Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství

Uchazečům i zájemcům o zaměstnání je poskytována odborná pomoc a podpora při hledání vhodného uplatnění na trhu práce formou široké škály poradenských služeb. Všechny poradenské služby jsou nabízeny bezplatně. V současné době probíhají interně formou individuálních konzultací a skupinového poradenství a interně i externě formou poradenských programů.

Interní individuální poradenství

Jedná se poradenství cílené na konkrétního klienta, probíhá ve vztahu poradce - klient

 • poradenství pro volbu povolání

 • poradenství pro volbu rekvalifikace

 • poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání

 • poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením

 • poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

 • poradenství při vytváření životopisu, motivačního dopisu, zlepšení sebeprezentace na trhu práce

Interní skupinové poradenství

Je realizováno v jednou nebo více dnech, celkový rozsah do 5 hodin

 • informační schůzky pro nově evidované uchazeče

 • poradenství zaměřené na techniky hledání zaměstnání a sebeprezentaci na trhu práce, orientace na trhu práce, pracovněprávní gramotnost, finanční gramotnost a poradenství k podnikání

 • poradenské schůzky k výběru aktivit do individuálního akčního plánu

 • poradenství žákům základních škol k volbě a způsobu přípravy na povolání

 • poradenství studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol k volbě a způsobu přípravy na povolání, ke vstupu na trh práce

Interní poradenské programy

Jedná se o vícedenní poradenskou činnost v celkovém rozsahu nad 5 hodin, která kombinuje individuální a skupinovou formu poradenství. Poradenské programy jsou zaměřené na skupiny klientů, kterým je věnována zvýšená péče – dlouhodobě nezaměstnaní, mladiství, absolventi, osoby se zdravotním postižením.

Externí poradenské programy

V současné době se jedná o poradenský program s názvem Práce má smysl a Bilanční diagnostiku

Práce má smysl


Rozsah 50hodin


Obsah:

 • sebepoznávání pro trh práce – rozvoj klíčových kompetencí pro trh práce, aktivizace, posílení sebevědomí

 • komunikační dovednosti – zvládání emocí a trémy, zásady společenského chování, mezilidské vztahy

 • sebeprezentace na trhu práce – životopis, motivační dopis, příprava na přijímací pohovor

 • orientace na trhu práce – orientace v nabídce volných míst, portál MPSV, agentury práce

 • hledání zaměstnání – techniky vyhledávání pracovních příležitostí, formy kontaktu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů, virtuální sociální sítě a jejich rizika (práce s PC)

 • pracovně právní poradenství - zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavření a ukončení pracovního poměru

 • finanční gramotnost – orientace v oblasti hospodaření se svým majetkem a penězi, zadluženost, osobní bankrot, možnosti oddlužení, kontakty na organizace a bezplatné poradny

 • poradenství k podnikání – právní předpisy, podnikatelský plán, finanční plán, rizika podnikání, možnost podpory začínajících podnikatelů

Bilanční diagnostika

Rozsah 20 hodin

Kombinace skupinového a individuálního poradenství pod vedením psychologa.

Zahrnuje komplexní posouzení schopností, vlastností a dovedností pomocí psychodiagnostických metod. Součástí je odborné poradenství směřující k optimálnímu využití kompetencí člověka při jeho profesním uplatnění.


Do poradenských činností jsou uchazeči zařazováni poradkyněmi pro zprostředkování.

Kontaktní osoby:

Plzeň-městoBc. Jiřina Vojtová 950 147 462jirina.vojtova@uradprace.cz
Plzeň-městoMgr. Jaroslava Slováková 950 148 322jaroslava.slovakova@uradprace.cz
Plzeň-severMgr. Erika Juklová950 148 754erika.juklova@uradprace.cz
Plzeň-jihMgr. Jana Šnebergerová 950 147 461jana.snebergerova@uradprace.cz
DomažliceMarkéta Kopečná, DiS. 950 112 471marketa.kopecna@uradprace.cz
RokycanyMgr. Hana Čechurová 950 158 209hana.cechurova@uradprace.cz
KlatovyVěra Drmolová 950 128 419vera.drmolova@uradprace.cz
SušiceVěra Těhleová, BBS 950 128 202 vera.tehleova@uradprace.cz
TachovBc. Oldřich Struček 950 166 322oldrich.strucek@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 1. 4. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky