Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

 


Ukončené regionální individuální projekty OP LZZ

V programovém období 2007-2013 byl Úřad práce České republiky realizátorem tzv. Regionálních individuálních projektů, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Plzni tyto projekty pro oblast Plzeňského kraje vytvářelo a realizovalo oddělení projektů EU. Projekty byly zaměřeny buď na zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability podniků nebo na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezoval priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 a byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Informace o projektech implementovaných tehdejším Úřadem práce v Plzni v programovém období 2004 - 2006 jsou zde.


  • Důležité internetové odkazy:

  • Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
    Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky