Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Generační tandem
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Projekt „Generační tandem - podpora generační výměny ve Středočeském kraji“

reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00075

Doba realizace projektu : od 1.4.2014 – 30.11.2015

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Popis projektu a cíle projektu
Projekt bude zaměřen na zajištění generační výměny a podpory mezigenerační solidarity na trhu práce
prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační
nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících. Projekt podpoří přenos pracovních
zkušeností na osoby vstupující na trh práce a to bez předchozích pracovních zkušeností (absolventi). Projekt si
také slibuje podporu delší zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku.
Cílem je zajištění generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v
zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílením souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (či vstupujících po přerušení). Opatření prostřednictvím finanční stimulace zaměstnavatelů umožní na jedné straně setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce, posílí jejich jistotu v zaměstnání a zabrání předčasnému odchodu do ekonomické neaktivity, na straně druhé podpoří přenos pracovních zkušeností (absolventi), anebo po jejím dlouhodobém přerušení (rodiče vracející se z rodičovské dovolené, osoby pečující o osoby závislé).

Cílové skupiny

Uchazeči o zaměstnání:
- Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně), kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 2 let.
- Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně) s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské
dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let.
- Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně) s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské
dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou
opakovaně zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými dobami evidence
uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle než 6 měsíců (včetně).

Zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci
- stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání.
Tento stávající zaměstnanec může, pokud bude mít odpovídající odborné kompetence, zapracovávat/zaškolovat nového zaměstnance na SÚPM. V takovém případě musí být stávající zaměstnanec u zaměstnavatele v pracovním poměru alespoň 2 roky (před uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku).

Region
Středočeský kraj

Realizační tým
Projektový manažer
Finanční manažer
Odborný pracovník 1 - okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk
Odborný pracovník 2 - okresy Kladno, Mělník a Mladá Boleslav
Odborný pracovník 3 - okresy Benešov, Praha - východ a Praha - západ
Odborný pracovník 4 - okresy Beroun, Příbram a Rakovník

Kontaktní osoby
Ing. Hana Himmelová, projektový manažer, tel. 950 156 631, hana.himmelova@pb.mpsv.cz
Ing. Martina Heřmanová, finanční manažer, tel. 950 156 631, martina.hermanova@pb.mpsv.cz

Kolín, Kutná Hora a Nymburk
Martin Laffar, odborný pracovník 1, martin.laffar@pb.mpsv.cz, tel.: 950 156 632

Kladno, Mělník a Mladá Boleslav
Bc. Jan Chudý, odborný pracovník 2, jan.chudy@pb.mpsv.cz , tel.: 950 156 632

Benešov, Praha - východ a Praha - západ
Bc. Kristina Šrainová, odborný pracovník 3, kristina.srainova@pb.mpsv.cz , tel.: 950 156 626

Beroun, Příbram a Rakovník
Marie Pleslová, odborný pracovník 4, marie.pleslova@pb.mpsv.cz , tel.: 950 156 626


Aktuální informace z projektu

Zadáno dne 31. 7. 2015
K datu 31. 7. 2015 je vytvořeno v rámci Středočeského kraje celkem 72 sdílených pracovních míst a projektem bylo podpořeno celkem 154 osob. Projekt se uskutečnil ve 48 firmách.

Již skončila možnost nastupovat na sdílená pracovní místa u firem v rámci Středočeského kraje.

Zadáno dne 30. 6. 2015
K datu 30. 6. 2015 je vytvořeno v rámci Středočeského kraje celkem 71 sdílených pracovních míst a projektem zatím bylo podpořeno 152 osob. Projekt probíhá ve 48 firmách.

Od 1. 7. 2015 se zahájí poslední „generační tandem“ a tím se zvýší počet podpořených osob projektem o 2 osoby na konečných 154 osob.

K uvedenému datu končí též možnost v rámci projektu nastupovat na sdílená pracovní místa u firem v rámci Středočeského kraje.

Zadáno dne 7. 5. 2015
K datu 30. 4. 2015 je vytvořeno v rámci Středočeského kraje celkem 66 sdílených pracovních míst a projektem zatím bylo podpořeno 141 osob. Projekt probíhá ve 46 firmách.

Zadáno dne 31. 3. 2015
K datu 31. 3. 2015 je vytvořeno v rámci Středočeského kraje celkem 57 sdílených pracovních míst a projektem zatím bylo podpořeno 123 osob. Projekt probíhá ve 39 firmách.

Zadáno dne 01.03.2015
Přehled profesí, kde jsou vytvořena „sdílená pracovní místa“ ve firmách a dosaženého stupně vzdělání nových zaměstnanců v rámci projektu naleznete v následujícím souboru, viz níže v sekci Soubory ke stažení, nebo ZDE.

K datu 28.2.2015 je vytvořeno celkem v rámci Středočeského kraje 55 sdílených pracovních míst a celkem bylo projektem podpořeno 117 osob. Projekt probíhá ve 38 firmách.

Zadáno dne 02.02.2015
Bližší informace o současných výsledcích projektu naleznete v souboru, viz níže v sekci Soubory ke stažení, nebo ZDE.

Zadáno dne 07.01.2015
V projektu „Generační tandem ve Středočeském kraji“ je vytvořeno od 1. 1. 2015 v rámci Středočeského kraje 52 sdílených pracovních míst. Místa jsou vytvořena ve 38 firmách.

Zadáno dne 01.12.2014
V rámci projektu „Generační tandem ve Středočeském kraji“ je vytvořeno od 1.12. 2014 v rámci Středočeského kraje 43 sdílených pracovních míst. Celkem je podpořeno 45 uchazečů o zaměstnání a 43 stávajících zaměstnanců, kteří pracují ve 32 firmách v rámci celého Středočeského kraje.

Zadáno dne 10.11.2014
V rámci projektu „Generační tandem ve Středočeském kraji“ je vytvořeno od 10. 11. 2014 v rámci Středočeského kraje 35 sdílených pracovních míst. Celkem je podpořeno 36 uchazečů o zaměstnání a 35 stávajících zaměstnanců, kteří pracují ve 29 firmách v rámci celého Středočeského kraje.

Zadáno dne 17.10.2014
Od 8.10.2014 došlo ke změně Směrnice generální ředitelky č. 5/2014 Generační tandem – podpora generační výměny v délce doby, kterou musí splňovat osoba v předdůchodovém věku, tj. vznik nároku na starobní důchod je změněn z 18 měsíců nově na 36 měsíců. U „Uchazečů o zaměstnání“ (lidé v evidenci ÚP ČR) již nemusí být dodržen limit 4 měsíců a více v evidenci. Nově není spodní hranice stanovena.

Zadáno dne 01.10.2014
V rámci RIP „Generační tandem“ bylo vytvořeno s nástupem od 15.9.2014 jedno sdílené prac. místo (okr. Příbram) a od 1. 10. 2014 v rámci Středočeského kraje dalších 7 sdílených pracovních míst. Dva noví zaměstnanci nastoupili do zaměstnání v okresech Příbram a Kutná Hora, po jednom v okresech Nymburk, Praha - východ a Benešov. Celkem je od 1. 10. 2014 vytvořeno 18 generačních tandemů.
Proběhlo též zpracování mimořádné monitorovací zprávy č. 1/2014. MZ byla osobně předána dne 15. 9. 2014 na MPSV. Dne 22. 9. 2014 byla odeslána na MPSV Žádost o podstatnou změnu projektu "Generační tandem - podpora generační výměny ve Středočeském kraji" - navýšení rozpočtu o 2 090 000 Kč a navýšení MI 07.41.00 o 10 osob.

Zadáno dne 01.09.2014
V rámci projektu „Generační tandem“ bylo vytvořeno od 1. 9. 2014 v rámci Středočeského kraje dalších 5 sdílených pracovních míst. Dva noví zaměstnanci nastoupili do zaměstnání z okresu Příbram, po jednom z okresů Kolín, Mělník a Kladno. Celkem je od 1.9.2014 vytvořeno 10 sdílených pracovních míst.

Zadáno dne 01.08.2014
V rámci projektu „Generační tandem“ bylo vytvořeno od 1. 8. 2014 v rámci Středočeského kraje 5 sdílených pracovních míst. Dva noví zaměstnanci nastoupili do zaměstnání z okresu Kolín, po jednom z okresů Praha – východ, Praha – západ a Kutná Hora.Soubory ke stažení
Informace o průběhu RIP Generační tandem, k 01.03.2015 Poslední aktualizace: 27. 2. 2015, Velikost: 302 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Informace o průběhu RIP Generační tandem, k 01.02.2015 Poslední aktualizace: 2. 2. 2015, Velikost: 264 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Informace o průběhu RIP Generační tandem, k 01.12.2014 Poslední aktualizace: 2. 12. 2014, Velikost: 223 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Vyjádření zájmu ze strany zaměstnavatele Poslední aktualizace: 21. 10. 2014, Velikost: 138 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Příloha č.11 GT Info pro zaměstnavatele Poslední aktualizace: 9. 3. 2015, Velikost: 139 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Specifikace kritérií pro výběr vhodného pracovníka pro GT Poslední aktualizace: 5. 5. 2014, Velikost: 180 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS WordTiskopisy potřebné k Žádosti o SÚPM a udržení zaměstnance a v průběhu Generačního tandemu:
Žádost o SÚPM vyhrazené a udržení zaměstnance Poslední aktualizace: 28. 1. 2015, Velikost: 620 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Plán realizace zapracování_zaškolení Poslední aktualizace: 3. 6. 2014, Velikost: 339 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Pracovní výkaz mentora_GT Poslední aktualizace: 3. 6. 2014, Velikost: 283 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Průběžné hodnocení zapracování_zaškolení Poslední aktualizace: 3. 6. 2014, Velikost: 270 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Vyúčtování SÚPM a udržené pracovní místo_GT Poslední aktualizace: 8. 12. 2014, Velikost: 94 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Závěrečné hodnocení zapracování_zaškolení Poslední aktualizace: 3. 6. 2014, Velikost: 268 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS WordZájemci o zaměstnání - stávající zaměstnanci - dokumenty potřebné k zapsání do evidence ÚP ČR:

  Věková kalkulačka
Poslední aktualizace: 5. 8. 2014
Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Poslední aktualizace: 3. 6. 2014, Velikost: 119 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Souhlas se zpracováním osobních údajů Poslední aktualizace: 23. 6. 2014, Velikost: 45 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: oddělení informatiky, Úřad práce v Příbrami, informatika.up(a)pb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky