Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Ukončené projekty OP LZZ

Název projektu Oblast podpory Reg. číslo Cílová skupina Začátek projektu Konec projektu
Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce
(NoPP - VPP)

1.1 Přístup k zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost
1.9.2015
30.6.2018
Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
(NoPP - SÚPM)


1.1 Přístup k zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058
Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost
1.9.2015
30.6.2018
Nové pracovní příležitosti (NoPP)
1.1 Přístup k zaměstnání

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001


Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost
1.4.2015
31.3.2017
Máte šanci v Plzeňském kraji
4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanostiCZ.1.04/2.1.00/70.00030uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na kontaktních pracovištích Úřadu práce na území Plzeňského kraje do 12 měsíců1.8.201231.7.2015
Portfolio absolventa v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/70.00010
uchazeči o zaměstnání do 30 let věku 15.9.2011 14.9.2014
Využijme zkušeností v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/70.00009 uchazeči a zájemci o zaměstnání nad 45 let věku 15.9.2011 14.9.2014
Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků CZ.1.04/1.1.00/82.00007 zaměstnavatelé 1.6.2012 31.5.2014
Začni znovu v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00048 skupina nízkokvalifikovaných nezaměstnaných osob a nízkokvalifikovaných osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností 1.7.2009 30.6.2012
Aktivně do práce v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.10013/00014 skupina dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností 1.2.2009 31.1.2012
Rodina není handicap v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00047 osoby pečující o dítě do 15 let věku evidované na úřadech práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání 1.6.2009 31.5.2012
S pomocí do praci v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00011 uchazeči o zaměstnání vedení v evidencích úřadů práce po dobu max. 12 měsíců (osoby krátkodobě nezaměstnané) a zájemci o zaměstnání (osoby ohrožené nezaměstnaností) 1.2.2009 31.1.2012
Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace) 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/72.00001 UoZ, ZoZ 1.7.2011 30.6.2014

Alternativní práce v Plzeňském kraji4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti70CZ.1.04/2.1.00/70.00055uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na kontaktních pracovištích Úřadu práce na území Plzeňského kraje nepřetržitě déle než 5 měsíců14.512.385 Kč (vč. DPH)1.9.201330.11.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti70CZ.1.04/2.1.00/70.00059uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání92.758.945 Kč(vč.DPH)1.7.201330.11.2015
Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II.4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podnikůB1CZ.1.04/1.1.00/B1.00001zaměstnavatelé44.947.000 Kč (vč.DPH)1.9.201330.11.2015
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP)4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti03CZ.1.04/2.1.00/03.00017UoZ, ZoZ1.6.201330.11.2015
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitostiCZ.1.04./2.1.00./03.00015uchazeči o zaměstnání220 000 000 (vč. DPH)1.1.201230.11.2015
VZDĚLÁVEJTE SE PRO STABILITU!Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podnikůA1CZ.1.04/1.1.00/A1.00001 zaměstnavatelé, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci 6 747 397 (včetně DPH)17.9.201231.8.2015
Podpora odborného vzdělávání zaměstnancůCZ.1.04/1.100./C3.00001podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 5%54 215 640 (včetně DPH)1.12.201330.11.2015
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst4.2a.211CZ.1.04/2.2.00/11.00023Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci1.1.201430.6.2015

Datum uveřejnění: 24. 4. 2008, Poslední aktualizace: 11. 1. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky