičovství a práce

Monitorovací indikátor

Plán

Skutečnost

Počet podpořených osob - účastníků projektu

515

515

Počet osob umístěných na nově vytvořená pracovní místa

50

52

Počet zaměstnaných účastníků projektu

50

96

Počet získaných osvědčení

533

631

Projekt je hodnocen jako úspěšný.


Aktuální informace lze získat na webu projektu: www.rodicovstviaprace.cz

Za úplnost informací na stránce odpovídá: oddělení informatiky, Úřad práce v Příbrami, informatika.up(a)pb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky