Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Portfolio absolventa
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu:

Portfolio absolventa v Plzeňském kraji - projekt byl již úspěšně dokončen

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, s důrazem na osoby bez praxe respektive absolventy ve smyslu Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 229, odst. 2 (bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání).

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Projekt nabízí komplexní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlá Úřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni účinně snižovat v kraji míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům. Základními aktivitami jsou Vstupní modul, Neprofesní školení (Kurzy základních znalostí trhu práce, komunikace a finanční gramotnost), IT kurzy a Profesní rekvalifikace. Důležitou aktivitou bude i Pracovní praxe zajištěná formou dočasného přidělení u subjektů veřejné správy na dobu až 12 měsíců. Další podpora bude poskytnuta firmám, které zaměstnají účastníky projektu, formou příspěvku na Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Nově vytvořená pracovní místa. Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytována Individuální podpora, která bude zaměřena hlavně na vyhledávání vhodných pracovních míst. Projekt počítá s řadou Doprovodných opatření, jejich cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat překážky v zapojení se do činností.
 
Trvání projektu:  od 15. 9. 2011 do 14. 9. 2014
Realizace aktivit:  od 10/2012 do 06/2014
Počet klientů:  celkem 340 - 360 osob
Počet turnusů:  4
Rozpočet projektu:  25 610 000,- Kč
Doba trvání účasti klienta v projektu:  cca 3 - 6 měsíců (dle délky rekvalifikačního kurzu, ve výjimečných případech možno i déle)

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání
Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, v možných případech podpora pracovních míst (NVPM, SÚPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení
Bude složeno z kurzu základních znalostí o trhu práce a kurzu komunikačních dovedností a finanční gramotnosti.

Rekvalifikační kurzy (dle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho možné budoucí uplatnění):
Obecné (počítačová gramotnost - různé úrovně – od základů až po získání certifikátu ECDL Start; Základy podnikání) a profesní rekvalifikační kurzy (dle požadavků a námětů jednotlivých KoP ÚP ČR a situace na jejich trhu práce).

Pracovní praxe
bude pro některé účastníky zajištěná formou dočasného přidělení u subjektů veřejné správy na dobu až 12 měsíců.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky