Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Národní individuální projekty > Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

reg. číslo: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.


Projekt je určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než je 15%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za dvě poslední srovnatelná účetní období. Tržbami se zjednodušeně myslí Celkové tržby = Tržby za prodej zboží (I.) + Výkony (II.) dle struktury výkazu u zisků a ztrát v účetnictví firmy (účetní jednotky). Srovnání tržeb se posuzuje za účetní jednotku se samostatným IČ. V případě OSVČ se podporují ty OSVČ, které v meziročním srovnání nemají vyšší pokles příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmu v platném znění) než je 15%. Meziroční porovnání příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmu se provede na základě srovnání daňových přiznání za poslední a předposlední zdaňovací období (rok).


Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je realizován v období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015.


Zaměstnavatelé mohou v projektu získat:

• úhradu nákladů vzdělávací aktivity
• příspěvek na mzdové náklady za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání


Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 a § 80 zákoníku práce. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady na zaměstnance činí 27 600 Kč měsíčně. V případě kratší pracovní doby podle ustanovení § 80 zákoníku práce, se maximální výše měsíčního příspěvku poměrně krátí.

Zaměstnavatel může čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu).


I. Podání žádosti


Žádosti včetně povinných příloh předkládá zaměstnavatel k místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti (Plzeň, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov). Místní příslušnost je určena místem výkonu práce (provozovnou).


Podrobné podmínky projektu včetně aktuálních formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách MPSV:
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

Zde naleznete Žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity, včetně všech nezbytných příloh k žádosti a Manuál pro zájemce o vstup do projektu.
Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, může být realizováno externím vzdělávacím zařízením nebo interním lektorem.

K žádosti doporučujeme také doložit na Úřad práce:
Průzkum trhu (vzor ke stažení ZDE)
Čestné prohlášení o zdravotních pojišťovnách (vzor ke stažení ZDE)

II. Zpracování přijaté žádosti, postup schválení / neschváleníPo předložení žádosti a všech potřebných dokladů komise příslušného pracoviště ÚP ČR žádost posoudí, přičemž ji může zamítnout, vrátit k dopracování nebo schválit.

V případě, že komise žádost posoudí za opodstatněnou, obdrží žadatel Vyrozumění o schválení žádosti a poté (v případě externího vzdělávacího zařízení) provede výběr školitele v závislosti na výši příspěvku na vzdělávací aktivity dle platné příručky OP LZZ D9 „Metodický pokyn pro zadávání zakázek“ (ke stažení ZDE).


Vzory dokumentů pro výběr školitele s předpokládanou hodnotou zakázky do 500 000 Kč:


• Poptávka, nabídka, objednávka (postačuje e-mailová forma, v případě zájmu doporučujeme použít následující vzor ZDE), poptávka musí být dle specifikací uvedených ve Vyrozumění o schválení žádosti
• Dále doporučujeme doložit i následující formuláře: Čestné prohlášení o subdodávce (vzor ZDE) a jako předtisk pro smlouvu se vzdělávacím střediskem doporučujeme použít vzor ZDE
• V případě akreditovaných vzdělávacích aktivit je nutné doložit doklad o akreditaci daného vzdělavatele pro danou vzdělávací aktivitu.Kontaktní osoby Úřadu práce ČR v Plzeňském kraji:

Kontaktní pracoviště

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Plzeň-město

Jana Krásná

950 149 468

jana.krasna@pm.mpsv.cz

Plzeň-město

Naděžda Hyndráková

950 148 442

nadezda.hyndrakova@pm.mpsv.cz

Plzeň

Mgr. Tomáš Herbolt

950 149 469

tomas.herbolt@pj.mpsv.cz

Plzeň

Bc. Petra Duliškovičová

950 148 439

petra.duliskovicova@pm.mpsv.cz

Plzeň

Mgr. Zuzana Bóriková

950 148 415

zuzana.borikova@pm.mpsv.cz

Plzeň-jih

Jitka Hráchová

950 148 470

jitka.hrachova@ps.mpsv.cz

Plzeň-sever

Petra Bradáčová

950 149 453

petra.bradacova@pm.mpsv.cz

Rokycany

Dana Šmolíková

950 158 207

dana.smolikova@pm.mpsv.cz

Klatovy

Marie Hulešová

950 128 451

marie.hulesova@kt.mpsv.cz

Klatovy

Dagmar Pavlasová

950 128 450

dagmar.pavlasova@kt.mpsv.cz

Domažlice

Jitka Koláčková

950 112 421

jitka.kolackova@do.mpsv.cz

Tachov

Dana Hřebíková

950 166 314

dana.hrebikova@tc.mpsv.cz


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky