Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Informace o realizaci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji“


Reg. číslo projektu : CZ.1.04/2.1.00/70.00058

Doba realizace projektu: od 1.7.2013 do 31.10.2015
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku realizací cíleného nástroje/opatření aktivní politiky zaměstnanosti "Odborné praxe pro mladé do 30 let". Odborné praxe mohou být v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi a interními poradenskými činnostmi, které připraví kandidáty pro efektivní výkon praxe u konkrétního zaměstnavatele.

Realizací tohoto nástroje/opatření dojde u konkrétního uchazeče o zaměstnání ke zvýšení kvalifikace a odborných dovedností a znalostí vyžadovaných zaměstnavateli pro konkrétní pracovní místo. Praxi může v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Za odbornou část praxe bude odpovídat mentor určený zaměstnavatelem z řad zaměstnanců.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek na mzdu mentora formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora (v rámci ověřování nástrojů APZ) sjednaný v dohodě s Úřadem práce ČR, podle času, ve kterém se mentor věnuje účastníku odborné praxe. Součástí každé dohody o odborné praxi bude plán, obsah a harmonogram odborné praxe (včetně definování cíle, kterého se má odbornou praxí dosáhnout), které sjedná zaměstnavatel s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Příbrami. Za stanovení obsahu a náplně odborné praxe a sledování jejich plnění odpovídá mentor zaměstnavatele ve spolupráci s odborným pracovníkem projektu na ÚP ČR. Předpokládá se, že významná část zaměstnavatelů si po ukončení praxe účastníka ponechá nadále jako svého zaměstnance (již bez využití mzdového příspěvku).

Při výběru uchazečů o zaměstnání do odborných praxí pro mladé do 30 let bude Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami na straně poptávky pracovní síly úzce spolupracovat se zaměstnavateli v regionu a vycházet z konkrétní nabídky volných pracovních míst a kvalifikačních požadavků na jejich výkon. Při výběru vhodných kandidátů na výkon odborné praxe budou pracovníci Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Příbrami (dislokované na kontaktních pracovištích) podle aktuální potřeby posuzovat odborné znalosti a dovednosti, případné dosavadní, byť i minimální pracovní zkušenosti, schopnosti a motivaci jednotlivých uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami bude vycházet ze struktury a požadavků konkrétního místního trhu práce, konkrétní nabídky volných míst a požadavků zaměstnavatelů na odborné ale i obecné kompetence nutné pro výkon požadovaného zaměstnání.

Aktivity projektu se zaměří na uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, prioritně na skupinu evidovaných na úřadu práce déle než 4 měsíce, ale i do 4 měsíců evidence, postrádající pracovní zkušenosti (nebo s pracovními zkušenostmi max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání/počátečního vzdělávání), které by jim umožnily získat kvalitní zaměstnání dlouhodobějšího charakteru. Preferuje se realizace odborné praxe v oboru, který zájemce o praxi studoval, avšak není to podmínkou praxe. Úřad práce může sjednat podle individuálního posouzení situace různou výši mzdového příspěvku na mzdu účastníka odborné praxe s tím, že max. je 24 000 Kč/měsíc (na celkové mzdové náklady).

Vlastní odborné praxi mohou v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace a další vzdělávací aktivity se zaměří zejména na získání odborných znalostí a klíčových (obecných i odvětvových) dovedností, vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče o zaměstnání pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich zaměstnatelnost a celkovou šanci na trhu práce.


Realizátor projektu

ÚP ČR - krajská pobočka v Příbrami
kontaktní pracoviště Příbram
nám. T.G. Masaryka 145
261 01 Příbram



Aktuální stav projektu


Průběh aktivit projektu k 31.10.2015 Poslední aktualizace: 3. 11. 2015, Velikost: 247 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 31.08.2015 Poslední aktualizace: 1. 9. 2015, Velikost: 283 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 30.06.2015 Datum uveřejnění: 30. 6. 2015, Velikost: 284 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 30.04.2015 Poslední aktualizace: 30. 4. 2015, Velikost: 284 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 28.02.2015 Poslední aktualizace: 2. 3. 2015, Velikost: 280 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 31.12.2014 Poslední aktualizace: 5. 1. 2015, Velikost: 280 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 31.10.2014 Poslední aktualizace: 11. 11. 2014, Velikost: 282 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 31.08.2014 Poslední aktualizace: 10. 9. 2014, Velikost: 281 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 30.06.2014 Poslední aktualizace: 3. 7. 2014, Velikost: 281 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Průběh aktivit projektu k 30.04.2014 Poslední aktualizace: 10. 9. 2014, Velikost: 282 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF



Publicita


Poděkování - Závěrečné hodnocení projektu - obec Trubín Poslední aktualizace: 20. 7. 2015, Velikost: 98 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od společnosti B + B service, s.r.o. Poslední aktualizace: 29. 6. 2015, Velikost: 26 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od pana Petra Vokála Poslední aktualizace: 7. 4. 2015, Velikost: 134 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od společnosti proseat Mladá Boleslav, s.r.o. Poslední aktualizace: 24. 3. 2015, Velikost: 773 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od společnosti SimlpyCelan - úklidová technika Poslední aktualizace: 10. 3. 2015, Velikost: 114 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Poděkování od společnosti Dobrovická muzea, o.p.s. Krajské pobočce ÚP ČR v Příbrami Poslední aktualizace: 21. 10. 2014, Velikost: 293 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF



Projektový tým

Projektový manažer
Jiří Jírovec jiri.jirovec@pb.mpsv.cz , tel.: 950 156 460

Finanční manažer
Jaroslava Stará jaroslava.stara@pb.mpsv.cz , tel.: 950 156 621

Odborný pracovník ekonomického oddělení
Bc. Jitka Kymlová jitka.kymlova@pb.mpsv.cz, tel.: 950 156 490

Odborný pracovník trhu práce
Renáta Kočovská, DiS. renata.kocovska@pb.mpsv.cz, tel.: 950 156 628

Odborný pracovník – koordinátor KoP Benešov
Ivana Marečková (pro okresy Benešov a Praha východ) ivana.mareckova@bn.mpsv.cz , tel.: 950 101 319

Odborný pracovník – koordinátor KoP Beroun
Barbora Rosenbaumová barbora.rosenbaumova@be.mpsv.cz , tel.: 950 102 324

Oborný pracovník – koordinátor KoP Beroun
Nikola Porschová (pro okres Praha západ) nikola.porschova@be.mpsv.cz , tel.: 950 102 324

Odborný pracovník – koordinátor KoP Kladno
Veronika Adamovská veronika.adamovska@kl.mpsv.cz , tel.: 950 127 383

Odborný pracovník – koordinátor KoP Kolín
Marcela Kadlecová marcela.kadlecova@ko.mpsv.cz , tel.: 950 129 413

Odborný pracovník – koordinátor KoP Kutná Hora
Ing. Václava Langrová vaclava.langrova@kh.mpsv.cz , tel.: 950 131 462

Odborný pracovník – koordinátor KoP Mělník
Jana Červinková jana.cervinkova@me.mpsv.cz , tel.: 950 135 397

Odborný pracovník – koordinátor KoP Mladá Boleslav
Lenka Samešová lenka.samesova@mb.mpsv.cz , tel.: 950 136 336

Odborný pracovník – koordinátor KoP Nymburk
Lada Kvízová lada.kvizova@nb.mpsv.cz , tel.: 950 140 329

Odborný pracovník – koordinátor KrP Příbram
Gabriela Skočdopolová gabriela.skocdopolova@pb.mpsv.cz, tel.:950 156 621

Odborný pracovník – koordinátor KoP Rakovník
Libor Jiřinec libor.jirinec1@ra.mpsv.cz , tel.: 950 157 322


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Informace pro zaměstnavatele Poslední aktualizace: 17. 10. 2013, Velikost: 87 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Specifikace kritérií pro výběr vhodného pracovníka pro odbornou praxi Poslední aktualizace: 23. 4. 2014, Velikost: 161 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE


 
Osvědčení o absolvování odborné praxe Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 271 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Plán realizace odborné praxe Poslední aktualizace: 9. 4. 2014, Velikost: 274 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Průběžné hodnocení odborné praxe Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 71 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené Poslední aktualizace: 9. 4. 2014, Velikost: 90 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Vyúčtování mzdových nákladů mentora Odborné praxe (bez vzorců) Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 119 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Vyúčtování mzdových nákladů mentora Odborné praxe (se vzorci) Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 121 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Závěrečné hodnocení odborné praxe Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 115 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Žádost o příspěvek na úhradu mzdových nákladů na mentora Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 185 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Žádost o SÚPM Poslední aktualizace: 1. 4. 2014, Velikost: 399 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: oddělení informatiky, Úřad práce v Příbrami, informatika.up(a)pb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky