Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Národní individuální projekty > Vzdělávejte se pro stabilitu!
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


PROJEKT "VZDĚLÁVEJTE SE PRO STABILITU!“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A1.00001

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo ukončit projekt a ode dne 20.11.2014 je zastaven příjem žádostí.

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ bude realizován v období 17. 9. 2012 – 31. 8. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 6. 2015.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti.


Podmínky pro podání žádosti do projektu:

  • rozsah výpadku pracovní doby musí být v intervalu > 20 % a ≤ 60 % (tedy více než jeden den v týdnu a maximálně 3 dny v týdnu) za kalendářní měsíc předcházející měsíci podání žádosti za všechny zaměstnance v provozovně/organizační složce zaměstnavatele (navržené i nenavržené do odborného rozvoje), za níž je žádost podávána.
  • žadatel dále doloží, že výpadek pracovní doby je způsoben hospodářskými obtížemi. Z tohoto důvodu zaměstnavatel v žádosti čestně prohlásí, že v meziročním půlročním srovnání tržeb (šest předchozích měsíců před podáním žádosti) za prodej vlastních výrobků a služeb došlo k poklesu o více než 10 %. Tato podmínka se posuzuje samostatně za každou provozovnu, v níž pracují zaměstnanci navržení do odborného rozvoje. Uváděná provozovna musí být zapsána v živnostenském nebo obchodním rejstříku.


Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.


Zaměstnavatelé mohou v projektu získat:

  • úhradu nákladů vzdělávací aktivity až do částky, kterou proplatí vzdělávacímu zařízení. V případě zajištění vzdělávání interním lektorem činí příspěvek max. 230 Kč/hod.
  • příspěvek na mzdové náklady školícího se zaměstnance, a to až do výše 31.000 Kč měsíčně.  Max. výše mzdového příspěvku na jednoho zaměstnance činí 184 Kč za hodinu účasti na odborném rozvoji, přičemž limit 31.000 Kč je stanoven souhrnně na všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“, kterých by se zaměstnanec u daného zaměstnavatele účastnil v jednom měsíci.

Podání žádosti:

Zaměstnavatel doloží žádost v tištěné formě a včetně povinných příloh jí doručí na příslušné pracoviště ÚP ČR (příslušné podle provozovny, nikoli podle sídla podniku). Sem se také může obracet v případě potřeby získání podrobných informací, případně konzultací.

Bližší podmínky o možnosti zapojení se do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ naleznete na internetových stránkách MPSV, kde jsou k dispozici žádosti, formuláře příloh a také manuál pro zájemce o vstup do projektu :
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~.
Další informace o tomto projektu: http://www.esfcr.cz/

Kontaktní osoba pro Plzeňský kraj:
Mgr. Bóriková Zuzana, tel. 950 148 415, e-mail: zuzana.borikova@pm.mpsv.cz
Mgr. Tomáš Herbolt, tel. 950 149 469, e-mail: tomas.herbolt@pj.mpsv.cz

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky