Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Máte šanci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu:

Máte šanci (v Plzeňském kraji) - projekt byl již úspěšně dokončen


Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání s délkou evidence na ÚP do 12 měsíců, zájemci o zaměstnání, bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání.

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Projekt nabízí komplexní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlá Úřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni účinně snižovat míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům v kraji. Základními aktivitami jsou Vstupní modul, Neprofesní školení (Kurzy základních znalostí trhu práce, komunikace a finanční gramotnost), IT kurzy a Profesní rekvalifikace. Další podpora bude poskytnuta firmám, které zaměstnají účastníky projektu, formou příspěvku na Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Nově vytvořená pracovní místa. Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytována Individuální podpora, která bude zaměřena hlavně na vyhledávání vhodných pracovních míst. Projekt počítá s řadou Doprovodných opatření, jejich cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat překážky v zapojení se do činností. (cestovné, stravné, hlídání dětí, úhrada za lékařská potvrzení, ochranné pomůcky,…). Komplexní soubor aktivit zvýší efektivitu využití nástrojů APZ. Individuální přístup ke klientům, dopravní dostupnost.


Trvání projektu: od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2015
Realizace aktivit: od 01/2013 do 05/2015
Počet klientů: celkem 650  - 700 osob (Plzeňský kraj)
Počet turnusů: 6
Rozpočet projektu: 33 513 000,- Kč
Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 6 měsíců (dle délky rekvalifikačního kurzu, ve výjimečných případech možno i déle)

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání
Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, pracovní diagnostika (dle potřeby), zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, v možných případech podpora pracovních míst (NVPM, SÚPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení (povinné pro uchazeče o zaměstnání)
Bude složeno z dvoudenního kurzu základních znalostí o trhu práce a čtyřdenního kurzu komunikačních dovedností a dvoudenního kurzu finanční gramotnosti.

Rekvalifikační kurzy (dle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho možné budoucí uplatnění):
Obecné (počítačová gramotnost - různé úrovně – od základů až po získání certifikátu ECDL Start; Základy podnikání) a profesní rekvalifikační kurzy (dle požadavků a námětů jednotlivých KoP ÚP ČR a situace na jejich trhu práce).

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky