Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Alternativní práce
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu:

Alternativní práce v Plzeňském kraji - projekt byl již úspěšně dokončen


Cílová skupina:
Uchazeči o zaměstnání evidovaní na pracovištích ÚP ČR v Plzeňském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců.

Stručný popis obsahu a cílů projektu:
Účinně snižovat míru nezaměstnanosti cílové skupiny spojené s ekonomickou recesí, předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Aktivizovat klienty projektu a doplnit, rozšířit a obnovit jim znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce. Osobní asistence, poradenství (pracovní diagnostika), zprostředkování kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem. Počítá se s podporou nejméně 40 pracovních míst (Společensky účelná pracovní místa i Nově vytvořená). Využití doprovodných opatření, která eliminují případné překážky zapojení klienta do aktivit projektu (cestovné, stravné, hlídání dětí,…). Komplexní soubor aktivit zvýší efektivitu využití nástrojů APZ a přispěje ke zpružnění trhu práce. Individuální přístup ke klientům, dobrá dopravní dostupnost.

Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2015
Realizace aktivit: od 05/2014 do 10/2015
Počet klientů: celkem 236 osob, z nichž 96 se podařilo zaměstnat, z toho 48 na podpořených pracovních místech

Počet turnusů: 3
Rozpočet projektu: 14 512 385,- Kč
Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 5 měsíců

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání
Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, pracovní diagnostika (dle potřeby), případné doporučení a zprostředkování rekvalifikačního kurzu poskytovaného příslušným KoP ÚP (RK nejsou hrazeny z tohoto projektu!), zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a případná asistence při jednání s nimi, podpora pracovních míst (SÚPM, NPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení
Bude složeno z dvoudenního kurzu základních znalostí trhu práce (BOZP, pracovně-právní předpisy - ochrana zaměstnance, služby ÚP, agentur práce, internet, portál MPSV,…), třídenního kurzu finanční gramotnosti a desetidenního kurzu zahrnujícího komunikační dovednosti (zásady chování, spisovného projevu, nonverbální působení, jednání se zaměstnavatelem a úřady, motivační dopis, životopis, zvládání krizových situací a emocí,… - 5 dnů) a základy obsluhy PC (rovněž 5 dnů).

Přímá podpora
Možnost úhrady nákladů na veřejnou dopravu (ČD, ČSAD,…) při dojíždění na aktivity projektu, získání příspěvku na stravné a na další nezbytné náklady spojené s účastí v kurzech (např. za zajištění péče o závislou osobu).

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky