Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Hlavní město Praha > Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje oddělení kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Oddělení kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.

Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za oddělení kontrolně právní KrP pro hl.m. Prahu:

JUDr. Iveta Šašková 950 178 327 iveta.saskova@aa.mpsv.cz
Mgr. Dagmar Králová 950 178 172 dagmar.kralova@aa.mpsv.cz
Ing. Lucie Dostálová 950 178 821 lucie.dostalova@aa.mpsv.cz
 

Povinně zveřejňované informace
Sazebník úhrad
Poskytnuté informace
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky