Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Monitoring trhu práce
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
 

Úřad práce ČR

 


Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Plzni

Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli


Informace ke sběru dat formou vyplnění Monitorovacího dotazníku za rok 2018


Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Úřadem práce ČR jsou prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR požádáni o vyplnění monitorovacího dotazníku (dále jen „MD“) všichni zaměstnavatelé v ČR s počtem více než 25 zaměstnanců a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci působících k 31. 12. 2018 ve formě pracovního poměru ke svému zaměstnavateli.

Zde jsou ke stažení monitorovací dotazníky za jednotlivé okresy:


Okres

Kontaktní e-mail

Odkazy ke stažení

Dotazník č. 1

Dotazník č. 2

Domažlice

dotazniky.do@uradprace.cz

MD č. 1 - Domažlice

MD č. 2 - Domažlice

Klatovy

dotazniky.kt@uradprace.cz

MD č. 1 - Klatovy

MD č. 2 - Klatovy

Plzeň-jih

dotazniky.pj@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-jih

MD č. 2 - Plzeň-jih

Plzeň-město

dotazniky.pm@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-město

MD č. 2 - Plzeň-město

Plzeň-sever

dotazniky.ps@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-sever

MD č. 2 - Plzeň-sever

Rokycany

dotazniky.ro@uradprace.cz

MD č. 1 - Rokycany

MD č. 2 - Rokycany

Tachov

dotazniky.tc@uradprace.cz

MD č. 1 - Tachov

MD č. 2 - Tachov


Vyplněné dotazníky vracejte prosím ve formátu MS Excel na adresu příslušného kontaktního pracoviště do 18. 1. 2019.

Rozhodným dnem pro data uváděná v MD zaměstnavateli je poslední den kalendářního roku.

Místem pověřeným zpracováním obsahu a vyhodnocením získaných informací a dat z monitorovacích dotazníků je Generální ředitelství Úřadu práce ČR – Odbor zaměstnanosti, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, tel.: 950 180 111.

Zpracování dat z monitorovacího dotazníku zaměstnavatelů splňuje podmínky obsažené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ze dne 27. 4. 2016, dále podmínky zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci, které si velice vážíme

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

ZDE si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

Poslední aktualizace: 2. 1. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky