Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Národní individuální projekty > Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


 

PROJEKT "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ - Pracovní příležitosti

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
Doba realizace projektu:  1. leden 2012 až 31. červenec 2015 

Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací (VPP) a vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM).

VPP se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství a jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Umožňují obnovit, získat a posílit pracovní návyky uchazečů o zaměstnání se závažnějšími handicapy na trhu práce.

SÚPM se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce ČR. Jsou zaměřeny na úhradu mzdových nákladů a přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v současné době zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Jedná se o nejúčinnější nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce.

Projekt předpokládá podporu formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření VPP a SÚPM obcemi a zaměstnavateli. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. V rámci projektu jsou podporovány také zkrácené pracovní úvazky. Realizace VPP a SÚPM probíhá prostřednictvím Úřadu práce ČR, resp. jeho kontaktních pracovišť.

Další informace o tomto projektu:
http://www.esfcr.cz/  

Kontakty Plzeňský kraj:

­veřejně prospěšné práce, veřejná služba
okres Plzeň – město Zdeňka Ženíšková 950 148 444
zdenka.zeniskova@pm.mpsv.cz, Jaroslava Turzová 950 148 452 jaroslava.turzova@pm.mpsv.cz
okres Plzeň – sever Jaroslava Rybčinská 950 149 466
jaroslava.rybcinska@ps.mpsv.cz
okres Plzeň-jih Zuzana Šimlová 950 148 463 zuzana.simlova@pm.mpsv.cz
okres Domažlice Štěpánka Kopecká 950 112 413
stepanka.kopecka@do.mpsv.cz
okres Klatovy Ing. Marie Machová 950 128 442
marie.machova@kt.mpsv.cz
okres Rokycany Veronika Nová 950 158 325
veromika.nova@ro.mpsv.cz
okres Tachov Roman Staněk 950 166 325
roman.stanek@tc.mpsv.cz

společensky účelná pracovní místa
okres Plzeň – město Kateřina Hlaváčova 950 148 475
katerina.hlavacova@pm.mpsv.cz, Jana Hallová 950 148 435 jana.hallova@pm.mpsv.cz
okres Plzeň – jih Kamil Hořický 950 147 463 
kamil.horicky@pj.mpsv.cz
okres Plzeň – sever Bronislava Zahradníková 950 149 461
bronislava.zahradnikova@ps.mpsv.cz
okres Domažlice Zdeňka Johánková 950 112 415
zdenka.johankova@do.mpsv.cz
okres Klatovy Jana Urbanová 950 128 441
jana.urbanova@kt.mpsv.cz
okres Rokycany Bc. Kamil Aubrecht 950 158 501
kamil.aubrecht@ro.mpsv.cz
okres Tachov Roman Staněk 950 166 325
roman.stanek@tc.mpsv.cz  

společensky účelná pracovní místa – zahájení samostatné výdělečné činnosti, překlenovací příspěvek
okres Plzeň – město Skounicová 950 148 447 sarka.skounicova@pm.mpsv.cz
okres Plzeň – sever Magda Kadlecová 950 149 476
magda.kadlecova@ps.mpsv.cz
okres Plzeň-jih Zuzana Šimlová 950 148 463 zuzana.simlova@pm.mpsv.cz
okres Domažlice Helena Váchová 950 112 414
helena.vachova@do.mpsv.cz
okres Klatovy Olga Hrubá 950 128 443
olga.hruba@kt.mpsv.cz
okres RokycanyBc. Kamil Aubrecht 950 158 501 kamil.aubrecht@ro.mpsv.cz

okres Tachov Lukáš Tušl 950 166 316
lukas.tusl@tc.mpsv.cz

 

 


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky