Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR, realizaci zajišťují krajské pobočky Úřadu práce podle situace na trhu práce v daném regionu.

Nástroje APZ

rekvalifikace

• získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace včetně jejího udržování nebo obnovování. Podrobné informace o realizaci v Plzeňském kraji naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/rekvalifikace

veřejně prospěšné práce

• časově omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, ve většině případů jsou uzavírány na pomocné a nekvalifikované práce, zejména na úklid veřejných prostranství nebo jiné pomocné práce pro uchazeče bez kvalifikace. V malých odlehlých obcích jsou často jedinou možností pracovního uplatnění některých občanů

společensky účelná pracovní místa

• zřízení nebo vyhrazení pracovního místa u zaměstnavatele pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Dále i zřízení pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem samostatné výdělečné činnosti

překlenovací příspěvek

• návaznost na poskytnutí příspěvku na zahájení SVČ – částečná úhrada vyjmenovaných provozních nákladů

příspěvek na zapracování

• realizace zvýšené péče o uchazeče o zaměstnání – zaměstnavateli je kompenzováno určité snížení pracovního výkonu té osoby, která přijatého uchazeče o zaměstnání zapracovává

poradenství

• pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se ZP a výběru vhodných nástrojů APZ

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

• podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• pracovní rehabilitace
• chráněný trh práce
• Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
• Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením 

Bližší informace naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zmeny-v-systemu-podpory-zamestnavani-ozp-od-20180101.pdf

Na příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti není právní nárok a jejich konečná výše se určuje po posouzení situace na trhu práce a v souvislosti s výší přidělených finančních prostředků pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve než po schválení příspěvku a sepsání dohody mezi žadatelem a úřadem práce.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.

Formuláře ke stažení jsou zde: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4

Ohlášení plnění povinného podílu OZP za rok 2016:

Formuláře ke stažení jsou zde.

Poslední aktualizace: 9. 1. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky