Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Hlavní město Praha > Veřejné zakázky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Veřejné tržiště NEN

e-tržiště GEMIN - Veřejné zakázky na nákup a služby - Úřad práce České republiky

Rekvalifikace – výběrová řízeníInvestice – výběrové řízení
27. 7. 2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7, Na Maninách 876/7“ – administrátor veřejných zakázek

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Výsledky výběrového řízení

Investice – výběrové řízení
26. 7. 2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7, Na Maninách 876/7“ – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Výsledky výběrového řízení

Opravy a údržba budov - výběrové řízení
14.6.2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – rekonstrukce hygienických prostor KrP pro hl. m. Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Projektová dokumentace – DZS (v pdf)
VV/Soupis stav.prací, dodávek a služeb (v xls.)
Dodatečná info č.1 – 30.6.2017
Dodatečná info č.2 – 3.7.2017
Výsledky výběrového řízení
Smlouva o dílo

Opravy a údržba budov - výběrové řízení
25. 4. 2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – rekonstrukce hygienických prostor KrP pro hl. m. Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Projektová dokumentace – DZS (v pdf)
VV/Soupis stav.prací, dodávek a služeb (v xls.)
Dodatečné informace
Výsledky výběrového řízení
Oznámení o zrušení VZMR

Investice - výběrové řízení
2. 2. 2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9,
Českolipská 421/1“ – administrátor veřejných zakázek


Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy

Výsledky výběrového řízení z 15. 2. 2017


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9,
Českolipská 421/1“ – administrátor veřejných zakázek


Informační tabulka VZ
Hodnotící tabulka VZ


Opravy a údržba budov - výběrové řízení
17. 10. 2016


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – rekonstrukce hygienických prostor KrP pro hl. m. Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Projektová dokumentace – DZS (v pdf)
VV/Soupis stav.prací, dodávek a služeb (v xls.)
Dodatečné informace
Výsledky výběrového řízení


Opravy a údržba budov - výběrové řízení
6.4.2016


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – oprava uliční fasády KrP pro hl. m. Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Projektová dokumentace – DZS (v pdf, velikost 20MB)
Dodatečné informace
Rozpočet – soupis staveb.prací, dodávek a služeb – NOVÝ!
Výsledky výběrového řízení
Smlouva o dílo

Výsledky výběrového řízení ze 2. 7. 2015, ukončeno 3. 8. 2015 ve 12,00 hodin


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9, Českolipská 421/1 – aktualizace a dopracování projektové dokumentace stavby“

Dne 3. 8. 2015 proběhlo posouzení a hodnocení došlých nabídek pro výběrové řízení na dodavatele k investiční akci i. č. 113V03200 1310 - „ÚP ČR – Praha - přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9, Českolipská 421/1“,
které určilo vítěznou nabídku : ARPLAN, s.r.o.

- hodnotící tabulka VZ zde
- informační tabulka VZ zde
- smlouva o dílo zde


Investice – výběrová řízení
2. 7. 2015


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9, Českolipská 421/1 – aktualizace a dopracování projektové dokumentace stavby“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Projektová dokumentace ( velikost 129 MB )

Výsledky výběrového řízení z 8. 6. 2015, ukončeno 18. 6. 2015 ve 12,00 hodin


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – pořízení vyvolávacích systémů, Jablonecká 724/6 a Sokolovská 324/16“

Dne 18. 6. 2015 proběhlo posouzení a hodnocení došlých nabídek pro výběrové řízení na dodavatele k investiční akci i.č. 013V03200 1303 – „ÚP ČR – Praha – pořízení pořízení vyvolávacích systémů, Jablonecká 724/6 a Sokolovská 324/16“,
které určilo vítěznou nabídku : KADLEC - elektronika, s.r.o.

- hodnotící tabulka VZ zde
- informační tabulka VZ zde
- smlouva o dílo zde


Výsledky výběrového řízení z 8. 6. 2015, ukončeno 18. 6. 2015 ve 12,00 hodin


Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Praha – pořízení EZS pro KrP pro hl. m. Prahu a KoP pro Prahu 1,2,3,5,6,8 a 14“

Dne 18. 6. 2015 proběhlo posouzení a hodnocení došlých nabídek pro výběrové řízení na dodavatele k investiční akci i.č. 013V03200 1302 - „ÚP ČR – Praha – pořízení EZS pro KrP pro hl.m.Prahu a KoP pro Prahu 1,2,3,4,6,8 a 14“,
které určilo vítěznou nabídku : RT plus, s.r.o.

- hodnotící tabulka VZ zde
- informační tabulka VZ zde
- smlouva o dílo zde


Investice – výběrová řízení
8. 6. 2015


Veřejná zakázka:„ÚP ČR – KrP pro hl.m. Prahu – pořízení EZS pro KrP pro hl.m.Prahu a KoP pro Prahu 1,2,3,5,6,8 a 14“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Investice – výběrová řízení
8. 6. 2015


Veřejná zakázka: ÚP ČR – KrP pro hl.m. Prahu - pořízení vyvolávacího systému, Jablonecká 724/6 a Sokolovská 324/14“

Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy

7.1.2015


Veřejná zakázka Motivační kurz - Pracovní start pro mladé Pražany II
Informace o veřejné zakázce
Smlouva o poskytování služeb
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Krycí list nabídky
Zadávací dokumentace (velikost 12,5 MB)
Dodatečná informace č. 1Veřejná zakázka: ÚP ČR – Praha - rozšíření vyvolávacího systému, Novodvorská 803/82

Dne 18.8.2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele k investiční akci i.č. 013V03200 1301 „ÚP ČR – Praha – rozšíření vyvolávacích systémů, Novodvorská 803/82“,
které určilo vítěznou nabídku : EUROPEUM Praha, a.s., se kterou byla dne 26.9.2014 uzavřena Smlouva o dílo a zahájena investiční akce.

Informace o veřejné zakázce – zdeVýsledky výběrového řízení ze 4.8.2014, ukončeno 18.8.2014


Dne 18.8.2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele k investiční akci i.č. 013V03200 1301 „ÚP ČR – Praha – rozšíření vyvolávacích systémů, Novodvorská 803/82“, které určilo vítěznou nabídku :
EUROPEUM Praha, a.s. - hodnotící tabulka VZ zde
- informační tabulka VZ zde


4.8.2014


Veřejná zakázka: ÚP ČR – Praha - rozšíření vyvolávacího systému, Novodvorská 803/82
Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace + přílohy


17.1.2014


Veřejná zakázka Motivační kurz - Pracovní start pro mladé Pražany
Informace o veřejné zakázce
Zadávací dokumentace


2.7.2013


Veřejná zakázka Zkušenosti pro Prahu
Informace o veřejné zakázce


10.4.2013


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta ÚP KoP Prah9 LB
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


9.4.2013


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta ÚP KoP Prah4 JM
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


8.4.2013


Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP pro hlavní město Prahu, KoP Praha 4 JH
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


5.4.2013


Veřejná zakázka Rychlý návrat na pracovní trh
Informace o veřejné zakázce


20.9.2012


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP pro hlavní město Prahu, KoP Praha 10 SP
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


17.9.2012


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta ÚP KoP Praha 4
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


31.8.2012


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta ÚP KoP Praha 4
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva


31.8.2012


Veřejná zakázka Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP pro hlavní město Prahu, KoP Praha 5
Informace o veřejné zakázce
Zadávací řízení
Krycí list
Smlouva
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky